Сказати «Дуже Дякую»


Сума до перерахування р.

Відмова в реєстрації уставу осбб з посиланням на необхідність розподілу решти кошт при закриттю осбб не між учасниками, а перераховувати державі
Доброго дня. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Стаття 16. Права об’єднання

Об’єднання має право відповідно до законодавства та статуту об’єднання: утворювати органи управління, визначати умови та розмір плати за їхню діяльність; приймати рішення про надходження та витрати коштів об’єднання; визначати порядок користування спільним майном відповідно до статуту об’єднання; укладати договори; виступати замовником робіт з капітального ремонту, реконструкції багатоквартирного будинку; встановлювати порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного та ремонтного фондів; здійснювати для виконання статутних завдань господарче забезпечення діяльності об’єднання в порядку, визначеному законом; визначати підрядника, укладати договори про управління та експлуатацію, обслуговування, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення майна з будь-якою фізичною або юридичною особою; здійснювати контроль за своєчасною сплатою внесків і платежів; захищати права, представляти інтереси співвласників у судах, органах державної влади і органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності; використовувати допоміжні приміщення у багатоквартирному будинку для потреб органів управління об’єднання; встановлювати сервітути, здавати в оренду допоміжні приміщення та інше спільне майно багатоквартирного будинку. Загальні збори об’єднання мають право делегувати асоціації, до якої входить об’єднання, частину повноважень своїх органів управління. Об’єднання може стати засновником (членом) асоціації. { Стаття 16 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015 }

{ Частина друга статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015 } Стаття 6. Створення об'єднання. Скликання і проведення установчих зборів об'єднання

Об’єднання може бути створено лише власниками квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (багатоквартирних будинках). Установчі збори об’єднання у новозбудованих багатоквартирних будинках можуть бути проведені після державної реєстрації права власності на більше половини квартир та нежитлових приміщень у такому будинку. { Частина перша статті 6 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015 } Для створення об'єднання скликаються установчі збори. Скликання установчих зборів здійснюється ініціативною групою, яка складається не менш як з трьох власників квартир або нежилих приміщень. { Частина третя статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015 } Повідомлення про проведення установчих зборів направляється ініціативною групою не менше ніж за 14 днів до дати проведення установчих зборів. Повідомлення направляється в письмовій формі і вручається кожному співвласнику під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом). У повідомленні про проведення установчих зборів зазначається, з чиєї ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, проект порядку денного. { Частина четверта статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015 } Час і місце проведення обираються зручними для більшості можливих учасників зборів. Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх співвласників або їх представників. { Частина шоста статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015 } Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку. { Частина сьома статті 6 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015 } Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить більш як 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, кожний співвласник на установчих зборах має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності. { Частина восьма статті 6 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015 } Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіх співвласників. { Частина дев'ята статті 6 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015 } Якщо в результаті проведення установчих зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів "за" або "проти", встановленої частиною дев’ятою цієї статті, проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували на установчих зборах. Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення установчих зборів. Якщо протягом зазначеного строку необхідну кількість голосів "за" не набрано, рішення вважається неприйнятим. { Частина десята статті 6 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015 } Письмове опитування під час установчих зборів об’єднання проводиться в порядку, передбаченому Законом України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" ( 417-19 ). { Частина одинадцята статті 6 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015 } Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані співвласниками під час проведення установчих зборів, і голоси, подані під час письмового опитування. Рішення оформляється особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату голосування ("за" чи "проти"). { Частина дванадцята статті 6 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015 } Установчі збори приймають рішення про створення об'єднання і затверджують його статут. Державна реєстрація об'єднання (асоціації) проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб. Об'єднання (асоціація) вважається утвореним з дня його державної реєстрації. { Частина чотирнадцята статті 6 в редакції Закону N 2555-VI ( 2555-17 ) від 23.09.2010 } Державна реєстрація змін до статуту об'єднання проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб. { Статтю 6 доповнено частиною п'ятнадцятою згідно із Законом N 2555-VI ( 2555-17 ) від 23.09.2010 } Установчі документи об’єднання підписує голова установчих зборів або інша уповноважена зборами особа. { Статтю 6 доповнено частиною шістнадцятою згідно із Законом N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015 } У разі створення об’єднання власниками квартир та/або нежитлових приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках голосування співвласників щодо створення такого об’єднання проводиться у порядку, передбаченому цією статтею, за кожним багатоквартирним будинком окремо. Результати голосування визначаються окремо для кожного багатоквартирного будинку. { Статтю 6 доповнено частиною сімнадцятою згідно із Законом N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015 } Колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об’єднання, у тримісячний строк з дня державної реєстрації об’єднання забезпечує передачу йому примірника технічної та іншої передбаченої законодавством документації на будинок, а також документа, на підставі якого багатоквартирний будинок прийнято в експлуатацію, технічного паспорта і планів інженерних мереж. { Статтю 6 доповнено частиною вісімнадцятою згідно із Законом N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015 } У разі відсутності документації на багатоквартирний будинок колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об’єднання, протягом півроку з дня державної реєстрації об’єднання відновлює її за власний рахунок. { Статтю 6 доповнено частиною дев'ятнадцятою згідно із Законом

N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015 }
Зв'язатися з юристом
Бобрушко Люба Юріївна, місто Київ
Телефон:0684963771
Сказати Дякую +15 грн

Вартість послуг: Вартість послуг: 100 грн. ПриватБанк картка № 4149497855859932Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 48
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 17
Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380505459070

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38 (067) 630-77-35
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Загрузка
Наверх