Стаття 20. Загальні збори учасників благодійних товариств та благодійних фондів

1. Вищим органом управління благодійних товариств та благодійних фондів є загальні збори учасників, які складаються з учасників таких благодійних товариств чи благодійних фондів або уповноважених представників таких учасників.

2. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності благодійних товариств та благодійних фондів.

3. Порядок прийняття рішень загальними зборами учасників, їх скликання та проведення, а також інші питання щодо здійснення загальними зборами учасників своїх повноважень як вищого органу управління благодійних товариств та благодійних фондів визначаються їх статутами.

4. До виключної компетенції загальних зборів учасників благодійних товариств та благодійних фондів належить:

1) внесення змін до статуту;

2) призначення або обрання та зупинення повноважень чи припинення повноважень (відкликання) членів виконавчого органу та наглядової ради;

3) прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію.

5. Статутами благодійних товариств та благодійних фондів до виключної компетенції загальних зборів учасників можуть бути віднесені також інші питання.

6. Якщо благодійне товариство або благодійний фонд має одного учасника, рішення, які повинні прийматися загальними зборами учасників такого благодійного товариства чи благодійного фонду, приймаються цим учасником одноосібно і оформлюються ним письмово у формі рішення.


Комментарии к ст. 20

Ви також можете отримати коментарі до ст. 20 Про благодійну діяльність та благодійні організації. Юристи сайту, що спеціалізуються на конкретних сферах кодексів і законів, дадуть вичерпний коментар щодо будь-яких питань.


Ваше запитання *

Інші статті розділу

Зміни ст. 20 Про благодійну діяльність та благодійні організації

Активні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
Яцюк наталія
м. Київ
відповідей за тиждень: 4
Телефон: +38 (098) 414-65-40
Телефон: 0637323860


Типові договориБланки договорів