отримання паспорта

12.08.2016

Мій чоловік приписаний в іншій області.щоб вклеїти фото в паспорт.він мусить особисто їхати туди щоб вклеїли.і особисто забрати? а в який термін видають паспорт назад?чи можливо терміново в один два дні це зробити??Немає можливості в нього пробути там довго...

Ваш коментар *

Відповіді юристів

Найкраща відповідь

Записи,  вклеювання  фотокарток  і  відмітки  у   паспорті здійснюються  центральним  органом  виконавчої  влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства. До паспортної книжечки  при  досягненні  громадянином  25-  і 45-річного віку  вклеюються нові фотокартки,  що відповідають його вікові. Паспорт,  в  якому  не  вклеєно   таких   фотокарток   при досягненні його власником зазначеного віку, вважається недійсним. Вклеювання до   паспорта   нових  фотокарток  при  досягненні громадянином 25 - і  45-річного  віку  провадиться  у  п'ятиденний термін! Для   вклеювання   до   паспорта   нових  фотокарток  при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку подаються паспорт  і дві фотокартки розміром 35/45 мм. На першу і  другу  сторінки  паспортної  книжечки  заносяться прізвище, ім'я та по батькові,  дата і місце народження. На першій сторінці також  вклеюється  фотокартка  і  відводиться  місце  для підпису його власника.  На другу сторінку заносяться відомості про стать, дату видачі та орган,  що видав паспорт, ставиться  підпис посадової особи,    відповідальної    за   його   видачу. Записи засвідчуються мастиковою, а фотокартка-випуклою сухою печаткою. Перша сторінка  або  перший  аркуш  після  внесення  до   них відповідних записів  та вклеювання фотокартки можуть бути заклеєні плівкою. У  разі  заклеювання  плівкою  усього  аркуша  записи  та фотокартка печатками не засвідчуються. Третя, четверта,   п'ята  і  шоста  сторінки  призначені  для фотокарток, додатково вклеюваних до паспорта.

Згідно із статтею 197 Кодексу про адміністративні правопорушення, проживання громадян, зобов’язаних мати паспорт громадянина України, без паспорта громадянина України або за недійсним паспортом громадянина України, а також проживання громадян без реєстрації місця проживання-тягнуть за собою попередження! Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачені частиною першою цієї статті,- тягнуть за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто Вашому чоловіку не можна проживати без дійсного паспорта та без реєстрації місця проживання!

Центр надання адміністративних послуг - це постійно діючий робочий орган або структурний підрозділ місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг. Центри надання адміністративних послуг утворюються при: 1) Київській міській державній адміністрації; 2) Севастопольській міській державній адміністрації; 3) районній державній адміністрації; 4) районній у місті Києві державній адміністрації; 5) районній у місті Севастополі державній адміністрації; 6) виконавчому органі міської ради міста обласного, республіканського Автономної Республіки Крим значення. Центри надання адміністративних послуг можуть утворюватися при виконавчому органі міської міста районного значення, селищної, сільської ради у разі прийняття відповідною радою такого рішення.

Фотографії вклеюються до паспорта громадянина України при досягненні ним 25-ти та 45-ти-річного віку. Підстави для отримання послуги

Досягнення 25- або 45-річного віку.

Як отримати послугу

  • Звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України за місцем проживання, а після утворення центрів надання адміністративних послуг - до відповідного центру;
  • Отримати паспорт із вклеєною фотокарткою у територіальному підрозділі ДМС України за місцем проживання.

Вартість послуги та пільги

Вклеювання фотокарток до паспорта громадянина України здійснюється безкоштовно

Подача заяви

Подається заявником особисто

Необхідні документи

  • - паспорт громадянина України;
  • - дві (або три – у разі одержання втраченого паспорта в іншому територіальному підрозділі) фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см із зображенням, яке відповідає досягнутому віку (фотокартки, що подаються для оформлення паспорта, мають бути виконані з одного негатива, із зображенням обличчя виключно анфас, без головного убору, виготовленими на тонкому білому або кольоровому фотопапері без кутика; для громадян, які постійно носять окуляри, обов'язкове фотографування в окулярах).

Термін розгляду заяви

У п’ятиденний термін із дня звернення

Результат отримання послуги

Видача паспорта громадянина України із вклеєною фотокарткою

Не отриманий власником протягом року оформлений паспорт погашається, уважається недійсним та знищується.

Строк дії документа, що є результатом отримання послуги

Термін дії паспорта не обмежується.

Підстави для відмови у наданні послуги

  • Недосягнення особою відповідного віку.
  • Відсутність фотокарток.

Строк звернення до територіального підрозділу ДМС України

Не пізніше ніж через місяць після досягнення 25- або 45 - річного віку.

Зв'язатися з юристом
Босак (Бандурка) Назарій Орестович, місто Львів
ICQ:581230319
Сказати Дякую +15 грн

Вартість послуг: Надання розгорнутої правової консультації, юридичних порад, правової інформації та юридичних роз'яснень, праця з документами правового характеру, юридично-претензійна робота, зроблення правового висновку, ведення правничого супроводу, загальна правова робота по судовому розгляду, відстоювання інтересів громадянина в органах виконавчої влади, деякий захист клієнта від проступків, робота по відносинах клієнта із судово-правоохоронними органами тощо-75 грн. за годину безпосередньо праці.

дуже дякую!а чи можна написати довіреність на родича щоб він отримав паспорт так як чоловік не може через роботу залишатися 5 днів.

Найкраща відповідь
12.08.2016 в 22:07:14 відповідь для Інна

Для вклеювання  до  паспорту нових фотокарток громадянин подає документи і фотокартки не пізніш як через місяць  після  досягнення  відповідного  віку. Як я уже писав, заява до центру надання адміністративних послуг чи держміграційної служби-подається особисто. Заява та інші документи, необхідні для вклеювання фотокарток при досягненні особою віку 25 або 45 років, подаються заявником до територіальних підрозділів за місцем проживання, а після утворення центрів - до відповідного центру.

Якщо паспорт видавався іншим територіальним підрозділом, інформація про це записується до Журналу обліку вклеювання фотокарток у паспорт громадянина України у зв'язку з досягненням особою 25 або 45 років, а до територіального підрозділу за місцем видачі паспорта направляється відповідне повідомлення про вклеювання фотокартки з долученням до нього другої фотокартки, на зворотному боці якої зазначаються прізвище та ініціали особи.

Надані фотокартки порівнюються із зовнішністю особи, це означає-що особа має бути особисто присутньою при цьому.

Представництво, яке грунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю. Представництво за довіреністю може грунтуватися на акті органу юридичної особи. Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі.

Представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Правочином ж є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. На практиці довіреність видається більше у приватно-правових відносинах, наприклад-довіреність на підписання певного договору, на отримання зарплати тощо, рідше-публічно-правових, наприклад-довіреність на представництво у суді, довіреність на оформлення спадщини, довіреність на реєстрацію фізичної особи-підприємця тощо. Виходячи з останнього, вклеювання фотокарток до папорта можна вважати процедурою, яка мала б можливість здійснюватись і за довіреністю. Отож, тут-є різні дані законодавства та практики щодо цього питання: обов’язок порівняти надані фотокартки із зовнішністю особи (яка, вірогідно, має бути особисто присутньою), та практика представництва за довіреністю в різноманітних випадках, в т. ч.-і подібних до Вашого.

Зв'язатися з юристом
Босак (Бандурка) Назарій Орестович, місто Львів
ICQ:581230319
Сказати Дякую +15 грн

Вартість послуг: Надання розгорнутої правової консультації, юридичних порад, правової інформації та юридичних роз'яснень, праця з документами правового характеру, юридично-претензійна робота, зроблення правового висновку, ведення правничого супроводу, загальна правова робота по судовому розгляду, відстоювання інтересів громадянина в органах виконавчої влади, деякий захист клієнта від проступків, робота по відносинах клієнта із судово-правоохоронними органами тощо-75 грн. за годину безпосередньо праці.

Дуже вам вдячна!!!!!! Дай Боже вам здоров'ячка!!!!Типові договориБланки договорівРозділи консультації

Активні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 12
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: предоставляется по согласию
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 6
Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: 0990550842


Загрузка
Наверх