коментар до ст. 210 КУпАП.

Яким чином відбуваеться притягнення до адміністративної відповідальності та стягнення штрафу з неповнолітньої особи ( до 18 років ) ст. 210 КУпАП.

Ваш коментар *

Відповіді юристів

- Привіт, я гадаю что вам потрібна сама ця інформація,
Деталі по даній інформації і джерело інформації
http://pidruchniki.com/13480104/pravo/administrati...

Адміністративна відповідальність реалізується шляхом застосування до винних осіб адміністративних стягнень, тобто у своїй сукупності вони й складають систему заходів адміністративної відповідальності. Загальною особливістю адміністративних стягнень є їх виховний, репресивний, каральний та профілактичний характер. Вони застосовуються лише до винних у вчиненні адміністративних проступків осіб.

Адміністративні стягнення, як правило, полягають у позбавлені або обмеженні певних прав, благ. Цим досягається мета покарання порушника, запобігання скоєнню нових правопорушень. Про те покарання не є самоціллю, воно виступає необхідним засобом виховання правопорушника і запобігання правопорушенням. За вчинений проступок громадянин або позбавляється будь-якого суб'єктивного права, або обмежується його правосуб' єктність, або на нього покладаються спеціальні "штрафні" обов'язки. Тобто, можна дати наступне поняття адміністративного стягнення - це заходи примусу, що застосовуються уповноваженими державними органами, як правило виконавчої влади, від імені держави до осіб, винних у скоєнні адміністративного правопорушення.

Систему адміністративних стягнень закріплено в ст.24 КУпАП, в якій їх перераховано з врахуванням зростання суворості:

- попередження (ст.26 КУпАП);

- штраф (ст.27 КУпАП);

- оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом правопорушення (ст.28 КУпАП);

- конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення (ст.29 КУпАП);

- позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (ст.30 КУпАП);

- громадські роботи (ст.31-1 КУпАП)

- виправні роботи (ст.31 КУпАП);

- адміністративний арешт (ст.32 КУпАП).

До осіб, які не є громадянами України, може бути застосоване видворення за межі України. З перерахованих адміністративних стягнень конфіскація та оплатне вилучення в окремих випадках можуть застосовуватися як основні, так і додаткові стягнення, інші тільки як основні.

Попередження полягає в офіційному осуді вчиненого проступку і застереженні правопорушника від його повторення. Це найменш суворе адміністративне стягнення, яке застосовується за незначні адміністративні проступки. Воно спрямоване на інформування правопорушника, що його поведінка носить антигромадський характер і засуджується нормами адміністративного права, і що йому слід припинити вчинення подібних проступків, в протилежному випадку він буде притягнутий до більш суворого покарання. Це офіційне попередження правопорушника стосовно недопустимості таких діянь у майбутньому.

Застосовуючи цей вид адміністративного стягнення, юрисдикційний орган дає негативну державну оцінку неправомірному діянню, а не вимагає припинити подібні проступки. Як правило, попередження виноситься щодо осіб, протиправні дії яких не становлять підвищеної суспільної небезпеки. Попередження виконує свою виховну роль тоді, коли застосовується не заочно, а у присутності правопорушника.

15.04.2018 в 21:21:18 відповідь для Золтан

Цікаво дізнатися особливості застосування ст. 210 КУпАП до неповнолітньої особи (допризовника). Чи може особа віком до 18 років, яка раніше в РВК на обліку не знаходилась бути суб'єктом ст. 210 КУпАП ?

19.04.2018 в 11:31:24 відповідь для Володимир

Не може. Ця стаття стосується лище призовників (з 18 до 27 років) та військовозобовязаних.

Зв'язатися з юристом
Клюка Тетяна Миколаївна, місто Чернігів
E-mail:tanakluka58@gmail.com


Типові договориБланки договорівРозділи консультації

Активні юристиАктивні юристи

Телефон: предоставляется по согласию
онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 12
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: 0990550842
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 7
Телефон: kasanovn535@gmail.com


Загрузка
Наверх