правомірність дії держгеокадастру при наданні довідки ф 6 (де вказано що форма власності на бажану ділянку- державна). Олександр 0966046246.

Сільсько радою надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою земельної ділянки яка знаходиться в межах населеного пункту на земях які вважались землями перспективної забудови. Технічна документація з встановлення меж затверджена в врахуванням цих земель.

При отримані проектною організацією довідки форми 6- зем держгеокадастр вказує що бажана земельна ділянка яка обрана для приватизації громадянином знаходиться в державній власності,посилаючись на те шо не виготовлений обмінний файл формату XML складної конфігурації для внесення відомостей про межі населеного пункту .

Запитання: чи правомірні зважаючи на п.4 ст.173 ЗКУ дії держгеокадастру при наданні довідки ф 6 (де вказано що форма власності на бажану ділянку- державна). Олександр 0966046246.

EMAIL: aleks590716@ukr.net. Буду вдячний за Вашу допомогу.

Ваш коментар *

Відповіді юристів

Обмінний файл XML – необхідний для внесення інформації до бази Державного земельного кадастру про земельну ділянку (координати меж земельної ділянки, площа, цільове призначення тощо) і про її власника (користувача).Крім іншого, доцільно акцентувати увагу ще на одному виді документації із землеустрою, який визначено ст. 53 Закону № 858, — це проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів. Законом № 497 було змінено зміст та структуру зазначених проектів, а також уточнено, що вони розробляються на підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської ради. Передбачається, що проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів складаються на основі затверджених у встановленому законодавством порядку генеральних планів населених пунктів або можуть розроблятись окремою їх частиною. Таким чином, однією з головних умов розроблення вказаного виду документації є наявність розробленого і затвердженого генерального плану. Проекти землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів складаються з метою обґрунтування, розробки і подальшої реалізації необхідного обсягу організаційних та інженерно-технічних заходів з освоєння, поліпшення якості земель, їх раціонального використання та охорони, захисту від руйнівних процесів. Проекти землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів розробляються на певний період та поетапно згідно з генеральними планами населених пунктів і визначають: 1 цільове призначення земель 2 землі, що знаходяться у власності, користуванні, в тому числі орендовані 3 організаційні, правові, фінансові та інші заходи щодо вдосконалення структури територій, освоєння земель, поліпшення їх якості, рекультивації, консервації 4 необхідність і обсяги економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель 5 заходи для забезпечення режиму використання земель охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання, а також відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам внаслідок встановлення цих зон 6 напрями природоохоронної діяльності Проекти землеустрою можуть передбачати також формування земельних ділянок державної та комунальної власності за рахунок земель, не наданих у користування.Говорячи про види документації із землеустрою, не можна оминати увагою порядок їх погодження та затвердження. Він визначений ст. 186 ЗК і також зазнав змін з прийняттям Закону № 497. Слід відмітити, що по факту не всі види землевпорядної документації були охоплені цією статтею. Відтепер цю прогалину заповнено, і з метою з’ясування порядку погодження та затвердження документації із землеустрою можна сміливо звертатися до згаданої норми.Законодавець, крім іншого, в ст. 186 ЗК закріпив підстави для відмови у погодженні документації із землеустрою. Вона лише одна. Це невідповідність положень документації із землеустрою вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно -правових актів, документації із землеустрою або містобудівної документації. Також в ч. 18 ст. 186 ЗК зафіксовано заборону для Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів, визначених цією статтею, при погодженні та затвердженні документації із землеустрою вимагати: 1 додаткові матеріали та документи, не включені до складу документації із землеустрою, встановленого Законом № 858 2 надання погодження документації із землеустрою будь-якими іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, погодження яких не передбачено цією статтею 3 проведення будь-яких обстежень, експертиз та робіт Примітка. Щодо експертиз. Слід звернути увагу на ч. 19 ст. 186 ЗК. Про неї буде зазначено нижче. Передбачається, що кожен орган виконавчої влади,орган місцевого самоврядування, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, інший суб’єкт розглядає та погоджує документацію із землеустрою самостійно та незалежно від погодження документації із землеустрою іншими органами. Слід нагадати: діюче законодавство передбачає, що деякі види землевпорядної документації підлягають проведенню державної експертизи. Випадки, коли документація має пройти експертизу, визначені в ст. 9 Закону України від 17.06.2004 р. № 1808 -IV «Про державну експертизу землевпорядної документації»14 (також зазнала змін відповідно до Так от, в пояснення до ч. 18 ст. 186 ЗК щодо заборони вимагати під час погодження та затвердження документації проведення будь -яких експертиз слід додати, що ч. 19 цієї статті встановлюється: документація із землеустрою подається для проведення державної експертизи землевпорядної документації лише у випадках та порядку, встановлених Законом № 1808. Такі випадки були наведені у таблиці вище. Ще одна важлива умова, яка стосується погодження документації. Вона закріплена в ч. 20 ст. 186 ЗК і передбачає, що погодження документації із землеустрою здійснюється за місцем розташування земель (земельних ділянок) саме територіальними органами центральних органів виконавчої влади, утвореними у районі, місті обласного, республіканського значення (Автономної Республіки Крим), містах Києві та Севастополі, або міжрегіональним територіальним органом, у разі якщо повноваження його поширюються на декілька адміністративно- територіальних одиниць. У разі відсутності територіальних органів центральних органів виконавчої влади, зазначених вище, погодження документації із землеустрою здійснюється територіальним органом центральних органів виконавчої влади, утвореним в Автономній Республіці, області, а в разі їх відсутності — відповідним центральним органом виконавчої влади безпосередньо

Зв'язатися з юристом
ООО Право на Якість, місто Київ
Телефон:+380732137627,+380503858355,+380972037619
E-mail:t.borsuk@right-for-quality.com
Сказати Дякую +15 грн

Вартість послуг: 200 грн
Благодарность принимается на карту Приват Банка
5169 3305 1024 4848
Платные консультации по прайсу
http://right-for-quality.com/

Это нормативная база .Если не понятно то коротко .Без обменного файла вы не получите 6 зем справку.Необходимый пакет для получения такой!!!!!

  • заява встановленої форми;
  • копія паспорту та коду, якщо заяву подає фізична особа;
  • копії реєстраційних документів, якщо заяву подає юридична особа;
  • картографічні матеріали в масштабі 1:5000 чи 1:10000;
  • копія рішення (наказу, розпорядження) про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки;
  • обмінний ХМL-файл (складається землевпорядною організацією);
  • копія документа, що підтверджує право на об’єкти нерухомості (будинок, будівля і т.і.);
  • копія договору на нерухомість (земельна ділянка, будівля, будинок і т.і.).

Місцеве управління Держгеокадастру зобов’язане протягом десяти днів, після отримання повного пакету документів, видати замовнику довідку 6-зем, строк дії якої обмежується спливом поточного року.

Зв'язатися з юристом
ООО Право на Якість, місто Київ
Телефон:+380732137627,+380503858355,+380972037619
E-mail:t.borsuk@right-for-quality.com
Сказати Дякую +15 грн

Вартість послуг: 200 грн
Благодарность принимается на карту Приват Банка
5169 3305 1024 4848
Платные консультации по прайсу
http://right-for-quality.com/Типові договориБланки договорівРозділи консультації

Активні юристиАктивні юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: 0964989772
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 9
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: предоставляется по согласию

Загрузка
Наверх