Пенсія за вислугу років

Доброго дня! В мене склалась така ситуація- я працювала вихователем в дитячому садку з 01,08,1990 року, не звільнялась, місце роботи не міняла. 03,08,2020 року я звільнилась , та подала 4,08 заяву на призначення пенсії за вислугу років, попередньо проконсультувавшись в спеціаліста ПФУ. Документи всі надала, їх перевірили і заяву прийняли. Але лише сьогодні після декількох звернень(!!!) мені нарешті дали листа з рішенням про відмову, в якому вказано , що на 1.04.2015 року в мене немає необхідного стажу та не вистачає віку. В мене декілька питань.1. Чому при консультації мені сказали ,що зараз необхідно мати стаж на 11.10.2017 року 26,6 , а в рішенні ця дата зовсім не зазначена? Чи правомірним являється це рішення? 2.Чому ПФУ не бере до уваги рішення КСУ від 4.06.2019 року , а самі радять звертатися до суду? 3. Чи є гарантія ,що рішення суду зобов'яже ПФУ все ж таки призначити пенсію за вислугу років? Дякую за відповіді!

Ваш коментар *

Відповіді юристів

Відповідно до Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженого постановою КМУ від 04.11.93 р. №909, право на пенсію за вислугу років мають вихователі, які працюють у дошкільних навчальних закладах усіх типів.Проте, оскільки такий законодавчий акт ще не ухвалений, пенсії зазначеним особам призначаються за нормами Закону №1058 у разі досягнення пенсійного віку та за наявності трудового стажу, передбаченого законом України від 05.11.91 р. №1788 «Про пенсійне забезпечення».

У цьому разі розміри пенсій визначаються відповідно до ст.27 та з урахуванням норм ст.28 Закону№1058.

Згідно з ч.16 Прикінцевих положень до приведення законодавства України у відповідність до Закону N°1058 закони України та інші нормативно правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

Положення Закону України «Про пенсійне забезпечення» застосовуються в частині визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах і за вислугу років.

Як відомо, згідно зі ст.24 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (набрав чинності з 1 січня 2004 р.) страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не менш ніж мінімальний страховий внесок.

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою від мінімального страхового внеску, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови проведення в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду, відповідної доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не менш ніж мінімальний страховий внесок.

У тому разі, якщо зазначену доплату не було зроблено, до страхового стажу зараховується період, визначений за кожний місяць пропорційно до сплачених страхових внесків.

Ураховуючи абзац другий ч.16 Прикінцевих положень, слід зауважити, що під час визначення права на пенсію за вислугу років стаж як до, так і після 1 січня 2004 р. обчислюється за нормами Закону «Про пенсійне забезпечення» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.93 р. № 637 «Про затверджен­ня Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній» — за даними трудової книжки, а за потреби - уточнюючих довідок.Відповідно до п. «е» ст.55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення за наявності спеціального стажу роботи не менш як 25 років за переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку.

Згідно зі ст.7 цього Закону пен­сії за вислугу років призначаються в разі залишення роботи, яка дає право на цю пенсію.

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.93 р. № 909 «Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років» (зі змінами, внесеними постановою від 26.09.2002 р. № 1436) затверджено Перелік закладів і установ освіти та посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років (розділ І).Отже, для визначення права на зара­хування до спеціального стажу певного періоду роботи потрібно, щоб особа працювала в закладах і на посадах, які дають право на пенсію за вислугу років. У тому разі, якщо із записів трудової книжки неможливо зробити відповід­ний висновок, до рай(міськ)управління Пенсійного фонду додатково подаєть­ся уточнююча довідка закладу (устано­ви). Також під час вирішення цього пи­тання може бути розглянуто інші доку­менти (положення про заклад, структу­ру, штатні розписи тощо).

Відповідно до приміток до названо­го вище Переліку вчителі й інші праців­ники освіти заочних навчальних закла­дів, названих у цьому Переліку, нале­жать до числа осіб, що мають право на одержання пенсії за вислугу років.

Робота за спеціальністю в закла­дах, установах і на посадах, перед­бачених цим Переліком, дає право на пенсію незалежно від форми власності або відомчої належності закладів і установ.Звертайтесь до суду

Зв'язатися з юристом
ООО Право на Якість, місто Київ
Телефон:+380732137627,+380503858355,+380972037619
E-mail:t.borsuk@right-for-quality.com
Сказати Дякую +15 грн

Вартість послуг: 200 грн
Благодарность принимается на карту Приват Банка
5169 3305 1024 4848
Платные консультации по прайсу
http://right-for-quality.com/Типові договориБланки договорівРозділи консультації

Активні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 49
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
онлайн
Фото користувача
Владислав Котигора
м. Одеса
відповідей за тиждень: 18
Телефон: 0964989772
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 13
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: 067 6307735

Загрузка
Наверх