Ст.32 Перевірка документів

06.08.2020

Скажіть будьласка де я можу знайти тлумачення до ст.32.Перевірка документів.А саме,які саме бувають зовнішні ознакі причетності і т.д. Дякую

Ваш коментар *

Відповіді юристів

1. Поліцейському надано право вимагати пред’явлення особою двох видів документів: тих, що посвідчують особу, та документів, що підтверджують відповідне право особи. При цьому поліцейський може вимагати як один документ, так і певну їх сукупність залежно від обставин застосування цього поліцейського заходу.Відповідно до положень закону України від 20.11.2012 № 5492-VI «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, є: а) паспорт громадянина України – документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України на території України; паспорт громадянина України виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій; б) паспорт громадянина України для виїзду за кордон – документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України особи, на яку він оформлений, за кордоном і дає право цій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну; в) дипломатичний паспорт України – документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України під час перетинання державного кордону і перебування за межами України та надає право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну; положення про дипломатичний паспорт України затверджено указом Президента України від 12.05.2015 № 264/2015; г) службовий паспорт України – документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України під час перетинання державного кордону і перебування за межами України та надає право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну; положення про службовий паспорт України затверджено указом Президента України від 12.05.2015 № 264/2015; ґ) посвідчення особи моряка – документ, що посвідчує особу, оформляється і видається особі, яка постійно проживає на території країни та обіймає будь-яку посаду на борту судна (крім військового судна), зареєстрованого в Україні чи в інших державах — членах Міжнародної організації праці; д) посвідчення члена екіпажу – документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України і видається громадянину України, який належить до складу екіпажу повітряного судна або забезпечує виконання технологічних процесів перевезення, виконання видів польотів або авіаційних робіт чи технічне обслуговування повітряних суден у позабазових аеропортах; е) посвідчення особи на повернення в Україну – документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України (крім осіб без громадянства, які мають право на постійне проживання в Україні, іноземців та осіб без громадянства, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту), дає право на в’їзд в Україну та видається громадянам України у разі втрати ними документів, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну та посвідчують особу під час перебування за межами України; є) тимчасове посвідчення громадянина України – документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України і видається особі, яка досягла шістнадцятирічного віку, набула громадянства України та взяла зобов’язання припинити іноземне громадянство протягом двох років з дня набуття громадянства України; тимчасове посвідчення громадянина України виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій, та складається з м’якої обкладинки, 8 сторінок і сторінки даних.снують такі документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус: а) посвідчення водія – документ, що посвідчує особу та її спеціальний статус стосовно підтвердження права його власника на керування транспортними засобами; б) посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон – документ, що посвідчує особу без громадянства під час перетинання нею державного кордону України і перебування за кордоном; в) посвідка на постійне проживання – документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує право на постійне проживання в Україні; г) посвідка на тимчасове проживання – документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує законні підстави для тимчасового проживання в Україні; ґ) картка мігранта – документ, що оформляється іноземцю або особі без громадянства з метою створення та управління національною системою ідентифікації мігрантів; д) посвідчення біженця – паспортний документ, що посвідчує особу його власника та підтверджує факт визнання його біженцем в Україні і є дійсним для реалізації прав та виконання обов’язків, передбачених цим Законом та іншими законами України; е) проїзний документ біженця – документ, що посвідчує особу його власника та надає їй право на виїзд з України і в’їзд в Україну. Документами, що підтверджують відповідне право особи, можуть бути: посвідчення водія, дозвіл на носіння та зберігання вогнепальної зброї, рецепт лікаря на наркотичні засоби, дозвіл на перевезення небезпечних вантажів тощо. Поліцейський наділений правом вимагати в особи відповідні документи у таких випадках: а) якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи; б) якщо існує достатньо підстав уважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення; в) якщо особа перебуває на території чи об’єкті зі спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю; г) якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо; ґ) якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньотранспортної пригоди, іншої надзвичайної події. д) якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення.Згідно зі ст. 281 КПК України особою, яка перебуває в розшуку, є підозрюваний, місцезнаходження якого невідоме, у зв’язку з чим прокурором або слідчим його оголошено в розшук. Про оголошення розшуку виноситься окрема постанова, якщо досудове розслідування не зупиняється, або це оголошення вказується в постанові про зупинення досудового розслідування, якщо таке рішення ухвалюється, відомості про що вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Безвісна відсутність – засвідчений у судовому порядку факт довготривалої відсутності фізичної особи в місці свого проживання, якщо не вдалося встановити місце її перебування. Відповідно до ст. 43 ЦК України фізична особа може бути визнана безвісно відсутньою за таких умов: – якщо вона відсутня у місці свого постійного проживання протягом року; – якщо протягом одного року в місці, де особа постійно або переважно проживає, немає відомостей про її місцеперебування; день одержання останніх відомостей може бути підтверджено пред’явленням останнього листа відсутньої особи або в інший спосіб. У разі неможливості встановити день одержання останніх відомостей про відсутню особу початком безвісної відсутності вважається перше число місяця, що йде за тим, в якому були одержані останні відомості про неї, а в разі неможливості встановити цей місяць – перше січня наступного року (ч. 2 ст. 43 ЦК України). Згідно зі ст. 248 ЦПК України суд до початку розгляду справи встановлює осіб, які можуть дати свідчення про фізичну особу, місцеперебування якої невідоме, а також запитує відповідні організації за її останнім місцем роботи та проживання про наявність відомостей щодо такої особи. Безвісно зниклою може бути також визнано особу за заявою до органів поліції. Зокрема, протягом 24 годин після подання заяви, повідомлення за фактом безвісного зникнення дитини, якщо за цей час не буде встановлено місця її знаходження, а також у разі безвісного зникнення дорослої особи за обставин, що свідчать про можливість учинення стосовно неї кримінального правопорушення, здійснюється обов’язкове внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) відомостей про вказане кримінальне правопорушення і його попередню кваліфікацію як умисного вбивства та вживаються всі передбачені КПК України заходи для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження. Сукупність наявності в особі зовнішніх ознак, які вказують на те, що ця особа може перебувати у розшуку або бути безвісно зниклою, означає, що, по-перше, ознак має бути кілька незалежно від того, які саме зовнішні ознаки – схожість обличчя, одягу, наявність особливих прикмет на тілі тощо – вона має; по-друге, ці ознаки мають бути зовнішніми, тобто видимими, очевидними, по-третє, має існувати їх єдність; по-четверте, вони повинні вказувати, тобто бути інформацією (фактичними даними) про те, що відповідна особа може перебувати в розшуку або бути безвісно зниклою За наявності підстав, передбачених в описаному випадку, поліцейський має право вимагати пред’явити документи, які посвідчують особу, з метою порівняння відомостей про особу, яка перебуває в розшуку або є безвісно зниклою, з інформацією, відображеною у відповідних документах. Підтвердження статусу особи як такої, що перебуває в розшуку або є безвісно зниклою, може бути підставою для застосування інших поліцейських заходів, наприклад обмеження пересування особи (ст. 37 закону України «Про Національну поліцію»), поліцейське піклування (ст. 41 цього Закону) тощо. Закон у межах окремого випадку описує підстави для застосування перевірки документів особи як такі, що мають бути достатніми для того, аби вважати, що певна особа вчинила або має намір вчинити правопорушення. У законі не вказується, яка саме сукупність підстав може бути визнана достатньою для перевірки документів особи. Передусім законодавець у конструкції частини статті, що коментується, вживає словосполучення у множині – «існує достатньо підстав вважати», а отже, мова має йти не про одиничні підстави (повідомлення, відомості, докази), а про їх сукупність. Також визначення наявності підстав для перевірки документів пов’язано з їх оцінкою з точки зору достатності та залежить від внутрішнього переконання поліцейського. Отже, достатньою уявляється певна сукупність підстав, оцінюючи які поліцейський доходить єдиного висновку – про необхідність перевірки документів особи. Звичайно, не можна вимагати від поліцейського отримання таких підстав для перевірки документів особи, які з достовірністю будуть установлювати можливість досягнення її мети, достатнім є високий ступінь достовірності. До переліку «достатніх підстав», які вказують на те, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення, необхідно віднести такі: 1) наявність інформації, яку надано у встановленому порядку поліції (поліцейському) у формі звернення (повідомлення); 2) наявність інформації, яка є результатом об’єктивної оцінки поліцейським слідів на особі, речі чи транспортному засобі; 3) застання поліцейським особи під час вчинення правопорушення; 4) самостійне виявлення поліцейським ознак правопорушення у процесі законної реалізації інших поліцейських заходів; 5) наявність фактичних даних, отриманих унаслідок реалізації оперативнорозшукових заходів. Якщо особа вчинила правопорушення, то перевірка документів застосовується з метою встановлення особи для забезпечення належного документування відповідного факту (події), наприклад складення протоколу про адміністративне правопорушення. Перевірка документів в осіб, які перебувають на території чи об’єкті зі спеціальним режимом, обумовлюється необхідністю забезпечення охорони та пропускного режиму на відповідних об’єктах. Наприклад, згідно з Інструкцією з організації охорони та пропускного режиму на об’єктах МВС України, затвердженою наказом МВС від 15.07.2014 № 675, відповідними територіями чи об’єктами зі спеціальним режимом є території, адміністративні приміщення апарату МВС України, склади з бойовими припасами та матеріальними цінностями. Спеціальний поліцейський контроль може здійснюватися під час запровадження надзвичайного стану відповідно до положень закону України від 16.03.2000 № 1550-III «Про правовий режим надзвичайного стану», проведення спортивних заходів тощо. До переліку видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об’єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України, затвердженого постановою ВР України від 17.06.1992 № 2471-XII, належать: 1) зброя, боєприпаси (крім мисливської і пневматичної зброї, зазначеної в додатку № 2, і боєприпасів до неї, а також спортивної зброї і боєприпасів до неї, що придбаваються громадськими об’єднаннями з дозволу органів внутрішніх справ), бойова і спеціальна військова техніка, ракетно-космічні комплекси; 2) вибухові речовини й засоби вибух, всі види ракетного палива, а також спеціальні матеріали та обладнання для його виробництва; 3) бойові отруйні речовини; 4) наркотичні, психотропні, сильнодіючі отруйні лікарські засоби (за винятком отримуваних громадянами за призначенням лікаря); 5) протиградові установки; 6) державні еталони одиниць фізичних величин; 7) спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації; 8) електрошокові пристрої та спеціальні засоби, що застосовуються правоохоронними органами, крім газових пістолетів і револьверів та патронів до них, заряджених речовинами сльозогінної та дратівної дії. Громадяни набувають права власності на такі види майна, придбаного ними з відповідного дозволу, що надається: – на вогнепальну гладкоствольну мисливську зброю – органами внутрішніх справ за місцем проживання особам, які досягли 21-річного віку; – на вогнепальну мисливську нарізну зброю (мисливські карабіни, гвинтівки, комбіновану зброю з нарізними стволами) – органами внутрішніх справ за місцем проживання особам, які досягли 25-річного віку; – на газові пістолети, револьвери і патрони до них, заряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії, – органами внутрішніх справ за місцем проживання особам, які досягли 18-річного віку; на холодну зброю та пневматичну зброю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду – органами внутрішніх справ за місцем проживання особам, які досягли 18-річного віку. Як наслідок поліцейський з метою встановлення правомірності зберігання, використання чи перевезення речей, обіг яких обмежений або заборонений, має право вимагати пред’явлення відповідних документів, а саме: дозволу на зберігання і носіння вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, дозволу на зберігання (носіння) газових пістолетів (револьверів), дозволу на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, рецепта лікаря для відпуску наркотичних засобів та психотропних речовин тощо. Неотримання дозволів щодо використання, зберігання чи перевезення зазначених речей є підставою для притягнення відповідної особи як до адміністративної (ст. 190–193, 195, 195-2, 195-4 та інші), так і до кримінальної (ст. 307, 308, 309, 311 КК України та інші) відповідальності.Місцем учинення правопорушення вважається територія, пов’язана з розвитком правопорушення, або яка містить сліди вчинення того чи іншого правопорушення. Перевірка документів, що посвідчують особу на місці вчинення правопорушення, сприяє виявленню особи-порушника, а також свідків учинення відповідного правопорушення. Згідно з п. 1.10 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабміну України від 10.10.2001 № 1306, дорожньо-транспортною пригодою є подія, що сталася під час руху транспортного засобу, внаслідок якої загинули або були поранені люди чи були завдані матеріальні збитки. Перевірка документів особи на місці ДТП сприяє встановленню учасників та свідків (очевидців) відповідної події. Надзвичайна подія – це порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження тощо, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат. У коментованому випадку до підстав застосування перевірки документів віднесено наявність зовнішніх ознак особи чи транспортного засобу, а також дії особи, які дають підстави вважати, що особа або транспортний засіб можуть мати відношення до певного правопорушення. Зовнішніми ознаками особи, які свідчать про її причетність до вчинення правопорушення, можуть бути сліди на тілі чи одязі (поранення, бруд, плями червоного кольору, одяг може мати механічні пошкодження тощо). Діями особи, які вказують на її причетність до вчинення правопорушення, можуть бути такі: схвильованість особи, намагання особи уникнути зустрічі з поліцейськими (втеча від поліцейських), викидання особою будь-яких предметів, речовин тощо. Об’єктом правопорушення транспортний засіб може бути у випадку незаконного ним заволодіння (ст. 289 КК України), також він може виступати і засобом для перевезення викрадених речей (ст. 185 КК України), наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307 КК України). Знаряддям учинення правопорушення транспортний засіб може виступати у разі його використання з метою вбивства людини (ст. 115 КК України), знищення чи пошкодження чужого майна (ст. 194 КК України) тощо. Зовнішніми ознаками, які вказують на причетність транспортного засобу до вчинення правопорушення як знаряддя чи об’єкта правопорушення, можуть бути такі: механічні пошкодження транспортного засобу, наявність у салоні або багажнику транспортного засобу речей, предметів, сумішей або слідів, які вони можуть залишити, якщо їх обіг заборонено чи обмежено, сліди пошкоджень, сліди червоного кольору в салоні та багажнику транспортного засобу та інші. Відмова особи надати поліцейському на його вимогу документи тягне за собою відповідальність за ст. 185 КУпАП, а саме за злісну непокору законній вимозі або розпорядженню поліцейського. Разом із тим відсутність документів, що посвідчують особу, не передбачає відповідальності для особи. Натомість згідно зі ст. 260 КУпАП у контексті забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, у тому числі з метою встановлення особи, допускаються адміністративне затримання особи, особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів та інші заходи, що становлять ті чи інші форми прояву поліцейських заходів (поверхнева перевірка, обмеження пересування особи або фактичного володіння річчю)

Зв'язатися з юристом
ООО Право на Якість, місто Київ
Телефон:+380732137627,+380503858355,+380972037619
E-mail:t.borsuk@right-for-quality.com
Сказати Дякую +15 грн

Вартість послуг: 200 грн
Благодарность принимается на карту Приват Банка
5169 3305 1024 4848
Платные консультации по прайсу
http://right-for-quality.com/Типові договориБланки договорівРозділи консультації

Активні юристиАктивні юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Boychenko Lyudmila
м. Кіровоград
відповідей за тиждень: 11
Телефон: +380932302047
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 8
Телефон: kasanovn535@gmail.com


Загрузка
Наверх