Виробнича необхідність

Чи може керівник лікарні без згоди інтерна змінити йому план проходження інтернатури і змусити його місяць заміняти єдиного лікаря-спеціаліста, який пішов у відпустку, аргументуючи це виробничою необхідністю?

Ваш коментар *

Відповіді юристів

Засади проходження інтернатури визначає Положення № 291.

Так, згідно з п. 1.1 цього Положення спеціалізація (інтернатура) є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників усіх факультетів медичних і фармацевтичних вищих закладів освіти ІІІ — ІV рівнів акредитації, медичних факультетів університетів незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря (провізора) — спеціаліста певного фаху.Зауважимо: договір про навчання в інтернатурі повинен відповідати вимогам, визначеним для договорів про надання послуг згідно з гл. 63 ЦКУ.

Так, згідно з п. 1 ст. 901 ЦКУ за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов’язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором ( п. 1 ст. 903 ЦКУ).

Слід також звернути увагу на п. 2 ст. 632 ЦКУ, в якому визначено, що зміна ціни після укладення договору допускається лише у випадках і на умовах, установлених договором або законом.

У випадку укладання договору з інтерном зміна ціни може відбутись у зв’язку зі збільшенням оплати праці керівника, підвищенням інших фактичних видатків установи тощо.

У зв’язку з цим у договорі доцільно передбачити умову щодо можливості зміни ціни та укладання додаткових угод.

Також зазначимо, що згідно з п. 4 ст. 626 ЦКУ до договорів, які укладаються більш як двома сторонами (багатосторонні договори), застосовуються загальні положення про договір, якщо це не суперечить багатосторонньому характеру цих договорів.Принцип розрахунку оплати праці керівників стажування інтернів на сьогодні такий.

Відповідно до п. 7.7 Положення № 291 оплата за керівництво підготовкою лікарів (провізорів) — інтернів здійснюється їх керівникам за час роботи на базах стажування згідно з чинним законодавством. На сьогодні таким нормативним документом є Положення № 93 (ср. 025069200). Як визначено у п. 5.3 цього Положення, оплата праці безпосередніх керівників практики від бази практики здійснюється навчальним закладом на умовах погодинної оплати із розрахунку 0,5 години на одного студента за тиждень.

Зазначимо, що в цей пункт передбачалось внести зміни наказом № 351 та встановити цю норму на рівні 1 години на тиждень. Але наказ № 351 не пройшов державної реєстрації в Мін’юсті, у зв’язку з чим він не має сили нормативно-правового документа.

На жаль, МОЗ у листі № 15937 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 28, с. 8) дотримується іншої думки і вважає, що норма на рівні 1 години на тиждень є дійсною. На нашу ж думку, законодавчих підстав для такого твердження на сьогодні немає.Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України зобов'язання повинно виконуватись належним чином згідно з умовами договору та вимогами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а при відсутності таких умов та вимог – згідно зі звичаями ділового обігу або іншими вимогами, які звично ставляться.

Зв'язатися з юристом
ООО Право на Якість, місто Київ
Телефон:+380732137627,+380503858355,+380972037619
E-mail:t.borsuk@right-for-quality.com
Сказати Дякую +15 грн

Вартість послуг: 200 грн
Благодарность принимается на карту Приват Банка
5169 3305 1024 4848
Платные консультации по прайсу
http://right-for-quality.com/

Нет не может и это у вас прописано в договоре на прохождения интернатуры и отработка часов .а негативный отзыв оставьте себе Положення № 291

Зв'язатися з юристом
ООО Право на Якість, місто Київ
Телефон:+380732137627,+380503858355,+380972037619
E-mail:t.borsuk@right-for-quality.com
Сказати Дякую +15 грн

Вартість послуг: 200 грн
Благодарность принимается на карту Приват Банка
5169 3305 1024 4848
Платные консультации по прайсу
http://right-for-quality.com/Типові договориБланки договорівРозділи консультації

Активні юристиАктивні юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 6
Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: предоставляется по согласию

Загрузка
Наверх