Договір про добровільну сплату ЄСВ

Добрій день! Мені 57,5 років, не працюю, не стою на обліку в центрі зайнятості.

Я маю право укласти Договір про добровільну сплату ЄСВ на наступний період (наприклад, с серпня) цього 2020 році?

Ваш коментар *

Відповіді юристів

Якщо ви не є найманим працівником, підприємцем або особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність, так чи інакше ви повертаєтесь до питання пенсійного чи соціального страхування. На сьогодні існує можливість укласти договір із державою та сплачувати за себе ЄСВ у добровільному порядкуДФС у зв'язку з численними зверненнями громадян щодо розгляду органами доходів і зборів заяв про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування або одноразову сплату у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування за формою згідно з додатком 3 до Інструкції на укладення договорів про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі − Договір), а також з метою однозначного тлумачення Закону України від 08.07.2010 р. №2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі − Закон №2464) повідомляє, що відносини, що виникають під час провадження діяльності, пов'язаної зі збором та веденням обліку єдиного внеску, регулюються виключно Законом №2464.

Порядок укладення Договору врегульовано ст. 10 Закону №2464 та розділом V Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфінe від 20.04.2015 р. №449 (далі − Інструкція).

Частиною 1 ст. 10 Закону №2464 визначено категорію платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску та передбачено укладання Договорів з:

 • членами особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню, – за всіма видами соціального страхування (на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та пенсійне страхування) укладених, з такими особами на строк не менше одного року;
 • особами, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, визначеними п. 1 ч. 1 ст. 4, та не належать до платників єдиного внеску, визначених п. 4, 5 та 5-1 ч. 1 ст. 4 цього Закону, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, − на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування на строк не менше одного року, крім Договору одноразової сплати, термін дії якого 10 календарних днів з дня його підписання.

Для осіб, яким не вистачає до страхового стажу декількох місяців, є можливість заключити договір про добровільну участь, яким передбачена одноразова сплата єдиного внеску за попередні періоди – Договір одноразової сплати (у тому числі за період з 01 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року), в яких вони не підлягали загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на будь-який період, але не менше одного місяця. Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення Договору, помножений на коефіцієнт 2.

В усіх випадках ця сума не може бути більшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої на дату укладення договору.

Особа, яка виявила бажання брати участь у системі добровільного страхування, подає до органів доходів і зборів за місцем проживання наступні документи:

 • заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування або про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску) за формою згідно з додатком З до Інструкції (далі – Заява);
 • копію трудової книжки (за наявності);
 • виписку з системи персоніфікованого обліку (ОК-5, яка формується та надається особі органами пенсійного фонду за місцем проживання);
 • копію документа, що посвідчує особу, а члени особистого селянського господарства надають також документ, що підтверджує їх членство в такому господарстві (пп. 1 п. 2 розділу V Інструкції).

Відповідно до ч. 7 ст. 10 Закону №2464 та пп. 2 п. 2 розділу V Інструкції орган доходів і зборів відмовляє в укладенні Договору у разі:

 • якщо особа підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню;
 • не відповідає вимогам щодо осіб, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску;
 • надала неповні або недостовірні відомості;
 • раніше уклала Договір, дія якого не припинена або за яким не виконано передбачені Договором умови;
 • бажає укласти Договір на строк менше одного року (крім Договорів одноразової сплати).

В інших випадках відмова в укладенні Договору не допускається.

З особою, яка подала Заяву, після перевірки викладених у ній відомостей органами доходів і зборів у строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання Заяви укладається Договір відповідно до типового Договору, наведеного у додатку 4 до Інструкції, а у разі бажання особи сплатити єдиний внесок за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 01 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року), укладається Договір за формою, наведеною в додатку 5 до Інструкції.

Особи, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, беруть участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування протягом строку, визначеного в Договорі, але не менше одного року (крім Договорів про одноразову сплату) (ч. 2 ст. 10 Закону №2464).

Приписами абз. 3 ч. 3 ст. 10 Закону №2464 чітко визначено терміни розгляду таких Заяв − не більше 30 календарних днів.

Додатково повідомляємо, що Договір є правовим документом, у якому сторони визначили свої права й обов'язки, виконання яких сторонами Договору є обов'язковим.

Згідно з нормами ч. 8 ст. 10 Закону №2464, Договір може бути достроково розірваний:

застрахованою особою:

 • за її бажанням, якщо Договір діяв не менше одного року; у разі систематичного порушення умов Договору територіальним органом доходів і зборів;

органом доходів і зборів у разі:

 • набуття застрахованою особою відповідно до цього Закону зобов'язань щодо участі в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування;
 • виникнення обставин, що не відповідають визначеним Законом №2464 вимогам до осіб, які мають право брати добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування;
 • систематичного порушення застрахованою особою умов Договору;
 • смерті застрахованої особи;
 • за згодою сторін, якщо Договір діяв не менше одного року.

В інших випадках дострокове розірвання Договору не допускається.

Сплачені суми єдиного внеску у разі дострокового розірвання Договору поверненню не підлягають, при цьому період, за який сплачено єдиний внесок, враховується до страхового стажу тільки за умови подання Звіту про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів доходів і зборів згідно з додатком 6 (далі – Звіт) до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. №435 (пп. 3 п. 3 розділу V Інструкції).

Якщо укладений Договір достроково припинено або не виконано умови договору, штрафні санкції за такі порушення не передбачено, а Звіт подається за періоди, за які сплачено страхові кошти.

При цьому особам, які не виконали умов Договору та виявили бажання знову брати участь у добровільному страхуванні, у подальшому в укладенні Договору буде відмовлено.

Зв'язатися з юристом
ООО Право на Якість, місто Київ
Телефон:+380732137627,+380503858355,+380972037619
E-mail:t.borsuk@right-for-quality.com
Сказати Дякую +15 грн

Вартість послуг: 200 грн
Благодарность принимается на карту Приват Банка
5169 3305 1024 4848
Платные консультации по прайсу
http://right-for-quality.com/Типові договориБланки договорівРозділи консультації

Активні юристиАктивні юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
онлайн
Фото користувача
Владислав Котигора
м. Одеса
відповідей за тиждень: 29
Телефон: 0964989772
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 8
Телефон: kasanovn535@gmail.com


Загрузка
Наверх