практика застосування статті 723 ЦК

Чи є змога використовувати цю статтю 723 ЦК на практиці? Чому нотаріуси відмовляються укладати договір на її підставі? Чи є в мене аргументи наполягати на укладанні договору дарування саме на підставі данної статті?

Ваш коментар *

Відповіді юристів

Нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії, якщо:
- вчинення такої дії суперечить законодавству України;
- не подано відомості (інформацію) та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії;
- дія підлягає вчиненню іншим нотаріусом або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії;
- є сумніви у тому, що фізична особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, усві-домлює значення, зміст, правові наслідки цієї дії, або є підозра в тому, що ця особа діє під вп-ливом насильства;
- з проханням про вчинення нотаріальної дії звернулась особа, яка в установленому поряд-ку визнана недієздатною, або уповноважений представник не має необхідних повноважень;
- правочин, що укладається від імені юридичної особи, суперечить цілям, зазначеним у її статуті чи положенні, або виходить за межі її діяльності;
- особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії, не внесла плату за її вчинення;
- особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії, не внесла встановлені законодавством платежі, пов'язані з її вчиненням;
- в інших випадках, передбачених ЗУ «Про нотаріат».
Нотаріуси не приймають для вчинення нотаріальних дій документи, якщо вони не відпо-відають вимогам, встановленим у статті 47 ЗУ «Про нотаріат», або містять відомості, передба-чені частиною третьою статті 47 ЗУ «Про нотаріат».Нотаріус на вимогу особи, якій відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, зобов'язаний вик-ласти причини відмови в письмовій формі і роз'яснити порядок її оскарження. У цих випадках нотаріус протягом трьох робочих днів виносить постанову про відмову у вчиненні нотаріаль-ної дії.

У постанові про відмову зазначаються:
- дата винесення постанови;
- прізвище, ініціали нотаріуса, який виніс постанову, найменування та місцезнаходження державної нотаріальної контори або найменування нотаріального округу та адреса розташу-вання робочого місця приватного нотаріуса;
- прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, місце її проживання або найменування і місцезнаходження юридичної особи;
- про вчинення якої нотаріальної дії просила особа, що звернулася до нотаріуса (короткий зміст прохання);
- причини відмови у вчиненні нотаріальної дії з посиланням на чинне законодавство;
- порядок і строки оскарження відмови з посиланням на норми цивільного процесуаль-ного законодавства.

Зв'язатися з юристом
ООО Право на Якість, місто Київ
Телефон:+380732137627,+380503858355,+380972037619
E-mail:t.borsuk@right-for-quality.com
Сказати Дякую +15 грн

Вартість послуг: 200 грн
Благодарность принимается на карту Приват Банка
5169 3305 1024 4848
Платные консультации по прайсу
http://right-for-quality.com/

Нотаріус відмовив, навіть не бачивши жодного документу від мене, отже і не має чинних підстав відмовляти. Просто, як почув про моє бажання саме так укласти договір (за ст.723 ЦК), повідомив, що ніхто у їх конторі не укладав таких договорів. Але дивно, бо це ж не якесь далеке село, а нотаріальна контора в м.Києві. Що робити? Може існують якісь зразки таких договорів?

Уважаемый клиент мы откуда можем знать почему вам нотариус отказал.Претензии предьявляйте нотариусу а не нам.

Зв'язатися з юристом
ООО Право на Якість, місто Київ
Телефон:+380732137627,+380503858355,+380972037619
E-mail:t.borsuk@right-for-quality.com
Сказати Дякую +15 грн

Вартість послуг: 200 грн
Благодарность принимается на карту Приват Банка
5169 3305 1024 4848
Платные консультации по прайсу
http://right-for-quality.com/Типові договориБланки договорівРозділи консультації

Активні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 107
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 7
Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38 (067) 630-77-35
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08

Загрузка
Наверх