Примусове виселення по рішенню суду

Що робити жінка подала позов про примусове виселення

Проживаю з 2000р.прописаний

Ваш коментар *

Відповіді юристів

Спочатку жінка вимагає виселити чоловіка з квартири, потім — визнати таким, що втратив право користування житлом на підставі ст.405 Цивільного кодексу, згодом на підставі п.4 ч.1 ст.406 ЦК через втрату сімейного зв’язку та припинення сервітуту.

Натомість суд першої інстанції відмовляє визнати чоловіка таким, що втратив право користування житлом. Адже це можливо лише в разі його відсутності понад рік. А положення ст.391 ЦК про усунення перешкод у розпорядженні власністю не бере до уваги як такі, що не мають стосунку до суті спору.

Апеляційний суд порадив подати окремий позов про припинення сервітуту згідно зі ст.406 ЦК, а касаційний — повернув скаргу за необгрунтованістю.

Позиція судів зрозуміла: ніхто не може бути виселений із займаного житла або обмежений у

користуванні ним (ст.47 Конституції, ст.9 ЖК УРСР). А припинення сімейних відносин та розірвання шлюбу не позбавляє колишніх членів сім’ї права користування житлом і не є підставою для виселення (див. аналіз деяких питань застосування судами законодавства про право власності при розгляді цивільних справ, проведений Верховним Судом).

Отже, як розв’язати проблему? Який спосіб судового захисту обрати?Насамперед з’ясуємо підстави для примусового зняття особи з реєстрації.

У розумінні ст.7 закону «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на підставі судового рішення про:

Згідно із цією статтею з реєстрації особу може бути знято й відповідно до «іншого документа, який свідчить про припинення підстав на право користування житловим приміщенням». Утім, очевидно, що під терміном «інший документ» законодавець розуміє будь-який документ, окрім судового рішення. Тому таким документом не може вважатися ні рішення суду про розірвання шлюбу, ні будь-яке інше, крім передбачених ст.7 закону.

Більше того, відповідні органи можуть відмовити у знятті особи з реєстрації, якщо надати судове рішення «про визнання особи такою, що втратила право користування житлом», «про припинення права користування житлом» або «про припинення сервітуту». Адже згідно зі ст.7 закону рішення має бути саме «про позбавлення права користування житлом».

Житловий, Цивільний кодекси чи спеціальне законодавство? Спробуємо знайти відповіді в правових позиціях вищих судів.

Верховний Суд у своєму аналізі обмежує право власника вимагати усунення перешкод шляхом зняття особи з реєстрації обов’язковим пред’явленням у сукупності із цим однієї з вимог, визначених ст.7 закону. Адже цей закон є спеціальним.

При цьому, з одного боку, ВС зазначає, що зняття особи з реєстрації залежить від вирішення питання про право користування такої особи житловим приміщенням відповідно до норм як житлового, так і цивільного законодавства. З другого — вказує на те, що в разі виникнення спору між власником житла і членами його сім’ї суди повинні врахувати, що право члена сім’ї на користування житлом є сервітутним, у зв’язку із чим його припинення повинно відбуватися відповідно до вимог стст.405, 406 ЦК.

  • позбавлення права власності на житлове приміщення;
  • позбавлення права користування житловим приміщенням;
  • виселення;
  • визнання особи безвісно відсутньою або
  • оголошення її померлою.
  • До того ж, на переконання ВС, сервітут може бути припинений за рішенням суду на вимогу власника як за наявності обставин, які мають істотне значення, так і через відсутність без поважних причин члена

сім’ї понад рік.

Отже, згідно з позицією ВС «визнання особи такою, що втратила право користування житлом у порядку ч.2 ст.405 ЦК», є не що інше як «припинення сервітуту».

До речі, Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ також дотримується позиції, що члени сім’ї власника житла, які проживають разом з ним, мають право користування цим житлом відповідно до закону, яким не може бути ЖК УРСР, а застосуванню підлягають норми гл.32 ЦК (п.39 постанови пленуму ВСС «Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав» від 7.02.2014 №5).

Зв'язатися з юристом
ООО Право на Якість, місто Київ
Телефон:+380732137627,+380503858355,+380972037619
E-mail:t.borsuk@right-for-quality.com
Сказати Дякую +15 грн

Вартість послуг: 200 грн
Благодарность принимается на карту Приват Банка
5169 3305 1024 4848
Платные консультации по прайсу
http://right-for-quality.com/

У світлі означених правових позицій вищих судів «обов’язковий набір» позовних вимог, що повинні заявлятися одночасно, має виглядати так:

1. Припинити особі сервітут у вигляді права користування житлом на підставі ч.2 ст.406 ЦК.

2. Усунути перешкоди у реалізації права користування та розпорядження житлом шляхом зняття особи з реєстраційного обліку.

3. Позбавити особу права користування житловим приміщенням.

Проте така процесуальна «зв’язка» викликає дуже багато питань. Насамперед припинити сервітут на підставі ч.2 ст.406 ЦК можна лише за наявності обставин, які мають істотне значення. Але проблема полягає в тому, що законодавець не визначає, які це мають бути обставини й за якими критеріями має оцінюватись їх істотність.

Що стосується усунення перешкод у користуванні й розпорядженні власністю. Не можна відкидати того факту, що незалежно від того, які різні тлумачення наводяться судами вищих інстанцій, до площини якого права зводяться ці відносини, заявляти цю вимогу з інших підстав, ніж ст.391 ЦК, не можна.

Крім того, ні ЦК, ні ЖК не містять такого поняття, як «позбавлення права користування житловим приміщенням», а також підстав для такого рішення.

Тому ситуація звужується до аналогії з нормами ЖК, а втрата права користування житлом згідно із ч.2 ст.405 ЦК так і залишається втратою права користування житлом на підставі ст.72 ЖК УРСР, а не припиненням особистого сервітуту.

Зв'язатися з юристом
ООО Право на Якість, місто Київ
Телефон:+380732137627,+380503858355,+380972037619
E-mail:t.borsuk@right-for-quality.com
Сказати Дякую +15 грн

Вартість послуг: 200 грн
Благодарность принимается на карту Приват Банка
5169 3305 1024 4848
Платные консультации по прайсу
http://right-for-quality.com/Типові договориБланки договорівРозділи консультації

Активні юристиАктивні юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 8
Телефон: kasanovn535@gmail.com
не в мережі
Фото користувача
Boychenko Lyudmila
м. Кіровоград
відповідей за тиждень: 3
Телефон: +380932302047

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх