Податок на розкіш

За результатами розпаювання колгоспного майна інвалід 1-ї групи (колгоспник зі стажем) отримав на майновий пай приміщення вагової на 30 т. В технічному паспорті площа приміщення вагової складає 24,8 м2 та відкритий навіс, який примикає до стіни має площу 64,4 м2. Отримане приміщення із кам'яних матеріалів без віконних та дверних заповнень, в аварійному стані та не використовується. При формуванні звіту підприємницької діяльності яке не пов'язане із зазначеною власністю ДФС не приймає звітність та вимагає погашення боргу на розкіш в сумі 5200 грн. за невизначений термін. Розрахунок повідомлення ненадсилалось до даного часу. У витягу Державного реєстру зазначено що данне майно зареєстровано 03.04.2019 року.

Запитання:

1. Чи має право ДФС не приймати річну звітність за підприємницьку діяльність яка не повязана з даним майном ?

2. Чи правомірно враховувати в площу нежитлових приміщень тимчасовий піднавіс?

3. Чи можна включати податок на розкіш майно, яке знаходиться в аварійному стані та не використовується, так як із даної ваги залишилось тільки приміщення?

4. Яким чином можна зняти з реєстру це нікому не потрібне майно?

Ваш коментар *

Відповіді юристів

За загальним правилом платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – податок на нерухомість), виступають фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, якщо вони є власниками об’єктів житлової(1) та/або нежитлової(2) нерухомості (пп.266.1.1 ст.266 ПКУ).

З цього випливає, що суб’єкти господарювання (у тому числі сільгосптоваровиробники) потрапляють до когорти платників податку на нерухомість тільки тоді, коли вони володіють хоча б одним об’єктом нерухомості.

Водночас наявність у власності сільгосппідприємства об’єктів нерухомості ще не означає, що воно буде зобов’язане подавати звітність і сплачувати податок. Адже у пп.266.2.2 ст.266 ПКУ наведено перелік об’єктів нерухомості, які не є об’єктом оподаткування податком на нерухомість.

З усім переліком об’єктів нерухомості, за які не сплачують податок на нерухомість, можна ознайомитися переглянувши вищезгаданий
підпункт Законодавець ще з моменту запровадження податку на нерухоме майно надав сільгосптоваровиробникам право не сплачувати податок на нерухомість за сільгоспбудівлі. Таке право випливало з пп.«ж» пп.266.2.2 ст.266 ПКУ. В ньому було прямо встановлено, що «не оподатковуються податком на нерухомість будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності».

Однак перелік сільгоспбудівель, які підпадали під звільнення від сплати податку на нерухомість, не був визначений. Тому деякі підприємства робили висновок, що вони не повинні сплачувати податок на нерухомість майже за всі свої будівлі (від адміністративних будинків до зерносховищ і тваринницьких ферм), адже всі вони так чи інакше задіяні у процесі виробництва сільгосппродукції.

Водночас податківці вважали зовсім по-іншому. Зокрема, на їхню думку, під звільнення від оподаткування підпадали лише ті будівлі, які відповідають класу 1271 «Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства» згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженим наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 17.08.2000 р. № 507 (далі – ДК 018-2000).

Тобто з позиції ДФС не платити податок на нерухомість можна було лише за такі об’єкти нерухомості як корівники, стайні, свинарни­ки, ко­шари, птахофабрики, зер­но­сховища, склади та надвірні будівлі, під­вали, винокурні, вин­ні ємності, сило­сні споруди, теплиці то­що. За всі інші об’єкти, зокрема за адмініст­ра­тивні будівлі (офі­­си), сільгосппідприємст­ва повинні були сплачувати податок (ІПК ДФС від 08.05.2018 р.
№ 2060/6/99-99-12-02-03-­15/ІПК).

На думку автора, ця вимога до 01.01.2019 р. була неправомірною, оскільки:

 • в ПКУ не було вимоги про те, що під звільнення від опо­даткування потрапляє ли­ше та сільгоспнерухо­мість, яка належить до кла­су 1271 класифікатора ДК 018-2000;
 • класифікатор ДК 018-2000 розроблений не для врегулювання правовідносин у сфері справляння податків і зборів, а для виконання комплексу облікових функцій щодо будівельної діяльності;
 • класифікатор ДК 018-2000 взагалі не є нормативно-правовим актом, оскільки він не зареєстрований у Мін’­юсті.
 • На бік сільгосппід­при­ємств ставали й суди (див. ухвалу Дніпро­пет­ровсь­кого апеляційного адміністратив­ного су­ду від 10.10.2017 р. у справі № 804/3637/17(3)). Вважаємо, що й у 2019 році можна посудитися за попередні періоди з приводу отримання звільнення від оподаткування за такі сільгоспбудівлі.

  Що стало з початку 2019 року. З початку 2019 року набрали чинності зміни до пп.«ж» пп.266.2.2 ст.266 ПКУ. Тепер не є об’єктом оподаткування податком на нерухомість будівлі, споруди сільгосптоваровиробників (юридичних та фізичних осіб), які відповідають таким вимогам:

  1) віднесені до класу «Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства» (код 1271) класифікатора ДК 018-2000;

  2) не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку.

  Як бачимо, ці нововведення, по суті, легалізували вимоги податківців, якими ті неодноразово обмежували коло сільгоспбудівель, що підпадають під звільнення від оподаткування податком на нерухомість до 2019 року.

  Крім того, оскільки в пп.«ж» пп.266.2.2 ст.266 ПКУ тепер прямо вказано, що саме будівлі, які мають код 1271 згідно з класифікатором ДК 018-2000, не є об’єктом оподаткування податком на нерухомість, то тепер всі офісні будівлі сільгосппідприємств (вони мають код 1220) і будівлі, які мають інший код, ніж 1271, але використовуються у сільгоспдіяльності, потрапляють під оподаткування. Отже, за такі будівлі тепер потрібно сплачувати податок на нерухомість.

  У наведеній вище нормі прямо зазначено, що не сплачувати податок на нерухомість за сільгоспбудівлі можна тільки тоді, коли вони не здаються в оренду, лізинг, позичку. Тобто право на пільгу зберігається навіть якщо деякі будівлі з певних причин не використовуються у сільгоспдіяльності, наприклад, знаходяться на консервації, ремонті тощо.

  Варто також мати на увазі, що з позиції ДФС (ІПК від 11.10.2018 р. № 4393/6/99-99-12-02-03-15/ІПК(4)) з метою застосування цієї пільги сільськогосподарськими товаровиробни­ками вва­жаються юридичні та/або фізичні особи, які зай­маються сільськогосподарською діяльністю, перед­баченою КВЕД, та мають у володінні, користуванні або розпорядженні землі.

Зв'язатися з юристом
ООО Право на Якість, місто Київ
Телефон:+380732137627,+380503858355,+380972037619
E-mail:t.borsuk@right-for-quality.com
Сказати Дякую +15 грн

Вартість послуг: 200 грн
Благодарность принимается на карту Приват Банка
5169 3305 1024 4848
Платные консультации по прайсу
http://right-for-quality.com/Типові договориБланки договорівРозділи консультації

Активні юристиАктивні юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 8
Телефон: kasanovn535@gmail.com
не в мережі
Фото користувача
Boychenko Lyudmila
м. Кіровоград
відповідей за тиждень: 3
Телефон: +380932302047

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх