оплата праці працівників освіти

09.12.2019

Доброго дня . Прохання проконсультувати з питань фінансування освіти. Отримали інформацію ,що цього року грошова винагорода вчителям яка передбачена статтею 57 закону про освіту в нашому районі по освітніх закладах буде виплачена у розмірі 20 % від окладу. Чому саме в розмірі 20 % інформації не надали. При цьому ті навчальні заклади які не входять до ОТГ ,а також не до нашої ОТГ отримають таку ж винагороду в розмірі 100%. Це означає, що державна субвенція все таки передбачена? Оскільки ці навчальні заклади не фінансуються з місцевих бюджетів, а виплата для них передбачена 100%? Прохання роз’яснити з точки зору закону звідки фінансуються дані виплати ,хто має пряме відношення до їх нарахування та виплати? Це передбачено державною субвенцією , оскільки існує галузева угода між МОН та профспілкою освіти в якій зазначено, що дана винагорода встановлюється в розмірі окладу? Чи дана виплата здійснюється виключно з місцевих бюджетів? Чи може це означати , що ОТГ використовує кошти не за призначенням оскільки фінансування фонду заробітної плати є першочерговим та не може здійснюватися за залишковим принципом. Чи так це? Чи може це бути просто небажанням ОТГ виділяти кошти на грошову винагороду? Куди можна звернутися по даному питанню та на які нормативно-правові акти можна спертися при підготовці звернення? Чи є можливим звернення доорганів прокуратури по цим питанням? Дякую за відповідь.

Ваш коментар *

Відповіді юристів

Відповідно до статті 32 базового Закону України «Про місцеве самоврядування в Украі?ні» (від 21.05.1997 №280/97-ВР) 1 у сфері освіти виконавчі органи сільських, селищних, міських рад наділені власними (самоврядними) та делегованими повноваженнями, зокрема: – управління закладами освіти <...>, які належать територіальним громадам або передані і?м <...>, організація і?х матеріально-технічного та фінансового забезпечення; – забезпечення здобуття повноі? загальноі? середньоі? освіти <...>, створення необхідних умов для виховання дітеи?, молоді, розвитку і?хніх здібностеи?, трудового навчання, професіи?ноі? орієнтаціі?, продуктивноі? праці учнів, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів <...>; – забезпечення в межах наданих повноважень доступності та безоплатності освіти <...> на відповідніи? територіі?; – забезпечення, відповідно до закону, розвитку всіх видів освіти <...>, розвитку та вдосконалення мережі освітніх <...> закладів усіх форм власності. Відповідно до статті 66 Закону Украі?ни «Про освіту» (від 05.09.2017 №2145-VIII) раи?онні, міські ради та ради ОТГ: – відповідають за реалізацію державноі? політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти на відповідніи? територіі?, забезпечення доступності дошкільноі?, початковоі? та базовоі? середньоі? освіти, позашкільноі? освіти; – планують та забезпечують розвиток мережі закладів дошкільноі?, початковоі? та базовоі? середньоі? освіти, позашкільноі? освіти; – гарантують доступність дошкільноі? та середньоі? освіти для всіх громадян, які проживають на відповідніи? територіі? <...>; – забезпечують та фінансують підвезення учнів і педагогічних працівників до закладів початковоі? та базовоі? середньоі? освіти <...>; – створюють рівні умови розвитку закладів освіти всіх форм власності; – здіи?снюють інші повноваження у сфері освіти, передбачені законом.Змінами до Бюджетного кодексу України з 2016 року органам місцевого самоврядування базового рівня додатково передано повноваження з утримання закладів середньої освіти. Таким чином, законодавством органам місцевого самоврядування (далі - ОМС) визначено значний перелік повноважень і функцій для самостійного прийняття рішень, у який спосіб під власну відповідальність та із залученням усіх наявних ресурсів забезпечити надання якісної та доступної базової середньої освіти на відповідній території, згідно із затвердженими державними освітніми стандартами.Є дві організаційні форми функціонування органу управління освітою, щодо яких має визначитися рада ОТГ: 1) у структурі виконавчих органів ради; 2) як окремий виконавчий орган з питань управління освітою. Варіантів організаційно-правової форми ОУО може бути кілька – залежно від фактичної ситуації у сфері освіти, кола повноважень, потреб територіальної громади та її фінансових можливостей. З огляду на дані, отримані в результаті аналізу наявної ситуації у сфері освіти в ОТГ, та зважаючи на зазначені вище чинники й обставини, органу місцевого самоврядування необхідно обрати вид, у якому буде створено ОУО:Стаття 25 Закону України «Про освіту» (від 05.09.2017 №2145-VIII) детально визначає права й обов’язки засновника закладу освіти або уповноваженої ним особи. Оскільки відповідно до того ж закону (стаття 6), районні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад мають право засновувати заклади освіти, реорганізовувати та ліквідовувати їх, то реалізація прав, обов’язків і повноважень засновників потребує прийняття відповідною місцевою радою положень, порядків, рішень. До таких можуть належати: • положення про конкурс на посаду керівника закладу освіти; • порядок проведення конкурсу на визначення опорного закладу; • положення про підвезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання та назад; • положення про надання платних освітніх послуг; • програма із забезпечення харчуванням дітей у закладах освіти; • інші документи.Керуючись положеннями статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», (від 21.05.1997 №280/97-ВР) місцева рада чи виконавчий комітет, який має відповідні повноваження, можуть затвердити Положення про порядок надання платних освітніх послуг закладами загальної середньої освіти, засновником яких є місцева рада.Реалізація принципу прозорості передбачає можливість для будь-якої особи у встановлений спосіб безпосередньо отримати інформацію про діяльність органу державної влади чи органу місцевого самоврядування. Забезпечення публічного доступу до інформації про діяльність ОМС, ОУО, закладів освіти регулюється Законами України «Про освіту» (від 05.09.2017 №2145-VIII), «Про доступ до публічної інформації» (від 13.01.2011 №2939-VI) та «Про відкритість використання публічних коштів» (від 11.02.2015 №183-VIII). Відповідно до статті 66 Закону «Про освіту», органи управління у сфері освіти зобов’язані оприлюднювати всю публічну інформацію і забезпечувати обов’язкове громадське обговорення проєктів нормативно-правових актів (рішень ради), що стосуються системи освіти, та участь представників громадськості у підготовці та прийнятті цих документів.

Зв'язатися з юристом
ООО Право на Якість, місто Київ
Телефон:+380732137627,+380503858355,+380972037619
E-mail:t.borsuk@right-for-quality.com
Сказати Дякую +15 грн

Вартість послуг: 200 грн
Благодарность принимается на карту Приват Банка
5169 3305 1024 4848
Платные консультации по прайсу
http://right-for-quality.com/Типові договориБланки договорівРозділи консультації

Активні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 56
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 5
Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: предоставляется по согласию

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25

Загрузка
Наверх