Оподаткування дивідендів

Чи вірно я розумію, що ТОВ платник 3 групи єдиного податку при виплаті дивідендів фізичній особі , сплачує до бюджету 9% із суми нарахованих дивідендів, виступаючи податковим агентом по відношенню до фіз.особи.

Ваш коментар *

Відповіді юристів

Згідно з пп. 57.1-1.3 п. 57.1-1 ст. 57 ПКУ у разі виплати дивідендів фізичним особам (як резидентам, так і нерезидентам) авансовий внесок із податку на прибуток не сплачується.

ПДФО та військовий збір

Згідно з пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 ПКУ, дохід у вигляді дивідендів зараховують до загального оподатковуваного доходу фізичної особи й оподатковують податком на доходи фізичних осіб. При цьому обов'язок щодо утримання ПДФО покладають на податкового агента, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, тобто на підприємство.

Дивіденди остаточно оподатковують ПДФО під час їх нарахування, а не виплати (пп. 170.5.4 п. 170.5 ст. 170 ПКУ). Інакше кажучи, до дивідендів, нарахованих у 2018 році за 2017 та попередні роки, має бути застосовано ставки ПДФО 2018 року.

Залежно від виду дивідендів і системи оподаткування, на якій перебуває емітент корпоративних прав, застосовують такі ставки ПДФО: 5%, 9% та 18%.За ставкою 5% оподатковуються:

Дивіденди по акціях та корпоративних правах, нараховані резидентами – платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування) (пп. 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 ПКУ).

Ознака доходу у формі № 1ДФ – 109.

За ставкою 9% оподатковуються:

Дивіденди по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, які нарахували (пп. 167.5.4 п. 167.5 ст. 167 ПКУ):

- нерезиденти;

- інститути спільного інвестування;

- суб’єкти господарювання, які не є платниками податку на прибуток (тобто платники єдиного податку).

Ознака доходу у формі № 1ДФ – 109.

За ставкою 18% оподатковуються:

Дивіденди на користь фізичних осіб (у т. ч. нерезидентів) по акціях або корпоративних правах, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату їх у фіксованому розмірі чи в сумі, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку (пп. 57.1-1.4, п. 167.1, 170.5.3 ПКУ)

ПДФО не утримують із суми нарахованих дивідендів у разі їх реінвестиції, коли суму дивідендів не виплачують, а спрямовують на збільшення статутного капіталу (пп. 165.1.18 п. 165.1 ст. 165 ПКУ).

Ознака доходу у формі № 1ДФ – 101.

Військовий збір

Утримується на нараховується разом з ПДФО за ставкою 1,5 % (пп. 1.2 п. 16-1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

Відображення дивідендів у формі № 1ДФ

У формі № 1ДФ дивіденди відображаються з відповідною ознакою доходу: у періоді їх нарахування – у графі 3а; періоді їх виплати – у графі 3.

Утриманий ПДФО відображається: у періоді нарахування дивідендів – у графі 4а; періоді їх виплати (сплати ПДФО) – у графі 4. При цьому принцип заповнення показників розділів І та ІІ форми № 1ДФ є однаковим. Єдина різниця – у розд. І (стосовно ПДФО) дані відображаються персоніфіковано – про фізичних осіб, яким нараховано дивіденди, а в розд. ІІ (стосовно ВЗ) – загальною сумою разом із іншими доходами, що обкладаються цим збором. Дивіденди, які реінвестуються у капітал підприємства та спрямовуються на збільшення його статутного фонду, що не обкладаються ПДФО згідно з пп. 165.1.18 ПК, також необхідно відобразити у розд. І форми № 1ДФ з ознакою доходу 142 (гр. 3а та 3) без заповнення даних стосовно ПДФО (графи 4а та 4).

Сплата ПДФО до бюджету

Особливості сплати ПДФО до бюджету передбачено п. 168.1 ст. 168 ПКУ. Сплата ПДФО до бюджету відбувається одночасно з виплатою дивідендів. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування ПДФО до бюджету.

При цьому треба зважати на таке:

- якщо оподатковуваний дохід видають у негрошовій формі чи виплачують готівкою з каси податкового агента, ПДФО сплачують (перераховують) до бюджету протягом трьох банківських днів, що настають за днем такого нарахування (виплати, надання);

- якщо оподатковуваний дохід нараховує податковий агент, але не виплачує (не надає) фізособі, ПДФО підлягає перерахуванню до бюджету податковим агентом не пізніше 30-го числа місяця, що настає за місяцем нарахування.

Дивіденди, нараховані на користь фізичної особи – нерезидента

Згідно з пп. 162.1.2 п. 162.1 ст. 162 ПКУ фізична особа – нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні, є платником ПДФО. А оскільки військовий збір має такий самий об'єкт оподаткування, як і ПДФО, то з дивідендів, нарахованих фізичній особі, навіть якщо вона не є резидентом України, також утримують військовий збір.

Порядок оподаткування дивідендів, нарахованих на користь фізичних осіб – нерезидентів, аналогічний порядку оподаткування дивідендів, нарахованих на користь фізичних осіб – резидентів (пп. 170.10.1 п. 170.10 ст. 170 ПКУ). Інакше кажучи, під час нарахування й виплати дивідендів фізособам – нерезидентам утримують: ПДФО за зазначеними вище ставками (5 %, 9 %, 18 %) та військовий збір у розмірі 1,5 %.

Зв'язатися з юристом
ООО Право на Якість, місто Київ
Телефон:+380732137627,+380503858355,+380972037619
E-mail:t.borsuk@right-for-quality.com
Сказати Дякую +15 грн

Вартість послуг: 200 грн
Благодарность принимается на карту Приват Банка
5169 3305 1024 4848
Платные консультации по прайсу
http://right-for-quality.com/Типові договориБланки договорівРозділи консультації

Активні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 83
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 6
Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: предоставляется по согласию
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25

Загрузка
Наверх