Чи може бакалавр права отримати свідоцтво на заняття адвокацькою діяльністю

16.04.2019

Стаття 6. Адвокат

Адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту

ЗУ Про адвокатуру дата ---05.01.2017

ЗУ Про вищу освіту дата --- 01.01.2019

ЗУ Про освіту дата -- 19.01.2019

В ЗУ Про вищу освіту та ЗУ Про освіту відсутній рівень освіти як НЕПОВНА ВИЩА так і ПОВНА ВИЩА ОСВІТА З якого дива в законі про адвокатуру вказана вимога така як ПОВНА ВИЩА ОСВІТА?

Чому бакалаври права які пройшли наприклад 3 курси коледжу а потім 3 курси університета або 5 курсів університета не можуть бути адвокатами ???

Ваш коментар *

Відповіді юристів

Статус адвоката вимагає наявності повної вищої юридичної освіти, володіння державною мовою, стажу роботи в галузі права не менше двох років, стажування під керівництвом адвоката (крім спеціально встановлених випадків) і, як завершальний етап, складання кваліфікаційного іспиту. Після цього претендент складає присягу адвоката України й отримує свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю.

Частина 3 статті дає визначає, що слід вважати повною вищою юридичною освітою. Це освіта, здобута в Україні, а також в іноземній державі та визнана в Україні у встановленому порядку. Наявність повної вищої юридичної освіти підтверджується дипломом установленого зразка.

Основною формою підготовки юристів в Україні є юридичні факультети університетів та академій з 5-річним строком навчання й інститути з 4-річним строком навчання. Повна вища юридична освіта може бути отримана у вищих навчальних закладах 3 та 4 рівнів акредитації.

Належний освітянський ценз, який свідчить, що, відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня, набута повна юридична освіта, котра за ознаками ступеню сформованості знань та умінь особи забезпечує її здатність виконувати завдання та обов'язки певного рівня професійного діяльності у галузі права, повинен досягти рівня бакалавра (2 рівень), спеціаліста або магістра.

Зв'язатися з юристом
ООО Право на Якість, місто Київ
Телефон:+380732137627,+380503858355,+380972037619
E-mail:t.borsuk@right-for-quality.com
Сказати Дякую +15 грн

Вартість послуг: 200 грн
Благодарность принимается на карту Приват Банка
5329 5720 0051 2468
Платные консультации по прайсу
http://right-for-quality.com/

Як вбачається з вашої відповіді треба 5 років універу або 4 роки інституту з акредитацією 3-4!Отже у мене 3 роки коледжу (-молодший спец (зараз молодший бакалавр) )і 3 роки університету (3 акредитація БУМІБ - бакалавр права) Два диплома на руках ! Бакалавр права (не молодший) це по вашому той рівень ("2")що дозволя з вашої відповіді, оскільки нема в зу такого поняття як бакалавр (2) рівня? Є тільки молодший бакалавр і звичайний бакалавр права? Буду вдячний за більш повніше розяснення!

Согласно ст. 8 проекта, лицо, которое намеревается стать адвокатом и отвечает требованиям частей 1 и 2 ст. 6 Закона, вправе обратиться в квалификационную комиссию адвокатов по месту жительства или регистрации с заявлением о допуске к сдаче квалификационного экзамена. Порядок допуска к сдаче квалификационного экзамена утверждается Высшей квалификационной комиссией адвокатуры (ВККА).

Решение об отказе в допуске лица к экзамену может быть обжаловано в апелляционной палате ВККА в течение 30 дней со дня его получения.Ст. 9 проекта регулирует порядок сдачи квалифэкзамена. Теперь он будет проходить в виде письменного анонимного тестирования.

Так, квалификационный экзамен состоит в проверке уровня профессиональной подготовки лица, а именно теоретических знаний в области права и знаний Правил адвокатской этики, а также практических навыков, необходимых для осуществления адвокатской деятельности.

Квалификационный экзамен проводится в виде письменного анонимного тестирования Высшей квалификационной комиссией адвокатуры (ВККА) в соответствии с утвержденным ВККА положением о квалификационном экзамене.

Квалификационные экзамены проводятся не реже одного раза в 3 месяца в специально оборудованных для этого помещениях, в присутствии не менее 3 представителей ВККА.

Организацию проведения квалификационного экзамена осуществляет Совет адвокатов региона. Течение квалификационного экзамена фиксируется с помощью технических средств видео- и звукозаписи.

Ход проведения квалификационного экзамена фиксируется в протоколе, который подписывается представителями Совета адвокатов региона и ВККА, принимавшими участие в проведении экзамена.

После проведения квалификационного экзамена ВККА принимает решение о положительном или отрицательном результате сдачи квалификационного экзамена лицом, изъявившим намерение стать адвокатом.

О принятом решении ВККА в течение трех дней с момента его принятия информирует соответствующий Совет адвокатов региона.

Порядок определения результатов квалификационного экзамена (методика оценки) определяется положением о квалификационном экзамене.

В отношении лица, которое сдало экзамен с положительным результатом, Совет адвокатов региона принимает решение о выдаче свидетельства адвоката Украины.

Лицо, сдавшее квалификационный экзамен с отрицательным результатом, может быть допущено к такому экзамену повторно не ранее чем через 6 месяцев. Лицо, сдавшее квалификационный экзамен с отрицательным результатом повторно, может быть допущено к следующему квалификационному экзамену не ранее чем через год.

При этом результат можно обжаловать в течение 30 дней со дня получения решения ВККА в апелляционной палате ВККА по основаниям существенного нарушения процедуры, которое может повлиять на объективный результат экзамена. Сейчас все меняется в раде проэкт его должны скоро принять .Так что будет нужно иметь магистра .

Зв'язатися з юристом
ООО Право на Якість, місто Київ
Телефон:+380732137627,+380503858355,+380972037619
E-mail:t.borsuk@right-for-quality.com
Сказати Дякую +15 грн

Вартість послуг: 200 грн
Благодарность принимается на карту Приват Банка
5329 5720 0051 2468
Платные консультации по прайсу
http://right-for-quality.com/Типові договориБланки договорівРозділи консультації

Активні юристиАктивні юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: 0964989772
не в мережі
Фото користувача
Your Protect
м. Миколаїв
відповідей за тиждень: 10

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх