Оплачувані суспільно корисні роботи

13.03.2019

Скажіть будь ласка якщо в сільської ради нема коштів щоб брати аліменщиків на відпрацювання то на якій основі рада буде затверджувати перелік та види оплачуваних робіт чи має право сама рада вказувати без погодження з керівниками інших установ у переліку робіт їхні установи і хто за це буде нараховувати з-ту аліменщиків

Ваш коментар *

Відповіді юристів

Ми звернутись по допомогу до компетентних органів (Міністрества юстиції України, Міністерства соціальної політики України та Державної фіскальної служби України), за роз`ясненнями чинних норм законодавства відповідно до зазначеного нормативно-правового акту, які стосуються організації, виконання та фінансування суспільно корисних робіт. Для того, аби швидше отримати відповідь на запитання, які турбують наших читачів, ми звернулись, у свою чергу, по допомогу до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Українська асоціація обласних та районних рад». Спільними зусиллями були підготовлені запити до профільних міністерств. І от нарешті надано першу відповідь від Мін`юсту Законом України від 07.12.2017 № 2234-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів» було введено новий вид адміністративного стягнення — суспільно корисні роботи. Також відповідні зміни було внесено до Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема визначено суть терміну «суспільно корисні роботи» та перелік суб’єктів, залучених до процесу впровадження суспільно корисних робіт. До таких суб’єктів віднесено і органи місцевого самоврядування.

Відповідно до ст. 3251 Кодексу України про адміністративні правопорушення виконання стягнення у вигляді суспільно корисних робіт здійснюється шляхом залучення порушників до суспільно корисних робіт, вид яких визначається відповідним органом місцевого самоврядування. Передбачається, що за виконання суспільно корисних робіт порушнику нараховують плату. Оплата праці здійснюється погодинно за фактично відпрацьований час у розмірі не меншому, ніж встановлений законом мінімальний розмір оплати праці. Згідно зі ст. 3253 Кодексу України про адміністративні правопорушення саме на власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем виконання порушником суспільно корисних робіт покладається нарахування плати порушнику за виконання суспільно корисних робіт та перерахування її на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби для подальшого погашення заборгованості зі сплати аліментів. Передбачається, що власник підприємства заповнює табель виходу на роботу особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт (додаток 22 до Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних робіт, затвердженого наказом Мінюсту від 19.03.2013 № 474/5), копія якого щомісяця надсилається до уповноваженого органу з питань пробації протягом відбуття порушником суспільно корисних робіт. Зважаючи на вищезазначені норми чинного законодавства, для належного й правомірного їх застосування маємо отримати відповіді на наступні запитання:

1. Чи може орган місцевого самоврядування виступати в ролі підприємства, установи чи організації або уповноваженого ним органу, власник якого нараховує плату порушнику за виконання суспільно корисних робіт?

2. Які правовідносини (трудові чи цивільно-правові) будуть виникати між підприємством, установою чи організацією з порушником (тобто особою, яка буде виконувати такі суспільно корисні роботи)?

3. Якої форми власності мають бути підприємства, установи та організацій, на яких порушник може виконувати суспільно корисні роботи?

4. Який вид договору (трудовий договір чи цивільно-правовий договір) підприємство, установа чи організація, де порушник буде виконувати суспільно корисні роботи, має укладатись з порушником?

5. Чи стягується при нарахуванні плати за суспільно корисні роботи єдиний внесок, податок на доходи з фізичних осіб та воєнний збір? Якщо так, то хто та на яких підставах має сплачувати зазначені податки та збори: підприємство, установа чи організація, де порушник буде виконувати суспільно корисні роботи, чи виконавча служба?

Зважаючи на зазначене вище, просимо надати вичерпні відповіді та роз`яснення. Наразі виконання норм чинного законодавства щодо суспільно корисних робіт неможливе через відсутність механізму застосування.

Міністерство юстиції України розглянуло ваш лист від 29 травня 2018 року № П01-74/285 щодо надання роз`яснення стосовно застосування положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів» (далі — Закон) і в межах компетенції повідомляє.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів» (далі — Закон) внесено зміни, зокрема, до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КупАП).

Відповідно до статті 311 КупАП суспільно корисні роботи полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, оплачуваних робіт, вид яких визначає відповідний орган місцевого самоврядування.

Статтею 3251 КупАП встановлено, що постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді) про накладення адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт надсилається на виконання органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, не пізніше дня, наступного за днем набрання постановою законної сили.

Виконання стягнення у вигляді суспільно корисних робіт здійснюється шляхом залучення порушників до суспільно корисної праці, вид якої визначається відповідним органом місцевого самоврядування. За виконання суспільно корисних робіт порушнику нараховується плата за виконану ним роботу. Оплата праці здійснюється погодинно за фактично відпрацьований час у розмірі не меншому, ніж встановлений законом мінімальний розмір оплати праці. Відповідно до статті 3252КупАП строк виконання адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт обчислюється в годинах, протягом яких порушник виконує призначену йому суспільно корисну працю. Суспільно корисні роботи виконуються не більше восьми годин, а неповнолітніми — не більше двох годин на день. Статтею 3253 КупАП встановлено, зокрема, що на власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем виконання порушником суспільно корисних робіт покладається погодження з органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, переліку об`єктів, на яких порушники виконують суспільно корисні роботи, та видів таких робіт та нарахування плати порушнику за виконання суспільно корисних робіт та перерахування її на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби для подальшого погашення заборгованості зі сплати аліментів.

Так, згідно з пунктом 13.15 Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних робіт, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 березня 2013 року № 474/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2013 року за № 457/22989 (зі змінами) (далі — Порядок), відповідно до визначеного переліку об`єктів, на яких порушники виконують суспільно корисні роботи, уповноважений орган з питань пробації у десятиденний строк з дня отримання постанови суду (судді) видає порушнику направлення (додаток 21) на один з цих об`єктів.

Слід зауважити, що відповідно до пункту 13.16 Порядку власник підприємства видає наказ або розпорядження про початок відбування порушником суспільно корисних робіт. У наказі (розпорядженні) зазначаються відомості про закріплення за порушником відповідальної особи, ознайомлення порушника із правилами техніки безпеки при виконанні робіт. На строк суспільно корисних робіт власник підприємства складає графік виходу на роботу особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт (додаток 10), у якому зазначаються час та місце відбування цих робіт. Витяг з наказу (розпорядження) та графік завіряються підписом керівника та печаткою підприємства і не пізніше наступного дня надсилаються до уповноваженого органу з питань пробації. Зазначені документи долучаються до особової справи порушника.

Одночасно інформуємо, що центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема у сфері праці, трудових відносин, є Міністерство соціальної політики України, яке відповідно до покладених на нього завдань надає роз`яснення щодо реалізації державної політики з питань, що належать до його компетенції (абзац перший пункту 1, підпункт 103 пункту 4 Положення про Міністерство соціальної політики України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423).

Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики, зокрема, у сфері законодавства з питань сплати єдиного внеску є Міністерство фінансів України, яке відповідно до покладених на нього завдань здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов`язаних з його діяльністю (пункт 1, підпункт 90 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375. Також повідомляємо, що листи Мін`юсту не встановлюють норм права, а мають лише інформаційний характер.Як бачимо, на жаль станом на сьогодні не на всі запитання ми отримали відповіді. Більше того, Мін`юст відсилає за відповідями до інших профільних міністерств. Знову ж таки залишається чекати, яку ж думку з приводу означених запитань вісловлять інші відомства. https://dostup.pravda.com.ua/request/oplata_suspil...

Зв'язатися з юристом
ООО Право на Якість, місто Київ
Телефон:+380732137627,+380503858355,+380972037619
E-mail:t.borsuk@right-for-quality.com
Сказати Дякую +15 грн

Вартість послуг: 100 грн
Благодарность принимается на карту Приват Банка
5169 3305 1024 4848
Платные консультации по прайсу
http://right-for-quality.com/Типові договориБланки договорівРозділи консультації

Активні юристиАктивні юристи

не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 21
Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: предоставляется по согласию
Телефон: 0637323860

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: предоставляется по согласию

Загрузка
Наверх