Стаття 93. Право оренди земельної ділянки, ЗКУ

Згідно до п.5 ст.93 право оренди земельної ділянки може відчужуватися, у тому числі продаватися на земельних торгах, а також передаватися у заставу, спадщину, вноситися до статутного капіталу власником земельної ділянки. Чи діє ця норма для прав оренди земель сільськогосподарського призначення? Дякую.

Ваш коментар *

Відповіді юристів

Згідно із земельним кодексом від 25 жовтня 2001 р., землями сільськогосподарського призначення визнаються землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей. До земель сільськогосподарського призначення належать: а) сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги); б) несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що віднесені до земель лісогосподарського призначення, землі під господарськими будівлями і дворами, землі під інфраструктурою оптових ринків сільськогосподарської продукції, землі тимчасової консервації тощо).

Право оренди земельної ділянки-це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності. Земельні ділянки можуть передаватися в оренду громадянам та юридичним особам України, іноземцям і особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним об'єднанням і організаціям, а також іноземним державам. Не підлягають передачі в оренду земельні ділянки, штучно створені у межах прибережної захисної смуги чи смуги відведення, на землях лісогосподарського призначення та природно-заповідного фонду, розташованих у прибережній захисній смузі водних об’єктів, крім випадків, передбачених законом. Право оренди земельної ділянки може відчужуватися, у тому числі продаватися на земельних торгах, а також передаватися у заставу, спадщину, вноситися до статутного капіталу власником земельної ділянки-на строк до 50 років, крім випадків, визначених законом. Орендована земельна ділянка або її частина може за згодою орендодавця передаватись орендарем у володіння та користування іншій особі (суборенда). Якщо орендарем земельної ділянки є ініціатор створення індустріального парку, така земельна ділянка або її частини передаються ним у суборенду учасникам індустріального парку відповідно до земельного законодавства України без попереднього погодження з орендодавцем, якщо це не суперечить договору оренди такої земельної ділянки. Органи державної влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень здійснюють продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) громадянам, юридичним особам та іноземним державам. Однією з підстав припинення права користування земельною ділянкою є систематична несплата орендної плати. Самовільно зайняті земельні ділянки підлягають поверненню власникам землі або землекористувачам без відшкодування затрат, понесених за час незаконного користування ними. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок провадиться за рішенням суду.

До набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2017 року, не допускається а) купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб, б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам-учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами! Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження вищезгаданих земельних ділянок та земельних часток (паїв), у частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення)!

Відповідно до закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004, державній реєстрації прав підлягають, зокрема, й такі речові права, похідні від права власності, як право постійного користування та право оренди (суборенди) земельної ділянки. На практиці-щодо останньозгаданого права здійснюють держреєстрацію у випадках, коли оренда здійснюється на об’єкт права власності-значної вартості, коли оренда здійснюється на великий термін тощо.

За нормами закону «Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 року, право на оренду земельної ділянки переходить після смерті фізичної особи-орендаря, якщо  інше не передбачено договором оренди, до спадкоємців, а в разі їх відмови чи відсутності таких спадкоємців-до осіб, які використовували цю земельну ділянку разом з орендарем і виявили бажання стати орендарями. У разі засудження фізичної особи-орендаря до позбавлення волі або обмеження його дієздатності за рішенням суду право на оренду земельної ділянки переходить до одного з членів його сім'ї, який виявив бажання і може відповідно до закону стати орендарем, а в разі його відмови або відсутності  таких-до осіб, які використовували цю земельну ділянку разом з орендарем, за їх згодою. Укладення договору оренди земельної ділянки із земель приватної власності здійснюється за згодою орендодавця та особи, яка згідно із законом вправі набувати право  оренди на таку земельну ділянку. Укладення договору ренди земельної ділянки  із земель державної або комунальної власності здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування-орендодавця, або за результатами аукціону. Об’єкт за договором оренди землі вважається переданим орендодавцем орендареві з моменту державної реєстрації права оренди. Спори, пов'язані з орендою землі, вирішуються у судовому порядку.

На думку авторів коментаря земельного кодексу А М. Мірошниченко та М. І. Марусенко, положення частини п’ятої статті 93 земкодексу є новелою, внесеною до чин­ного законодавства ЗУ N 509-VI від 16.09.2008 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву". Встановлення можливості "відчуження" права оренди спрямовані на перетворення цього права на речове. Внесені зміни не встановлюють механізму набуття права оренди у разі його "відчуження", що зводить регулятивний вплив внесених змін до нуля. Аналізовуючи законодавство, можна зробити висновок, що договір і про "відчуження" права оренди сам по собі не спричиняє виникнення права оренди у набувача. Натомість, на його виконання необхідно укласти договір оренди із орендодавцем. Якщо йдеться про "первинне" набуття права оренди, договір про "відчуження" права оренди може розглядатися хіба що як якийсь попередній договір, в силу якого в орендодавця виникає обов´язок укласти договір оренди з "покупцем".

Відповідно до норм цивільного кодексу від 16.01.2003, до складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. Не входять до складу спадщини права та обов'язки, що нерозривно пов'язані з особою спадкодавця, зокрема: 1) особисті немайнові права; 2) право на участь у товариствах та право членства в об'єднаннях громадян, якщо інше не встановлено законом або їх установчими документами; 3) право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я; 4) права на аліменти, пенсію, допомогу або інші виплати, встановлені законом; 5) права та обов'язки особи як кредитора або боржника, якщо вони є нерозривно пов'язаним з його особою і у зв'язку з цим зобов’язанна не може бути виконане іншою особою. Тобто-право оренди земельної ділянки може відчужуватись в порядку спадкування.

Зв'язатися з юристом
Босак (Бандурка) Назарій Орестович, місто Львів
ICQ:581230319
Сказати Дякую +15 грн

Вартість послуг: Надання розгорнутої правової консультації, юридичних порад, правової інформації та юридичних роз'яснень, праця з документами правового характеру, юридично-претензійна робота, зроблення правового висновку, ведення правничого супроводу, загальна правова робота по судовому розгляду, відстоювання інтересів громадянина в органах виконавчої влади, деякий захист клієнта від проступків, робота по відносинах клієнта із судово-правоохоронними органами тощо-75 грн. за годину безпосередньо праці.Типові договориБланки договорівРозділи консультації

Активні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 14
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
онлайн
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 13
Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: предоставляется по согласию

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: предоставляется по согласию
Телефон: +38 (067) 630-77-35

Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх