Представник (не адвокат) заявника (скаржника) по оскарженню закриття крим.провадження слідчим поліції.

06.12.2018

Начальником ВП місц.поліції було доручено провести розслідування про підробку довідки за заявою громадянина. Через місяць слідчий поліції виніс постанову про закриття крим.провадження. Заявник, можливо скоріше асоціюється терміном потерпілий, не будучи підозрюваним, обвинуваченим, і так далі подав до суду щоб скасувати цю постанову надав довіреність представнику, який не ліцензований, не адвокат, не захисник (нема підстав. якщо захисник, то чий підозрюваного, обвинуваченого, і так далі ?).

Суд (та і прокурор) не визнають представника. На їх погляд заяник може бути стороною у суді а представник не юрист, ні. Лише захисник. На запитання: захисник заявника? починають перекручення, включають словоблудство та маразм, тлумачать на свій лад. Як бути? Хто правий? Напедед, вдячний. Петро.

Ваш коментар *

Відповіді юристів

У разі відсутності представника у сторони чи третьої особи, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності, а також у разі, якщо законний представник цих осіб не має права вести справу в суді з підстав, встановлених законом, суд зупиняє провадження в справі та ініціює перед органами опіки і піклування чи іншими органами, визначеними законом, питання про призначення чи заміну законного представника.

Повноваження законних представників, відповідно до ч. 2 ст. 58 КАС України підтверджуються документами про займану посаду, факт родинних, опікунських, чи інших відносин з особою, інтереси якої вони представляють. Засвідчені підписом судді копії цих документів приєднуються до справи. Законне представництво державних органів, підприємств, установ та організацій в суді здійснює його керівник, чи уповноважена законом, положенням або статутом особа на основі довіреності, яка видається за підписом керівника або іншої уповноваженої на те особи.

Законний представник самостійно здійснює процесуальні права та обов'язки сторони чи третьої особи, яку він представляє, діючи в її інтересах. Якщо дії законного представника суперечать інтересам особи, яку він представляє, суд може залучити до участі у справі відповідний орган чи особу, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.Окремо, в аспекті поставленого питання, звертається увага на органи прокуратури, які, відповідно до ст. 121 Конституції України виконують функцію представництва інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом. Закон «Про прокуратуру» визначає, що представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді полягає у здійсненні процесуальних та інших дій, спрямованих на захист інтересів громадянина або держави, у випадках та порядку, встановлених законом. Форми цього представництва визначені цією ж статтею Закону,Повноваження представників за договором повинні бути підтверджені довіреністю, яка посвідчується нотаріусом або посадовою особою, якій відповідно до закону надано таке право. Оригінали або засвідчені підписом судді копії з них приєднуються до справи. Повноваження адвоката як представника можуть також посвідчуватися ордером, дорученням органу (установи), уповноваженого на надання безоплатної правової допомоги, або договором про надання правової допомоги.

Представник має право вчиняти дії від імені особи, яку він представляє. Розпорядження довірителя представникові, який бере участь в адміністративному процесі на основі договору, щодо ведення справи є обов'язковими для нього. Всі права та обов’язки представника чітко обумовлюються у виданій йому довіреності. Діяти всупереч її положень представник не може, тобто, відмовитись від позову, наприклад, чи змінити його, якщо це не передбачено довіреністю, представнику не вдасться.Разом з тим, представник може відмовитися від наданих йому повноважень, про що повідомляє особу, яка його ними наділила, та суд. При цьому він не може брати участь у цій справі як представник іншої сторони. Підстави і порядок припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від наданих йому повноважень визначаються статтями 248 - 250 Цивільного кодексу України.

Окрім того, слід відзначити, що є особи, які не можуть здійснювати представництво у суді ні на основі закону, ні на підставі договору. Мова йде про секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача та свідка, тобто тих осіб, які беруть участь у справі. Судді, прокурори та слідчі не можуть бути представниками в суді, крім випадків, коли вони діють як представники відповідних органів, що є стороною або третьою особою у справі, чи як законні представники сторони чи третьої особи.

Зв'язатися з юристом
ООО Право на Якість, місто Київ
Телефон:+380732137627,+380503858355,+380972037619
E-mail:t.borsuk@right-for-quality.com
Сказати Дякую +15 грн

Вартість послуг: 100 грн
Благодарность принимается на карту Приват Банка
5169 3305 1024 4848
Платные консультации по прайсу
http://right-for-quality.com/

Прошу вибачення за некоректно поставлене мною запитання до фахівцій з права цього сайту. Послідовність подій:

  1. Особа-громадянин звернулась до поліції про підробку документа, поданого нотаріусу.
  2. Поліція доручила слідчому розслідувати, за реєструвала " крим. провадження.
  3. Через місяць слідчий поліції виніс постанову про закриття крим.провадження.
  4. Не погоджуючись з постаново слідчого особа-заявник подала скаргу до суду щоб скасувати постанову слідчого. Місцевий суд призначив засідання. Особа не маючи змоги бути присутнім на судов.засіданні надала довіреність одному із родичів (який не є адвокатом) щоб був присутнім на засіданні замість неї (вагітність та передродовий стан, довідка надана судді).
  5. Суддя не розпочинає засідвння два рази, ухвали не виносить, представника за довіреністю не визнає, наполягає на присутності лише подавача скарги. Подавач скарги до суду (про скасування постанови слідчого про закриття провадження) не є підозрюваним, обвинуваченим тоб то таким, кому призначається захисник (адвокат). В Кодексі КК Укр, КПК є терміни "Захисник підозрюваного", "захисник обвинуваченого" а такого терміну "захисник оскаржувача документа" нема. Як мені, представнику заявника з оскарження документу доказати, що суддя чинить свавілля. Прокурор теж говорить що і суддя. Говорить лише адвокат може представляти інтереси особу, яка оскаржує документ про скасування постанови слідчого поліції. Як бути? Як доказати що суддя не правий. З повагою, Петро.


Типові договориБланки договорівРозділи консультації

Активні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 15
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
онлайн
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 14
Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: 0637323860
Телефон: +380952114823

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх