Пошук по фразі «222-1 КУпАП»

Пошук Знайти
Розділ
Страницы: 12
 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...шення – це кодифікований закон, що регламентує суспільні відносини щодо притягнення до адміністративної відповідальності. купап україни набрав чинності 7 грудня 1984 року. кодекс про адміністративні правопорушення складається з 5 розділів і 33 глав і має ...
 2. Стаття 222. Порядок і строки сплати податку
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  222.1. Строки сплати податку з підакцизних товарів, вироблених на митній території України 222.1.1. Суми податку перераховуються
 3. Стаття 222. Порядок розгляду трудових спорів деяких категорій працівників
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  Особливості розгляду трудових спорів суддів, прокурорсько-слідчих працівників, а також працівників навчальних, наукових та інших
 4. Стаття 222. Шахрайство з фінансовими ресурсами
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  1. Надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим чи органам місцевог
 5. Стаття 222. Поняття договору морського буксирування
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  За договором морського буксирування власник одного судна зобов'язується за винагороду відбуксирувати інше судно чи плавучий об'є
 6. Стаття 222. Касаційний розгляд справи в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  {Назва статті 222 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010} 1. Суд касаційної інстанції може розглянути
 7. Стаття 222-1. Маніпулювання на фондовому ринку
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...і вважається шкода, яка у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. {кодекс доповнено статтею 222-1 згідно із законом № 3267-vi від 21.04.2011; із змінами, внесеними згідно із законом № 4025-vi від 15.11.2011} {статтю 223 виклю...
 8. Стаття 222-1. Органи Державної прикордонної служби України
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...кордонної служби україни, які безпосередньо виконують завдання з охорони державного кордону україни. { кодекс доповнено статтею 222-1 згідно із законом n 812-xiv ( 812-14 ) від 02.07.99; в редакції закону n 662-iv ( 662-15 ) від 03.04.2003 - набуває чинності 01...
 9. Стаття 222. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. Відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони ви
 10. Стаття 222. Органи Національної поліції
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  Органи Органи Національної поліції розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення громадського порядк
 11. Стаття 222. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  1. Учасники господарських відносин, що порушили майнові права або законні інтереси інших суб'єктів, зобов'язані поновити їх, не
 12. Стаття 222. Видача або направлення копій судового рішення особам, які брали участь у справі
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  {Назва статті 222 в редакції Закону № 2875-IV від 08.09.2005} {Частину першу статті 222 виключено на підставі Закону № 2875-IV в
 13. Стаття 222. Правові наслідки вчинення правочину неповнолітньою особою за межами її цивільної дієздатності
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. Правочин, який неповнолітня особа вчинила за межами її цивільної дієздатності без згоди батьків (усиновлювачів), піклувальник
 14. Стаття 222. Згода закладу охорони здоров'я або навчального закладу на усиновлення дитини
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. На усиновлення дитини, яка не має батьків і перебуває у закладі охорони здоров'я або навчальному закладі, потрібна письмова з
 15. Стаття 222-2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі прот
 16. Стаття 222. Порядок декларування порожніх автотранспортних засобів комерційного призначення та автотранспортних засобів комерційного призначення, які перевозять пасажирів через митний кордон України
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Порожні автотранспортні засоби комерційного призначення та автотранспортні засоби, які перевозять пасажирів через митний корд
 17. Стаття 408. Особливі умови отримання дозволів
  Митний кодекс України (МКУ)
  {Назва статті 408 із змінами, внесеними згідно із Законом № 222-VIII від 02.03.2015} 1. Необхідною умовою для отримання дозволу
 18. Стаття 167. Підстави тимчасового вилучення майна
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині дру
 19. Стаття 405. Дозволи, що надаються підприємствам
  Митний кодекс України (МКУ)
  {Назва статті 405 із змінами, внесеними згідно із Законом № 222-VIII від 02.03.2015} 1. На провадження видів діяльності, зазначе
 20. Стаття 96-1. Спеціальна конфіскація
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  1. Спеціальна конфіскація - примусове безоплатне вилучення за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей, у тому числі
 21. Стаття 411. Безстроковість дії дозволів
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Дозволи на провадження видів діяльності, зазначених у статті 404 цього Кодексу, діють безстроково. {Частина перша статті 411
 22. Стаття 414. Безоплатність надання та переоформлення дозволів
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Дозволи на провадження видів діяльності, зазначених у статті 404 цього Кодексу, надаються та переоформлюються безоплатно. {Ча
 23. Стаття 267. Оскарження заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...n 3565-vi ( 3565-17 ) від 05.07.2011, n 5288-vi ( 5288-17 ) від 18.09.2012, n 1697-vii ( 1697-18 ) від 14.10.2014, n 222-viii ( 222-19 ) від 02.03.2015 }
 24. Стаття 415. Реєстри підприємств, яким надаються дозволи
  Митний кодекс України (МКУ)
  {Назва статті 415 із змінами, внесеними згідно із Законом № 222-VIII від 02.03.2015} 1. Центральний орган виконавчої влади, що з
 25. Стаття 321. Оформлення судових рішень, видача або направлення їх сторонам та іншим особам, які брали участь у справі
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. Судові рішення апеляційного суду оформлюються, видаються або надсилаються в порядку, встановленому статтею 222 цього Кодексу.
 26. Стаття 351. Оформлення судових рішень суду касаційної інстанції, видача та направлення їх особам, які беруть участь у справі
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. Судові рішення суду касаційної інстанції оформлюються, видаються або надсилаються в порядку, встановленому статтею 222 цього
 27. Стаття 92. Поняття та мета примусових заходів медичного характеру
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  {Назва розділу XIV в редакції Закону № 222-VII від 18.04.2013} Примусовими заходами медичного характеру є надання амбулаторної п
 28. Стаття 224. Компетенція комісії по трудових спорах
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  Комісія по трудових спорах є обов'язковим первинним органом по розгляду трудових спорів, що виникають на підприємствах, в устано
 29. Стаття 169. Припинення тимчасового вилучення майна
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилу
 30. Стаття 260. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...и n 2342-iii ( 2342-14 ) від 05.04.2001, n 586-vi ( 586-17 ) від 24.09.2008, n 3565-vi ( 3565-17 ) від 05.07.2011, n 222-viii ( 222-19 ) від 02.03.2015 }
 31. Стаття 174. Скасування арешту майна
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної осо
 32. Стаття 236. Недійсність усиновлення
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. Усиновлення визнається недійсним за рішенням суду, якщо воно було проведене без згоди дитини та батьків, якщо така згода була
 33. Стаття 219. Доведення до банкрутства
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  Доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчин
 34. Стаття 407. Форми, порядок подання та розгляду заяв, надання дозволів і контролю за діяльністю підприємств, які їх отримали
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Форми, порядок подання та розгляду заяв, порядок надання, зупинення дії, анулювання дозволів на провадження видів діяльності,
 35. Стаття 406. Органи, уповноважені надавати дозволи
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Дозвіл на здійснення митної брокерської діяльності, відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі надається центральн
 36. Стаття 265-2. Тимчасове затримання транспортних засобів
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...-vii ( 767-18 ) від 23.02.2014, n 596-viii ( 596-19 ) від 14.07.2015 } { статтю 265-3 виключено на підставі закону n 222-viii ( 222-19 ) від 02.03.2015 }
 37. Стаття 317. Органи, що виконують постанову про позбавлення спеціального права
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  Постанова про позбавлення права керування транспортними засобами виконується посадовими особами органів внутрішніх справ, зазнач
 38. Стаття 366. Службове підроблення
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  1. Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо непра
 39. Стаття 239. Види адміністративно-господарських санкцій
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень та у порядку, встановленому законом
 40. Стаття 232. Трудові спори, що підлягають безпосередньому розглядові у районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  Безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах розглядаються трудові спори за заявами: 1) працівникі
Страницы: 12


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 21
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 7
Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380505459070
не в мережі
Фото користувача
Василюк Роман Юрьевич
м. Кривий Ріг
відповідей за тиждень: 3
Телефон: 0973680405

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: предоставляется по согласию

Загрузка
Наверх