Пошук по фразі «111-9 Господарський процесуальний кодекс України»

Пошук Знайти
Розділ
Страницы: 12345678910 ... 145
 1. Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  господарський процесуальний кодекс україни – нормативно-правий кодифікований акт, який вважається основним джерелом судочинства у гос...
 2. Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  кримінальний процесуальний кодекс україни регулює порядок кримінального провадження на території україни. кодекс набрав чинності 20 листопада 2012 року....
 3. Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  цивільний процесуальний кодекс набув чинності 01.09.2005 року. цпк був створений для справедливого, своєчасного і неупередженого розгляду та вирішенн...
 4. Господарський кодекс України (ГКУ)
  господарський кодекс україни регламентує відносини, що вникають в ході організації та здійснення господарської діяльності між різними суб&r...
 5. Стаття 111-13. Касаційні скарги на ухвали господарських судів
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ухвали місцевого та апеляційного господарського суду можуть бути оскаржені в касаційному порядку у випадках, передбачених частиною першою статті 106 цього кодексу. {офіційн...
 6. Стаття 111-15. Право на звернення про перегляд судових рішень господарських судів
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  сторони, треті особи, прокурор мають право подати заяву про перегляд судових рішень господарських судів після їх перегляду в касаційному порядку. заява про перегляд судового рішення в господарських справах з підстави, перед...
 7. Стаття 111-18. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень господарських судів
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  заява про перегляд судових рішень господарських судів подається у письмовій формі. у заяві про перегляд судових рішень господарських судів зазначаються: 1) найменування суду...
 8. Стаття 111-19. Порядок подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  заява про перегляд судових рішень господарських судів подається безпосередньо до верховного суду україни. до заяви додаються: 1) копії заяви відповідно до кількості осіб, як...
 9. Стаття 111-17. Строк подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  заява про перегляд судового рішення господарського суду з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 111-16 цього кодексу, подається протягом трьох місяців з д...
 10. Стаття 111-16. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  заява про перегляд судових рішень господарських судів може бути подана виключно з таких підстав: 1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих...
 11. Стаття 111-24. Повноваження Верховного Суду України
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...го суду україни є остаточною і може бути оскаржена тільки з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 111-16 цього кодексу. {стаття 111-24 в редакції закону № 192-viii від 12.02.2015}
 12. Стаття 1. Кримінальне процесуальне законодавство України
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. порядок кримінального провадження на території україни визначається лише кримінальним процесуальним законодавством україни. 2. кримінальне процесуальне законодавство україни складається з відповідних положень конституції укра...
 13. Стаття 111-14. Перегляд судових рішень Верховним Судом України
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  верховний суд україни переглядає рішення господарських судів виключно на підставі і в порядку, встановлених цим кодексом.
 14. Стаття 111. Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.
  Конституція України
  ...ення частини першої статті 111 див. в рішенні конституційного суду № 19-рп/2003 від 10.12.2003} питання про усунення президента україни з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу верховної ради україни. для проведення розслідув...
 15. Стаття 111-23. Порядок розгляду справи Верховним Судом України
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...дового рішення з підстав, передбачених пунктами 1-3 частини першої статті 111-16 цього кодексу, розглядається судовою палатою у господарських справах верховного суду україни. засідання судової палати є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин су...
 16. Стаття 111-25. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ..., передбачених пунктами 1-3 частини першої статті 111-16 цього кодексу, суд має право: 1) у разі порушення судом (судами) норми процесуального права, що перешкоджає подальшому провадженню у справі або полягає у порушенні правил підвідомчості (предметної підсудності):...
 17. Стаття 111-26. Постанова Верховного Суду України про відмову у задоволенні заяви
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...льтатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 111-16 цього кодексу у зв’язку з правильністю застосування норми права, має міститися висновок про те, як саме повинна застосовуватися відповідна н...
 18. Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  ... промислів, видобування корисних копалин, виконання криголамних, буксирних і рятувальних робіт, прокладення кабелю та виконання господарської, культурної та наукової діяльності. діяльність по торгівельному мореплавству можуть здійснювати суб’єкти господарювання...
 19. Стаття 111-28. Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ... постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 111-16 цього кодексу, є обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містит...
 20. Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов’язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України в період виконання ним обов’язків Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6-8, 10-13, 22, 24, 25, 27, 28 статті 106 Конституції України.
  Конституція України
  {Стаття 112 в редакції Закону № 742-VII від 21.02.2014}
 21. Стаття 1. Завдання Кодексу торговельного мореплавства України
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  ...и та видобування корисних копалин, виконання буксирних, криголамних і рятувальних операцій, прокладання кабелю, також для інших господарських, наукових і культурних цілей.
 22. Кодекси України
 23. Глава 1. Кримінальне процесуальне законодавство україни та сфера його дії
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
 24. Стаття 111. Підсудність справ за участю громадян України, якщо обидві сторони проживають за її межами
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  {назва статті 111 із змінами, внесеними згідно із законом № 1837-vi від 21.01.2010} 1. підсудність справ за участю громадян україни, якщо обидві сторони проживають за її межами, за клопотанням позивача визначається ухвалою судді верховного суду україни. у та...
 25. Стаття 119. Зменшення розміру процесуальних витрат або звільнення від їх оплати, відстрочення та розстрочення процесуальних витрат
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...ваченого, потерпілого), за власною ініціативою або за її клопотанням має право своєю ухвалою зменшити розмір належних до оплати процесуальних витрат чи звільнити від їх оплати повністю або частково, чи відстрочити або розстрочити сплату процесуальних витрат на визнач...
 26. Лісовий кодекс України (ЛКУ)
  ...нктів (сади, парки,бульвари, сквери), окремі дерева, групи дерев, чагарники на присадибних, садових, дачних ділянках та сільськогосподарських угідь. кодекс набув чинності 13 квітня 1994 року та складається з 8 розділів та 23 глави. 
 27. Бюджетний кодекс України (БКУ)
  бюджетний кодекс україни регулює відносини в процесі складання, розгляду, затвердження та виконання бюджетів, звітування за їх виконання та конт...
 28. Водний кодекс України (ВКУ)
  водним кодексом регулюються відносини щодо збереження, наукового обґрунтованого, раціонального використання вод для потреб населення та різни...
 29. Стаття 1. Сфера дії Податкового кодексу України
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...еску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій. {пункт 1.3 статті 1 із змінами, внесеними згідно із законами № 404-vii від 04.07.2013, № 1200-vii від 10.04.2014} 1...
 30. Стаття 1. Завдання Кримінального кодексу України
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  1. кримінальний кодекс україни має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та...
 31. Кримінальний кодекс України (ККУ)
  кримінальний кодекс україни був прийнятий верховною радою україни 5 квітня 2001 року, а набув чинності  01 вересня 2001 року. в кк встановлені...
 32. Митний кодекс України (МКУ)
  митний кодекс україни був прийнятий 13 березня 2012 року. в ньому визначаються   засади організації та здійснення митної справи, а ...
 33. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  цивільній кодекс україни був прийнятий верховною радою 16 січня 2003 року. розробка цивільного кодексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 бе...
 34. Повітряний кодекс України (ПКУ)
  повітряний кодекс україни регулює правові основи діяльності у галузі авіації. державне регулювання діяльності та використання повітряного простор...
 35. Земельний кодекс України (ЗКУ)
  в земельному кодексі визначено, що земля є основним національним багатством і перебуває під особливою охороною держави. в кодексі також зазначено, ...
 36. Сімейний кодекс України (СКУ)
  у сімейному кодексі  визначаються засади шлюбу, особисті майнові та немайнові права та обов’язки подружжя, основи виникнення та зміст о...
 37. Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...quo;, «про податок з доходів фізичних осіб», «про систему оподаткування», «про фіксований сільськогосподарський податок». в цьому нормативному акті передбачено 135 різних платежів (зборів і податків). в податковому кодексі закр...
 38. Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  кримінально-виконавчий кодекс регулює порядок и умови виконання та відбування  покарань з метою захисту інтересів суспільства, особи та держави шляхом с...
 39. Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)
  кодекс цивільного захисту україни регулює відносини, що пов’язані з захистом навколишнього природного середовища, населення, тер...
 40. Стаття 3. Сфера дії Повітряного кодексу України
  Повітряний кодекс України (ПКУ)
  1. дія цього кодексу поширюється на фізичних та юридичних осіб незалежно від форми власності та відомчої підпорядкованості, які провадять діяльніст...
Страницы: 12345678910 ... 145


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 111
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: предоставляется по согласию

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Загрузка
Наверх