Пошук по фразі «1 Кодекс адміністративного судочинства України»

Пошук Знайти
Розділ
Страницы: 12345678910 ... 142
 1. Стаття 1. Призначення Кодексу адміністративного судочинства України
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  1. кодекс адміністративного судочинства україни визначає юрисдикцію, повноваження адміністративних судів щодо розгляду адміністративних с...
 2. Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  кодекс адміністративного судочинства україни визначає  повноваження та юрисдикцію адміністративних судів щодо розгляду адміністра...
 3. Стаття 15. Мова адміністративного судочинства
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  мова адміністративного судочинства визначається статтею 14 закону україни "про засади державної мовної політики". {стаття 15 в редакції закону № 50...
 4. Стаття 5. Законодавство про адміністративне судочинство
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  1. адміністративне судочинство здійснюється відповідно до конституції україни, цього кодексу та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана верховною радою україни. 2. провадження в адміністративних справ...
 5. Стаття 7. Принципи адміністративного судочинства
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ... процесу; 6) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду, крім випадків, установлених цим кодексом; {пункт 6 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із законом № 2453-vi від 07.07.2010} 7) обов'язковість судових...
 6. Розділ II. Організація адміністративного судочинства
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
 7. Стаття 2. Завдання адміністративного судочинства
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  1. завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових від...
 8. Стаття 23. Здійснення адміністративного судочинства суддею одноособово
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  1. усі адміністративні справи в суді першої інстанції, крім випадків, встановлених цим кодексом, розглядаються і вирішуються суддею одноособово. 2. суддя для розгляду конкретної справи визначається в порядку, встановленом...
 9. Стаття 24. Здійснення адміністративного судочинства колегією суддів
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  1. адміністративні справи, предметом оскарження в яких є рішення, дії чи бездіяльність кабінету міністрів україни, міністерства чи іншого централ...
 10. Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  кримінальний процесуальний кодекс україни регулює порядок кримінального провадження на території україни. кодекс набрав чинності 20 листопада 2012 року. кримінал...
 11. Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  кодекс україни про адміністративні правопорушення – це кодифікований закон, що регламентує суспільні відносини щодо притягнення ...
 12. Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  кодексом торгівельного мореплавства регулюються відносини, що виникають з торгівельного мореплавства. кодекс набув чинності 12 липня 1...
 13. Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  господарський процесуальний кодекс україни – нормативно-правий кодифікований акт, який вважається основним джерелом судочинства у господарських справах та с...
 14. Кодекси України
 15. Лісовий кодекс України (ЛКУ)
  лісовий кодекс україни регулює відносини, які стосуються володіння, користування і розпорядження лісами та спрямовані на забезпечення відтворе...
 16. Бюджетний кодекс України (БКУ)
  бюджетний кодекс україни регулює відносини в процесі складання, розгляду, затвердження та виконання бюджетів, звітування за їх виконання та конт...
 17. Водний кодекс України (ВКУ)
  водним кодексом регулюються відносини щодо збереження, наукового обґрунтованого, раціонального використання вод для потреб населення та різни...
 18. Стаття 1. Завдання Кримінального кодексу України
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  1. кримінальний кодекс україни має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та...
 19. Кримінальний кодекс України (ККУ)
  кримінальний кодекс україни був прийнятий верховною радою україни 5 квітня 2001 року, а набув чинності  01 вересня 2001 року. в кк встановлені...
 20. Митний кодекс України (МКУ)
  митний кодекс україни був прийнятий 13 березня 2012 року. в ньому визначаються   засади організації та здійснення митної справи, а ...
 21. Господарський кодекс України (ГКУ)
  господарський кодекс україни регламентує відносини, що вникають в ході організації та здійснення господарської діяльності між різними суб’єкта...
 22. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  цивільній кодекс україни був прийнятий верховною радою 16 січня 2003 року. розробка цивільного кодексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 бе...
 23. Повітряний кодекс України (ПКУ)
  повітряний кодекс україни регулює правові основи діяльності у галузі авіації. державне регулювання діяльності та використання повітряного простор...
 24. Земельний кодекс України (ЗКУ)
  в земельному кодексі визначено, що земля є основним національним багатством і перебуває під особливою охороною держави. в кодексі також зазначено, ...
 25. Сімейний кодекс України (СКУ)
  у сімейному кодексі  визначаються засади шлюбу, особисті майнові та немайнові права та обов’язки подружжя, основи виникнення та зміст о...
 26. Податковий кодекс України (ПКУ)
  податковий кодекс україни набув чинності 01.01.2011 року. пк регулює відносини в сфері податків і зборів та визначає вичерпний перелік зборів та ...
 27. Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  кримінально-виконавчий кодекс регулює порядок и умови виконання та відбування  покарань з метою захисту інтересів суспільства, особи та держави шляхом с...
 28. Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)
  кодекс цивільного захисту україни регулює відносини, що пов’язані з захистом навколишнього природного середовища, населення, тер...
 29. Стаття 3. Сфера дії Повітряного кодексу України
  Повітряний кодекс України (ПКУ)
  1. дія цього кодексу поширюється на фізичних та юридичних осіб незалежно від форми власності та відомчої підпорядкованості, які провадять діяльніст...
 30. Стаття 2. Внесення змін до Податкового кодексу України
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  2.1. зміна положень цього кодексу може здійснюватися виключно шляхом внесення змін до цього кодексу.
 31. Стаття 1. Завдання Сімейного кодексу України
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  {у тексті кодексу слова "державний орган реєстрації" в усіх відмінках і числах замінено словами "орган державної реєстрації" у відповідному відм...
 32. Стаття 1. Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України
  Бюджетний кодекс України (БКУ)
  1. бюджетним кодексом україни регулюються відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про ї...
 33. Стаття 1. Завдання Кодексу торговельного мореплавства України
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  кодекс торговельного мореплавства україни регулює відносини, що виникають з торговельного мореплавства. під торговельним мореплавством...
 34. Стаття 2. Завдання Кодексу України про надра
  Про надра (КУпН)
  завданням кодексу україни про надра є регулювання гірничих відносин з метою забезпечення раціонального, комплексного використання надр для задов...
 35. Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  цивільний процесуальний кодекс набув чинності 01.09.2005 року. цпк був створений для справедливого, своєчасного і неупередженого розгляду та вирішенню цивільн...
 36. Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  кодекс законів про працю україни визначає засади і гарантії здійснення громадянами права розпоряджатися своїми здібностями до праці. к...
 37. Стаття 1. Завдання Кодексу України про адміністративні правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  завданням кодексу україни про адміністративні правопорушення є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу україни, прав і з...
 38. Стаття 1. Сфера дії Податкового кодексу України
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  1.1. податковий кодекс україни регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та з...
 39. Стаття 1. Відносини, що регулюються Кодексом цивільного захисту України
  Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)
  1. кодекс цивільного захисту україни регулює відносини, пов’язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища т...
 40. Стаття 8. Застосування до регулювання сімейних відносин Цивільного кодексу України
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...особисті немайнові та майнові відносини між подружжям, батьками та дітьми, іншими членами сім'ї та родичами не врегульовані цим кодексом, вони регулюються відповідними нормами цивільного кодексу україни, якщо це не суперечить суті сімейних відносин. {текст статт...
Страницы: 12345678910 ... 142


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 113
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: предоставляется по согласию

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Загрузка
Наверх