Пошук по фразі «Стаття 871 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
Страницы: 123
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 871. Виконання роботи за договором побутового підряду з матеріалу замовника
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. Якщо робота виконується з матеріалу замовника, у квитанції або іншому документі, що видається підрядником при укладенні догов
 3. Стаття 252-1. Трудовий колектив підприємства
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством. повноваження трудового колективу визначаються законодавством. {стаття 252-1 із змінами, внесеними згідно із законом № 871-12 від 20.03.91} {статтю 252-2 виключено на підставі закону № 871-12 від 2...
 4. Стаття 201. Організація виробничого навчання
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...им орган організує індивідуальне, бригадне, курсове та інше виробниче навчання за рахунок підприємства, організації, установи. {стаття 201 із змінами, внесеними згідно із законом № 871-12 від 20.03.91}
 5. Стаття 4. Законодавство про працю
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...про працю складається з кодексу законів про працю україни та інших актів законодавства україни, прийнятих відповідно до нього. {стаття 4 із змінами, внесеними згідно із законами № 871-12 від 20.03.91, № 263/95-вр від 05.07.95} {статтю 5 виключено на підставі за...
 6. Стаття 143. Заохочення за успіхи в роботі
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...осовуватись будь-які заохочення, що містяться в затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього трудового розпорядку. {стаття 143 із змінами, внесеними згідно із законом № 871-12 від 20.03.91}
 7. Стаття 16. Недійсність умов колективного договору
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  умови колективного договору, що погіршують порівняно з чинним законодавством і угодами становище працівників, є недійсними. {стаття 16 із змінами, внесеними згідно з указами пвр № 4617-10 від 24.01.83, № 5938-11 від 27.05.88, № 871-12 від 20.03.91; законом №...
 8. Стаття 58. Робота змінами
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...рехід з однієї зміни в іншу, як правило, має відбуватися через кожний робочий тиждень в години, визначені графіками змінності. {стаття 58 із змінами, внесеними згідно із законом № 871-12 від 20.03.91}
 9. Стаття 30. Обов'язок працівника особисто виконувати доручену йому роботу
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ... йому роботу особисто і не має права передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених законодавством. {стаття 30 із змінами, внесеними згідно із законом № 871-12 від 20.03.91}
 10. Стаття 181. Порядок надання відпустки для догляду за дитиною і зарахування її до стажу роботи
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...а для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати (частини третя та шоста статті 179 цього кодексу) надаються за заявою жінки або осіб, зазначених у частині сьомій статті 179 цього кодексу, повністю або част...
 11. Стаття 31. Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. {стаття 31 із змінами, внесеними згідно із законом № 871-12 від 20.03.91}
 12. Стаття 49. Видача довідки про роботу та заробітну плату
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...приємстві, в установі, організації із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і розміру заробітної плати. {стаття 49 із змінами, внесеними згідно із законом № 871-12 від 20.03.91}
 13. Стаття 50. Норма тривалості робочого часу
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...кладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено в частині першій цієї статті. {стаття 50 із змінами, внесеними згідно із законами № 871-12 від 20.03.91, № 3610-12 від 17.11.93}
 14. Стаття 256. Пенсійне забезпечення
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...з змінами, внесеними згідно з указами пвр № 2048-08 від 18.09.73, № 2240-10 від 29.07.81, № 4617-10 від 24.01.83, із законами № 871-12 від 20.03.91, № 3694-12 від 15.12.93, № 263/95-вр від 05.07.95, в редакції закону № 429-iv від 16.01.2003}
 15. Стаття 9. Недійсність умов договорів про працю, які погіршують становище працівників
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством україни про працю, є недійсними. {стаття 9 із змінами, внесеними згідно з указом пвр № 5938-11 від 27.05.88; законами № 871-12 від 20.03.91, № 263/95-вр від 05.07.95}
 16. Стаття 8-1. Співвідношення міжнародних договорів про працю і законодавства України
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...стить законодавство україни про працю, то застосовуються правила міжнародного договору або міжнародної угоди. {кодекс доповнено статтею 8-1 згідно із законом № 871-12 від 20.03.91}
 17. Стаття 25. Заборона вимагати при укладенні трудового договору деякі відомості та документи
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...риналежність, походження, реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання яких не передбачено законодавством. {стаття 25 із змінами, внесеними згідно із законами № 871-12 від 20.03.91, № 374/97-вр від 19.06.97, № 1276-vi від 16.04.2009}
 18. Стаття 147. Стягнення за порушення трудової дисципліни
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...атутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення. {стаття 147 із змінами, внесеними згідно з указами пвр № 6237-10 від 21.12.83, № 2444-11 від 27.06.86, № 5938-11 від 27.05.88; законом...
 19. Стаття 168. Перерви в роботі для обігрівання і відпочинку
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...обочий час. власник або уповноважений ним орган, зобов'язаний обладнувати приміщення для обігрівання і відпочинку працівників. {стаття 168 із змінами, внесеними згідно із законом № 871-12 від 20.03.91}
 20. Стаття 9-1. Додаткові порівняно з законодавством трудові і соціально-побутові пільги
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...нізацій громадського харчування і організацій, що обслуговують трудовий колектив і не входять до його складу. {кодекс доповнено статтею 9-1 згідно із законом № 871-12 від 20.03.91}
 21. Стаття 152. Передача питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...я дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу. {стаття 152 із змінами, внесеними згідно з указом пвр № 8474-10 від 27.02.85; законом № 871-12 від 20.03.91}
 22. Стаття 103. Повідомлення працівників про запровадження нових або зміну діючих умов оплати праці
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...ня власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника не пізніш як за два місяці до їх запровадження або зміни. {стаття 103 із змінами, внесеними згідно з указом пвр № 2240-10 від 29.07.81; законом № 871-12 від 20.03.91; в редакції закону № 357/9...
 23. Стаття 98. Оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...аїни, генеральної, галузевих, регіональних угод, колективних договорів, у межах бюджетних асигнувань та позабюджетних доходів. {стаття 98 із змінами, внесеними згідно з указами пвр № 4617-10 від 24.01.83, № 5938-11 від 27.05.88; законом № 871-12 від 20.03.91; в...
 24. Стаття 23. Строки трудового договору
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...теру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами. {стаття 23 із змінами, внесеними згідно із законами № 871-12 від 20.03.91, № 6/95-вр від 19.01.95}
 25. Стаття 213. Додаткова відпустка у зв'язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...а оплачувана відпустка для підготовки та складання іспитів загальною тривалістю 35 календарних днів протягом навчального року. {стаття 213 із змінами, внесеними згідно з указом пвр № 6237-10 від 21.12.83; законом № 871-12 від 20.03.91; в редакції закону № 117-x...
 26. Стаття 177. Обмеження залучення жінок, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, до надурочних робіт і направлення їх у відрядження
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ... чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, не можуть залучатись до надурочних робіт або направлятись у відрядження без їх згоди. {стаття 177 із змінами, внесеними згідно з указом пвр № 4841-11 від 30.10.87; законом № 871-12 від 20.03.91}
 27. Стаття 55. Заборона роботи в нічний час
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  забороняється залучення до роботи в нічний час: 1) вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років (стаття 176); 2) осіб, молодших вісімнадцяти років (стаття 192); 3) інших категорій працівників, передбачених законодавством. робота ж...
 28. Стаття 111. Порядок оплати праці при невиконанні норм виробітку
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...ого йому розряду (окладу). при невиконанні норм виробітку з вини працівника оплата провадиться відповідно до виконаної роботи. {стаття 111 із змінами, внесеними згідно з указом пвр № 5938-11 від 27.05.88; законом № 871-12 від 20.03.91}
 29. Стаття 231. Розгляд трудових спорів у районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...им органу, коли вони не згодні з рішенням комісії по трудових спорах підприємства, установи, організації (підрозділу); {пункт 2 статті 231 виключено на підставі закону № 1697-vii від 14.10.2014} {стаття 231 із змінами, внесеними згідно з указами пвр № 3866-08 в...
 30. Стаття 28. Результати випробування при прийнятті на роботу
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...ору з цих підстав може бути оскаржене працівником в порядку, встановленому для розгляду трудових спорів у питаннях звільнення. {стаття 28 із змінами, внесеними згідно із законом № 871-12 від 20.03.91}
 31. Стаття 53. Тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  напередодні святкових і неробочих днів (стаття 73) тривалість роботи працівників, крім працівників, зазначених у статті 51 цього кодексу, скорочується на одну годину як при ...
 32. Стаття 54. Тривалість роботи в нічний час
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...равило не поширюється на працівників, для яких уже передбачено скорочення робочого часу (пункт 2 частини першої і частина третя статті 51). тривалість нічної роботи зрівнюється з денною в тих випадках, коли це необхідно за умовами виробництва, зокрема у безпере...
 33. Стаття 1. Завдання Кодексу законів про працю України
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...працездатної людини. законодавство про працю встановлює високий рівень умов праці, всемірну охорону трудових прав працівників. {стаття 1 із змінами, внесеними згідно з указом пвр № 5938-11 від 27.05.88}
 34. Стаття 34. Тимчасове переведення на іншу роботу в разі простою
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...ї на весь час простою або на інше підприємство, в установу, організацію, але в тій самій місцевості на строк до одного місяця. {стаття 34 із змінами, внесеними згідно із законом № 871-12 від 20.03.91; в редакції закону № 1356-xiv від 24.12.99} {статтю 35 виключ...
 35. Стаття 185. Надання вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до чотирнадцяти років, путівок до санаторіїв та будинків відпочинку і подання їм матеріальної допомоги
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...в, путівки до санаторіїв та будинків відпочинку безкоштовно або на пільгових умовах, а також подавати їм матеріальну допомогу. {стаття 185 із змінами, внесеними згідно з указом пвр № 4617-10 від 24.01.83; законом № 871-12 від 20.03.91}
 36. Стаття 238. Задоволення грошових вимог
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...у працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи (стаття 235), орган, який розглядає спір, має право винести рішення про виплату працівникові належних сум без обмеження будь-яким стро...
 37. Стаття 75. Тривалість щорічної основної відпустки
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...ивалість щорічної основної відпустки. при цьому тривалість їх відпустки не може бути меншою за передбачену частиною першою цієї статті. {стаття 75 із змінами, внесеними згідно із законом № 871-12 від 20.03.91; в редакції закону № 117-xiv від 18.09.98}
 38. Стаття 84. Відпустки без збереження заробітної плати
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  у випадках, передбачених статтею 25 закону україни "про відпустки", працівнику за його бажанням надається в обов'язковому порядку відпустка без збереження зар...
 39. Стаття 186-1. Гарантії особам, які виховують малолітніх дітей без матері
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  гарантії, встановлені статтями 56, 176, 177, частинами третьою - восьмою статті 179, статтями 181, 182, 182-1, 184, 185, 186 цього кодексу, поширюються так...
 40. Стаття 200. Участь молодіжних організацій у розгляді питань праці і побуту молоді
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...льтурно-масової і спортивної роботи за участю представника молодіжної організації на умовах, визначених колективним договором. {стаття 200 із змінами, внесеними згідно з указом пвр № 4617-10 від 24.01.83; законом № 871-12 від 20.03.91; в редакції закону № 263/9...
Страницы: 123


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 66
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: предоставляется по согласию
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: 067 6307735
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Загрузка
Наверх