Пошук по фразі «Стаття 66 Господарський процесуальний кодекс України»

Пошук Знайти
Розділ
Страницы: 12345678910 ... 144
 1. Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  господарський процесуальний кодекс україни – нормативно-правий кодифікований акт, який вважається основним джерелом судочинства у гос...
 2. Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  кримінальний процесуальний кодекс україни регулює порядок кримінального провадження на території україни. кодекс набрав чинності 20 листопада 2012 року....
 3. Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ... окремих випадках. хід судового засідання обов’язково фіксується технічними засобами. цпк складається з 11 розділів і 419 статті.
 4. Господарський кодекс України (ГКУ)
  господарський кодекс україни регламентує відносини, що вникають в ході організації та здійснення господарської діяльності між різними суб&r...
 5. Стаття 1. Кримінальне процесуальне законодавство України
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. порядок кримінального провадження на території україни визначається лише кримінальним процесуальним законодавством україни. 2. кримінальне процесуальне законодавство україни складається з відповідних положень конституції укра...
 6. Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  ... промислів, видобування корисних копалин, виконання криголамних, буксирних і рятувальних робіт, прокладення кабелю та виконання господарської, культурної та наукової діяльності. діяльність по торгівельному мореплавству можуть здійснювати суб’єкти господарювання...
 7. Стаття 1. Завдання Кодексу торговельного мореплавства України
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  ...и та видобування корисних копалин, виконання буксирних, криголамних і рятувальних операцій, прокладання кабелю, також для інших господарських, наукових і культурних цілей.
 8. Кодекси України
 9. Глава 1. Кримінальне процесуальне законодавство україни та сфера його дії
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
 10. Стаття 119. Зменшення розміру процесуальних витрат або звільнення від їх оплати, відстрочення та розстрочення процесуальних витрат
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...ваченого, потерпілого), за власною ініціативою або за її клопотанням має право своєю ухвалою зменшити розмір належних до оплати процесуальних витрат чи звільнити від їх оплати повністю або частково, чи відстрочити або розстрочити сплату процесуальних витрат на визнач...
 11. Лісовий кодекс України (ЛКУ)
  ...нктів (сади, парки,бульвари, сквери), окремі дерева, групи дерев, чагарники на присадибних, садових, дачних ділянках та сільськогосподарських угідь. кодекс набув чинності 13 квітня 1994 року та складається з 8 розділів та 23 глави. 
 12. Бюджетний кодекс України (БКУ)
  бюджетний кодекс україни регулює відносини в процесі складання, розгляду, затвердження та виконання бюджетів, звітування за їх виконання та конт...
 13. Водний кодекс України (ВКУ)
  водним кодексом регулюються відносини щодо збереження, наукового обґрунтованого, раціонального використання вод для потреб населення та різни...
 14. Стаття 1. Сфера дії Податкового кодексу України
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...ого законодавства. цим кодексом визначаються функції та правові основи діяльності контролюючих органів, визначених пунктом 41.1 статті 41 цього кодексу. {пункт 1.1 статті 1 доповнено абзацом другим згідно із законом № 5083-vi від 05.07.2012; із змінами, внесени...
 15. Стаття 1. Завдання Кримінального кодексу України
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  1. кримінальний кодекс україни має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та...
 16. Кримінальний кодекс України (ККУ)
  кримінальний кодекс україни був прийнятий верховною радою україни 5 квітня 2001 року, а набув чинності  01 вересня 2001 року. в кк встановлені...
 17. Митний кодекс України (МКУ)
  митний кодекс україни був прийнятий 13 березня 2012 року. в ньому визначаються   засади організації та здійснення митної справи, а ...
 18. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  цивільній кодекс україни був прийнятий верховною радою 16 січня 2003 року. розробка цивільного кодексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 бе...
 19. Повітряний кодекс України (ПКУ)
  повітряний кодекс україни регулює правові основи діяльності у галузі авіації. державне регулювання діяльності та використання повітряного простор...
 20. Земельний кодекс України (ЗКУ)
  в земельному кодексі визначено, що земля є основним національним багатством і перебуває під особливою охороною держави. в кодексі також зазначено, ...
 21. Сімейний кодекс України (СКУ)
  у сімейному кодексі  визначаються засади шлюбу, особисті майнові та немайнові права та обов’язки подружжя, основи виникнення та зміст о...
 22. Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...quo;, «про податок з доходів фізичних осіб», «про систему оподаткування», «про фіксований сільськогосподарський податок». в цьому нормативному акті передбачено 135 різних платежів (зборів і податків). в податковому кодексі закр...
 23. Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  кримінально-виконавчий кодекс регулює порядок и умови виконання та відбування  покарань з метою захисту інтересів суспільства, особи та держави шляхом с...
 24. Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)
  кодекс цивільного захисту україни регулює відносини, що пов’язані з захистом навколишнього природного середовища, населення, тер...
 25. Стаття 3. Сфера дії Повітряного кодексу України
  Повітряний кодекс України (ПКУ)
  ...і, що їх стосується, крім суб'єктів державної авіації, на яких поширюється дія статей 4, 7-9, 23-33, 38, 45, 46, частини першої статті 57, частини другої статті 63, 65, 69, статей 110-116 і частини другої статті 119; 2) за межами україни - на авіаційний персона...
 26. Стаття 2. Внесення змін до Податкового кодексу України
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  2.1. зміна положень цього кодексу може здійснюватися виключно шляхом внесення змін до цього кодексу.
 27. Стаття 1. Завдання Сімейного кодексу України
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  {у тексті кодексу слова "державний орган реєстрації" в усіх відмінках і числах замінено словами "орган державної реєстрації" у відповідному відм...
 28. Стаття 1. Призначення Кодексу адміністративного судочинства України
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...ративних справ, порядок звернення до адміністративних судів та порядок здійснення адміністративного судочинства. {частина перша статті 1 в редакції закону № 2453-vi від 07.07.2010}
 29. Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  кодекс адміністративного судочинства україни визначає  повноваження та юрисдикцію адміністративних судів щодо розгляду адміністра...
 30. Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  кодекс україни про адміністративні правопорушення – це кодифікований закон, що регламентує суспільні відносини щодо притягнення ...
 31. Стаття 1. Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України
  Бюджетний кодекс України (БКУ)
  ...джетного законодавства, а також визначаються правові засади утворення та погашення державного і місцевого боргу. {частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із законом № 3614-vi від 07.07.2011}
 32. Стаття 2. Завдання Кодексу України про надра
  Про надра (КУпН)
  завданням кодексу україни про надра є регулювання гірничих відносин з метою забезпечення раціонального, комплексного використання надр для задов...
 33. Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  кодекс законів про працю україни визначає засади і гарантії здійснення громадянами права розпоряджатися своїми здібностями до праці. к...
 34. Стаття 1. Завдання Кодексу України про адміністративні правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ті і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків, відповідальності перед суспільством. {стаття 1 в редакції закону № 2342-iii від 05.04.2001}
 35. Стаття 1. Відносини, що регулюються Кодексом цивільного захисту України
  Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)
  1. кодекс цивільного захисту україни регулює відносини, пов’язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища т...
 36. Стаття 8. Застосування до регулювання сімейних відносин Цивільного кодексу України
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...одексом, вони регулюються відповідними нормами цивільного кодексу україни, якщо це не суперечить суті сімейних відносин. {текст статті 8 в редакції закону № 524-v від 22.12.2006}
 37. Стаття 1. Завдання Кодексу законів про працю України
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...працездатної людини. законодавство про працю встановлює високий рівень умов праці, всемірну охорону трудових прав працівників. {стаття 1 із змінами, внесеними згідно з указом пвр № 5938-11 від 27.05.88}
 38. Стаття 2. Учасники сімейних відносин, які регулює Сімейний кодекс України
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. сімейний кодекс україни регулює сімейні особисті немайнові та майнові відносини між подружжям, між батьками та дітьми, усиновлювачами та усинов...
 39. Стаття 216. Господарсько-правова відповідальність учасників господарських відносин
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  1. учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопо...
 40. Стаття 9. Застосування Цивільного кодексу України до врегулювання відносин у сферах господарювання, використання природних ресурсів, охорони довкілля, а також до трудових та сімейних відносин
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. положення цього кодексу застосовуються до врегулювання відносин, які виникають у сферах використання природних ресурсів та охорони довкілля, а також д...
Страницы: 12345678910 ... 144


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 39
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Your Protect
м. Миколаїв
відповідей за тиждень: 9
Телефон: 0964989772

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Загрузка
Наверх