Пошук по фразі «Стаття 6 Про державну допомогу сім'ям з дітьми»

Пошук Знайти
Розділ
Страницы: 12345678910 ... 162
 1. Про державну допомогу сім'ям з дітьми
 2. Стаття 1. Право сімей з дітьми на державну допомогу
  Про державну допомогу сім'ям з дітьми
  ...шими законами або міжнародними договорами україни, згода на обов'язковість яких надана верховною радою україни. { частина друга статті 1 із змінами, внесеними згідно із законами n 177-iv ( 177-15 ) від 26.09.2002, n 5290-vi ( 5290-17 ) від 18.09.2012 } у разі, ...
 3. Стаття 24. Відповідальність органів, що призначають і здійснюють виплату допомоги сім'ям з дітьми
  Про державну допомогу сім'ям з дітьми
  посадові особи, винні у порушенні законодавства про державну допомогу сім'ям з дітьми, несуть відповідальність згідно з законом.
 4. Стаття 3. Види державної допомоги сім'ям з дітьми
  Про державну допомогу сім'ям з дітьми
  ...ги сім'ям з дітьми: 1) допомога у зв'язку з вагітністю та пологами; 2) допомога при народженні дитини; { пункт 2 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із законом n 107-vi ( 107-17 ) від 28.12.2007 } 2-1) допомога при усиновленні дитини; { частину...
 5. Стаття 6. Термін розгляду документів для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми
  Про державну допомогу сім'ям з дітьми
  документи, необхідні для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми, подаються особою, яка претендує на призначення допомоги, самостійно. за наявності ...
 6. Стаття 5. Органи, що призначають і здійснюють виплату державної допомоги сім'ям з дітьми
  Про державну допомогу сім'ям з дітьми
  ...і види державної допомоги сім'ям з дітьми, крім допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, зазначеним у частині другій статті 4 цього закону, призначають і виплачують органи соціального захисту населення за місцем проживання батьків (усиновлювачів, опі...
 7. Стаття 4. Джерела покриття витрат на виплату державної допомоги сім'ям з дітьми
  Про державну допомогу сім'ям з дітьми
  ...державного бюджету україни у вигляді субвенцій до місцевих бюджетів. порядок покриття витрат, передбачений частиною першою цієї статті, не стосується виплат допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам з числа військовослужбовців збройних сил україни, дер...
 8. Стаття 72. Звернення стягнення на допомогу по державному соціальному страхуванню та соціальну допомогу інвалідам з дитинства
  Про виконавче провадження
  1. на допомогу по державному соціальному страхуванню, що виплачується в разі тимчасової непрацездатності та в інших випадках, допомогу по безробіттю та соціальну допомогу інвалідам з дитинства, призначену відповідно до з...
 9. Стаття 5. Державна охорона сім'ї
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...я дитини. 4. держава бере під свою охорону кожну дитину-сироту і дитину, позбавлену батьківського піклування. {частина четверта статті 5 із змінами, внесеними згідно із законом № 3497-iv від 23.02.2006} 5. ніхто не може зазнавати втручання в його сімейне життя,...
 10. Стаття 264. Обов'язки особи піклуватися про бабу, діда, прабабу, прадіда, а також про того, з ким вона проживала однією сім'єю
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. внуки, правнуки зобов'язані піклуватися про своїх бабу, діда, прабабу, прадіда. 2. повнолітні брати, сестри, пасинки, падчерки зобов'язан...
 11. Стаття 55. Обов'язок подружжя турбуватися про сім'ю
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. дружина та чоловік зобов'язані спільно піклуватися про побудову сімейних відносин між собою та іншими членами сім'ї на почуттях взаємної любові, поваги, дружби, взаємодопомоги. 2. ч...
 12. Стаття 23. Оскарження рішення органу, що призначає державну допомогу
  Про державну допомогу сім'ям з дітьми
  рішення органу, що призначає і здійснює виплату державної допомоги, може бути оскаржено у вищестоящих органах виконавчої влади або у судовому порядку...
 13. Глава 20 патронат над дітьми
  Сімейний кодекс України (СКУ)
 14. Глава 19 опіка та піклування над дітьми
  Сімейний кодекс України (СКУ)
 15. Стаття 49. Розмір пенсії в разі втрати годувальника при зміні кількості членів сім'ї
  Про пенсійне забезпечення
  при зміні кількості членів сім'ї, забезпечуваних пенсією в разі втрати годувальника, пенсія відповідно збільшується або зменшуєтьс...
 16. Стаття 12-2. Умови призначення допомоги при усиновленні дитини
  Про державну допомогу сім'ям з дітьми
  допомога при усиновленні дитини призначається на підставі рішення про усиновлення дитини. у разі усиновлення двох і більше дітей допомога н...
 17. Стаття 12-3. Розмір допомоги при усиновленні дитини
  Про державну допомогу сім'ям з дітьми
  допомога при усиновленні дитини надається у розмірі, встановленому для виплати допомоги при народженні дитини. порядок і умови виплати допо...
 18. Стаття 129. Заява про надання судової допомоги
  Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
  1. заява про надання судової допомоги складається державною офіційною мовою держави, від якої виступає керуючий іноземної процедури банкрут...
 19. Стаття 16. Правова допомога при вирішенні справ в адміністративному суді
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...ок надання безоплатної правової допомоги визначаються законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги. {частина третя статті 16 в редакції закону № 5477-vi від 06.11.2012}
 20. Стаття 12. Розмір допомоги при народженні дитини
  Про державну допомогу сім'ям з дітьми
  ...упні 12 місяців призначається щомісячна допомога у розмірі 130 гривень, в порядку, встановленому кабінетом міністрів україни. { статтю 12 доповнено частиною другою згідно із законом n 120-viii ( 120-19 ) від 15.01.2015 } { стаття 12 із змінами, внесеними згідно...
 21. Стаття 12-1. Право на допомогу при усиновленні дитини
  Про державну допомогу сім'ям з дітьми
  право на допомогу при усиновленні дитини має особа, яка є громадянином україни, постійно проживає на її території та усиновила дит...
 22. Стаття 10. Право на допомогу при народженні дитини
  Про державну допомогу сім'ям з дітьми
  ...енні дитини за цим законом надається одному з батьків дитини (опікуну), який постійно проживає разом з дитиною. { частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно із законом n 644-vii ( 644-18 ) від 10.10.2013 } одноразова допомога, призначена опікуну, вваж...
 23. Стаття 11. Набуття дітьми громадянства України внаслідок усиновлення
  Про громадянство України
  ...жя, один з якого є громадянином україни, стає громадянином україни з моменту набрання чинності рішенням суду про усиновлення. ( статтю 11 доповнено частиною третьою згідно із законом n 2663-iv ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )
 24. Розділ III. ДОПОМОГА ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ
  Про державну допомогу сім'ям з дітьми
 25. Розділ III-А. ДОПОМОГА ПРИ УСИНОВЛЕННІ ДИТИНИ
  Про державну допомогу сім'ям з дітьми
 26. Глава 43. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
 27. Стаття 551. Запит про міжнародну правову допомогу
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу україни запит про міжнародну пра...
 28. Стаття 12. Набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров'я, у дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім'ю або передачі на виховання в сім'ю патронатного вихователя
  Про громадянство України
  ... визнані безвісно відсутніми чи недієздатними, оголошені померлими або якщо батьки дитини, розлученої із сім'єю, не знайдені. ( стаття 12 в редакції закону n 2663-iv ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )
 29. Стаття 59. Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.
  Конституція України
  {офіційне тлумачення частини першої статті 59 див. в рішенні конституційного суду № 13-рп/2000 від 16.11.00} {офіційне тлумачення положення частини першої статті 59 "кож...
 30. Стаття 3. Сім'я
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. сім'я є первинним та основним осередком суспільства. 2. сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. подружжя вважається сім'єю і тоді, коли дружина та чолов...
 31. Глава 10. Розгляд заяви про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
 32. Стаття 126. Зміст і форма судового доручення про надання правової допомоги
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...згода на обов'язковість якого надана верховною радою україни, а якщо його не укладено, - вимогам частин другої - четвертої цієї статті. у судовому дорученні про надання правової допомоги зазначається: 1) назва суду, що розглядає справу; 2) за наявності міжнарод...
 33. Стаття 554. Розгляд запиту іноземного компетентного органу про міжнародну правову допомогу
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...пит (доручення) про міжнародну правову допомогу, що передбачає присутність представника, надійшов відповідно до частини третьої статті 545 цього кодексу, його копію невідкладно надсилають до уповноваженого (центрального) органу для вирішення в цій частині; 2) н...
 34. Стаття 115-2. Зміст і форма судового доручення про надання правової допомоги
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...згода на обов'язковість якого надана верховною радою україни, а якщо його не укладено, - вимогам частин другої - четвертої цієї статті. 2. у судовому дорученні про надання правової допомоги зазначаються: 1) назва суду, що розглядає справу; 2) за наявності міжна...
 35. Стаття 416. Зміст і форма судового доручення про надання правової допомоги
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...згода на обов'язковість якого надана верховною радою україни, а якщо його не укладено, - вимогам частин другої - четвертої цієї статті. 2. у судовому дорученні про надання правової допомоги зазначаються: 1) назва суду, що розглядає справу; 2) за наявності міжна...
 36. Стаття 552. Зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...обґрунтовують потребу у відповідних заходах. 5. не вимагається надання інформації згідно з пунктами 4, 5, 8 частини другої цієї статті до запиту про вручення особі документів або викликів до суду. 6. на стадії досудового розслідування запит про міжнародну право...
 37. Стаття 557. Відмова у виконанні запиту про міжнародну правову допомогу
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. запитуючій стороні може бути відмовлено у задоволенні запиту про правову допомогу у випадках, передбачених міжнародним договором україни. 2. за відсутності міжнародного договору україни у вик...
 38. Стаття 558. Порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...ний орган україни щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу прий...
 39. Стаття 123. Судова допомога, що може бути надана після подання заяви про визнання іноземної процедури банкрутства
  Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
  ...ї, права, обов’язки або відповідальність боржника. 2. господарський суд може відмовити в наданні судової допомоги згідно з цією статтею, якщо така допомога буде заважати веденню основного провадження у справі про банкрутство в україні.
 40. Стаття 32. Правовий захист службових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів
  Про захист прав споживачів
  {назва статті 32 із змінами, внесеними згідно із законом № 5463-vi від 16.10.2012} 1. службова особа центрального органу виконавчої влади, щ...
Страницы: 12345678910 ... 162


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 55
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 5
Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: предоставляется по согласию

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25

Загрузка
Наверх