Пошук по фразі «Стаття 524 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
Страницы: 12
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 524. Валюта зобов'язання
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. Зобов'язання має бути виражене у грошовій одиниці України - гривні. 2. Сторони можуть визначити грошовий еквівалент зобов'яза
 3. Стаття 524. Умови відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. Відновленню підлягають втрачені матеріали в тому кримінальному провадженні, яке завершилося ухваленням вироку суду.
 4. Стаття 524. Місце розгляду справи про порушення митних правил
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Справа про порушення митних правил розглядається за місцезнаходженням органу доходів і зборів, посадові особи якого здійснюва
 5. Стаття 56. Право дружини та чоловіка на свободу та особисту недоторканність
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  {назва статті 56 в редакції закону № 524-v від 22.12.2006} 1. дружина та чоловік мають право на вільний вибір місця свого проживання. {части...
 6. Стаття 29. Ознайомлення наречених з їхніми правами та обов'язками
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  {назва статті 29 із змінами, внесеними згідно із законом № 524-v від 22.12.2006} 1. орган державної реєстрації актів цивільного стану зобов'...
 7. Стаття 31. Зобов'язання наречених у разі відмови від вступу в шлюб
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  {назва статті 31 в редакції закону № 524-v від 22.12.2006} {частину першу статті 31 виключено на підставі закону № 524-v від 22.12.2006} {ча...
 8. Стаття 61. Об'єкти права спільної сумісної власності
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...ава спільної сумісної власності подружжя може бути будь-яке майно, за винятком виключеного з цивільного обороту. {частина перша статті 61 в редакції закону № 524-v від 22.12.2006} {офіційне тлумачення положення частини першої статті 61 див. в рішенні конституці...
 9. Стаття 74. Право на майно жінки та чоловіка, які проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  {назва статті 74 із змінами, внесеними згідно із законом № 524-v від 22.12.2006} 1. якщо жінка та чоловік проживають однією сім'єю, але не п...
 10. Стаття 118. Поновлення шлюбу у разі з'явлення особи, яка була оголошена померлою або визнана безвісно відсутньою
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...смерть анульовано, її шлюб з іншою особою поновлюється за умови, що ніхто з них не перебуває у повторному шлюбі. {частина перша статті 118 в редакції закону № 524-v від 22.12.2006} 2. якщо особа, яка була визнана безвісно відсутньою, з'явилася, і відповідне ріш...
 11. Стаття 18. Захист сімейних прав та інтересів
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...вання матеріальної та моральної шкоди, якщо це передбачено цим кодексом або договором; 7) зміна правовідношення; {частину другу статті 18 доповнено пунктом 7 згідно із законом № 524-v від 22.12.2006} 8) визнання незаконними рішень, дій чи бездіяльності органу д...
 12. Стаття 153. Права батьків та дитини на спілкування
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. мати, батько та дитина мають право на безперешкодне спілкування між собою, крім випадків, коли таке право обмежене законом. {стаття 153 в редакції закону № 524-v від 22.12.2006}
 13. Стаття 27. Значення державної реєстрації шлюбу
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...інкою та чоловіком, охорони прав та інтересів подружжя, їхніх дітей, а також в інтересах держави та суспільства. {частину другу статті 27 виключено на підставі закону № 524-v від 22.12.2006} 3. державна реєстрація шлюбу засвідчується свідоцтвом про шлюб, зразок...
 14. Стаття 14. Здійснення сімейних прав
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...йснювати свої права, ці права здійснюють батьки, опікун або самі ці особи за допомогою батьків чи піклувальника. {частину третю статті 14 виключено на підставі закону № 524-v від 22.12.2006}
 15. Стаття 8. Застосування до регулювання сімейних відносин Цивільного кодексу України
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...одексом, вони регулюються відповідними нормами цивільного кодексу україни, якщо це не суперечить суті сімейних відносин. {текст статті 8 в редакції закону № 524-v від 22.12.2006}
 16. Стаття 220. Згода другого з подружжя на усиновлення дитини
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...о він визнаний безвісно відсутнім, недієздатним, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення. {частину третю статті 220 виключено на підставі закону № 524-v від 22.12.2006}
 17. Стаття 173. Роздільність майна батьків і дітей
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...но проживають, щодо належності їм майна вважається, що воно є власністю батьків, якщо інше не встановлено судом. {частина друга статті 173 із змінами, внесеними згідно із законом № 524-v від 22.12.2006}
 18. Стаття 126. Визначення походження дитини від батька за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...ії актів цивільного стану повинен повідомити орган опіки та піклування про запис неповнолітнього батьком дитини. {частина друга статті 126 із змінами, внесеними згідно із законом № 524-v від 22.12.2006} 3. якщо заява про визнання батьківства не може бути подана...
 19. Стаття 116. Право на повторний шлюб після розірвання шлюбу
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...ня свідоцтва про розірвання шлюбу або рішення суду, яке набрало законної сили особа має право на повторний шлюб. {частина перша статті 116 із змінами, внесеними згідно із законом № 2398-vi від 01.07.2010} {статтю 117 виключено на підставі закону № 524-v від 22....
 20. Стаття 114. Момент припинення шлюбу у разі його розірвання
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ... шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану шлюб припиняється у день реєстрації розірвання шлюбу. {частина перша статті 114 в редакції закону № 524-v від 22.12.2006} 2. у разі розірвання шлюбу судом шлюб припиняється у день набрання чинності ріше...
 21. Стаття 13. Міжнародні договори України
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ..., що встановлені відповідним актом сімейного законодавства, застосовуються правила відповідного міжнародного договору україни. {стаття 13 в редакції закону № 524-v від 22.12.2006}
 22. Стаття 101. Право на відмову від шлюбного договору
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...встановлені шлюбним договором, припиняються з моменту його укладення або в день подання нотаріусу заяви про відмову від нього. {стаття 101 в редакції закону № 524-v від 22.12.2006}
 23. Стаття 167. Влаштування дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ... дитини мають, за їхньою заявою, баба та дід, повнолітні брати та сестри, інші родичі дитини, мачуха, вітчим. {частина четверта статті 167 в редакції закону № 524-v від 22.12.2006} 5. якщо дитина не може бути передана бабі, дідові, повнолітнім братам та сестрам...
 24. Стаття 10. Застосування аналогії закону та аналогії права
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...договором) сторін, до них застосовуються норми цього кодексу, які регулюють подібні відносини (аналогія закону). {частина перша статті 10 в редакції закону № 524-v від 22.12.2006} 2. якщо до регулювання сімейних відносин неможливо застосувати аналогію закону, в...
 25. Стаття 33. Місце реєстрації шлюбу
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...ї актів цивільного стану. за заявою наречених реєстрація шлюбу проводиться в урочистій обстановці. {абзац другий частини першої статті 33 в редакції закону № 524-v від 22.12.2006} 2. за заявою наречених реєстрація шлюбу може відбутися за місцем їхнього проживан...
 26. Стаття 30. Взаємна обізнаність наречених про стан здоров'я
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...шення фізичного або психічного здоров'я іншого нареченого чи їхніх нащадків, може бути підставою для визнання шлюбу недійсним. {стаття 30 в редакції закону № 524-v від 22.12.2006}
 27. Стаття 120. Правові наслідки встановлення режиму окремого проживання подружжя
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...а, народжена дружиною після спливу десяти місяців, не вважатиметься такою, що походить від її чоловіка. {пункт 3 частини другої статті 120 виключено на підставі закону № 524-v від 22.12.2006}
 28. Стаття 105. Припинення шлюбу внаслідок його розірвання
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. шлюб припиняється внаслідок його розірвання за спільною заявою подружжя відповідно до статті 106 або одного з них відповідно до статті 107 цього кодексу. {частина перша статті 105 в редакції закону № 524-v від 22.12.200...
 29. Стаття 62. Виникнення права спільної сумісної власності подружжя на майно, що належало дружині, чоловікові
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...ержаний від цього майна, у разі спору за рішенням суду може бути визнаний об'єктом права спільної сумісної власності подружжя. {статтю 62 доповнено частиною другою згідно із законом № 524-v від 22.12.2006}
 30. Стаття 28. Заява про реєстрацію шлюбу
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...ії актів цивільного стану за їхнім вибором. особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, вважаються нареченими. {частину першу статті 28 доповнено абзацом другим згідно із законом № 524-v від 22.12.2006} 2. заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чолові...
 31. Стаття 123. Визначення походження дитини, народженої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...чоловіком та жінкою) в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, батьками дитини є подружжя. {частина друга статті 123 із змінами, внесеними згідно із законом № 3760-vi від 20.09.2011} 3. подружжя визнається батьками дитини, народженої дружи...
 32. Стаття 249. Права та обов'язки опікуна, піклувальника щодо дитини
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ... оплату послуг опікуна та піклувальника, її розмір і порядок виплати встановлюються кабінетом міністрів україни. {частина п'ята статті 249 в редакції закону № 524-v від 22.12.2006}
 33. Стаття 32. Час реєстрації шлюбу
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...ується у день подання відповідної заяви або у будь-який інший день за бажанням наречених протягом одного місяця. {частина друга статті 32 із змінами, внесеними згідно із законом № 524-v від 22.12.2006} 3. якщо є відомості про наявність перешкод до реєстрації шл...
 34. Стаття 177. Управління майном дитини
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...визначити свої потреби та інтереси, батьки здійснюють управління її майном, враховуючи такі потреби та інтереси. {частина перша статті 177 в редакції закону № 2620-iv від 02.06.2005} 2. батьки малолітньої дитини не мають права без дозволу органу опіки та піклув...
 35. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 36. Стаття 106. Розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою подружжя, яке не має дітей
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...о стану, таку заяву, нотаріально засвідчену або прирівняну до неї, від його імені може подати другий з подружжя. {частину першу статті 106 доповнено абзацом згідно із законом № 524-v від 22.12.2006} 2. орган державної реєстрації актів цивільного стану складає а...
 37. Стаття 148. Зміна прізвища дитини її батьками
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ... якій при реєстрації народження присвоєне прізвище одного з батьків, може бути змінено прізвище на прізвище другого з батьків. {статтю 148 доповнено частиною згідно із законом № 524-v від 22.12.2006} 5. у разі заперечення одним із батьків щодо зміни прізвища ди...
 38. Стаття 49. Акти цивільного стану
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...би та її походження, громадянство, шлюб, розірвання шлюбу у випадках, передбачених законом, зміна імені, смерть. {частина третя статті 49 із змінами, внесеними згідно із законом № 2398-vi від 01.07.2010} 4. реєстрація актів цивільного стану провадиться відповід...
 39. Стаття 161. Спір між матір'ю та батьком щодо місця проживання малолітньої дитини
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...рішення про відібрання дитини від особи, з якою вона проживає, і передання її для опікування органу опіки та піклування. {текст статті 161 в редакції закону № 524-v від 22.12.2006}
 40. Стаття 237. Правові наслідки визнання усиновлення недійсним
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...едання дитини батькам або іншим родичам неможливе, вона передається на опікування органу опіки та піклування. {частина четверта статті 237 в редакції закону № 524-v від 22.12.2006} 5. у разі визнання усиновлення недійсним відновлюються прізвище, ім'я та по бать...
Страницы: 12


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 37
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
онлайн
Фото користувача
Сімейний юрист
м. Київ
відповідей за тиждень: 8
Телефон: (050) 105-33-11
Телефон: +380952114823

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08

Загрузка
Наверх