Пошук по фразі «Стаття 435 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 435. Письмове касаційне провадження
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. Суд касаційної інстанції має право ухвалити судове рішення за результатами письмового провадження, якщо всі учасники судового
 3. Стаття 435. Суб'єкти авторського права
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. Первинним суб'єктом авторського права є автор твору. За відсутності доказів іншого автором твору вважається фізична особа, за
 4. Стаття 435. Облік товарів, що знаходяться на території вільної митної зони
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Утримувач вільної митної зони або особи, які здійснюють операції з товарами на території цієї зони, ведуть облік всіх іноземн
 5. Стаття 435. Незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала та зловживання нею
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...о кристала або пофарбуванням, присвоєним санітарно-транспортним засобам, - караються позбавленням волі на строк до двох років. {стаття 435 в редакції закону № 194-viii від 12.02.2015}
 6. Стаття 244-10. Органи Фонду соціального страхування України
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ... соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (стаття 165-4), про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (стаття 165-5), а...
 7. Стаття 2. Законодавство про іпотеку
  Про іпотеку
  законодавство україни про іпотеку базується на конституції україни ( 254к/96-вр ) і складається з цивільного кодексу україни ( 435-15 ), господарського кодексу україни ( 436-15 ), земельного кодексу україни ( 2768-14 ), цього закону та інших нормативно-право...
 8. Стаття 143. Особливості відбування покарання у виховних колоніях
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...бітної плати; одержувати короткострокові побачення без обмежень і щомісяця одне тривале побачення. {абзац третій частини першої статті 143 в редакції закону № 435-vii від 05.09.2013} {абзац четвертий частини першої статті 143 виключено на підставі закону № 1828...
 9. Стаття 79. Припинення акціонерного товариства
  Про акціонерні товариства
  ... рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому цим законом, з дотриманням вимог, встановлених цивільним кодексом україни ( 435-15 ) та іншими актами законодавства. інші підстави та порядок припинення акціонерного товариства визначаються законодавством.
 10. Стаття 11-1. Законодавство про господарські товариства
  Про господарські товариства
  ...ни ( 436-15 ), цього закону, інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законодавчих актів. { закон доповнено статтею 11-1 згідно із законом n 997-v ( 997-16 ) від 27.04.2007 } { стаття 12 втратила чинність у частині, що стосується акціонерних...
 11. Стаття 141. Відбування покарання засудженими вагітними жінками, матерями-годувальницями і жінками, які мають дітей віком до трьох років
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...ю, якщо від засудженої вимагається відвідувати дитину у час, вільний від виконання покладених на неї обов'язків. {частина перша статті 141 в редакції закону № 1828-vi від 21.01.2010; із змінами, внесеними згідно із законом № 435-vii від 05.09.2013} 2. матері-го...
 12. Стаття 95. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці карантину, діагностики і розподілу
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ... під час тримання у дільниці карантину, діагностики та розподілу побачення засудженим не надаються, крім побачень з адвокатом. {статтю 95 доповнено частиною третьою згідно із законом № 435-vii від 05.09.2013}
 13. Стаття 21. Черговість задоволення вимог кредиторів
  Про господарські товариства
  ...ерговості, встановленої законом україни "про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ). { стаття 21 в редакції закону n 3384-vi ( 3384-17 ) від 19.05.2011 } { статтю 22 виключено на підставі закону n 642-vii ( 642-18 ) від ...
 14. Стаття 150. Місця відбування покарання у виді довічного позбавлення волі
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...арання у приміщеннях камерного типу переведені до звичайних жилих приміщень колонії максимального рівня безпеки. {частина друга статті 150 із змінами, внесеними згідно із законом № 435-vii від 05.09.2013} {стаття 150 в редакції закону № 1828-vi від 21.01.2010}
 15. Стаття 2. Законодавство про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
  Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
  ...ередбачають інше, ніж положення інших актів цивільного законодавства україни, то застосовуються норми цього закону. { пункт 2.1 статті 2 із змінами, внесеними згідно із законом n 3045-vi ( 3045-17 ) від 17.02.2011 } 2.2. якщо міжнародним договором україни, згод...
 16. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 17. Стаття 88. Ліквідація акціонерного товариства
  Про акціонерні товариства
  ... ліквідацію акціонерне товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до статті 89 цього закону. 3. рішення про ліквідацію акціонерного товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквід...
 18. Стаття 26. Шкода, пов’язана із стійкою втратою працездатності потерпілим
  Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
  ...ю втратою працездатності потерпілим, або цей розмір є меншим, ніж мінімальний розмір, визначений відповідно до пункту 26.2 цієї статті, страховик (мтсбу) здійснює відшкодування в розмірі, визначеному у пункті 26.2 цієї статті. { стаття 26 в редакції закону n 50...
 19. Стаття 92. Роздільне тримання засуджених до позбавлення волі у виправних і виховних колоніях
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ... тримаються засуджені, які раніше працювали в суді, органах прокуратури, юстиції та правоохоронних органах. 6. встановлені цією статтею вимоги роздільного тримання засуджених не поширюються на: засуджених до довічного позбавлення волі, які після відбуття двадця...
 20. Стаття 165-4. Порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за собою накладення...
 21. Стаття 134. Порядок застосування заходів стягнення до осіб, позбавлених волі
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...ня. 6. стягнення у виді попередження або догани накладається усно чи письмово, інші стягнення - тільки письмово. {частина шоста статті 134 із змінами, внесеними згідно із законом № 1828-vi від 21.01.2010} 7. стягнення у виді дисциплінарного штрафу накладається ...
 22. Стаття 59. Порядок і умови відбування покарання у виді обмеження волі
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...ть медичне обстеження для виявлення інфекційних та інших захворювань, а також первинне психолого-педагогічне та інше вивчення. {статтю 59 доповнено новою частиною першою згідно із законом № 1828-vi від 21.01.2010} 2. засуджені до обмеження волі мають право: нос...
 23. Стаття 59. Колегіальний виконавчий орган акціонерного товариства
  Про акціонерні товариства
  ...и надано право іншим особам отримувати протокол засідання колегіального виконавчого органу для ознайомлення. { частина четверта статті 59 в редакції закону n 2994-vi ( 2994-17 ) від 03.02.2011 } 5. голова колегіального виконавчого органу обирається наглядовою р...
 24. Стаття 111. Короткочасні виїзди за межі виправних і виховних колоній
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...оїзду в обидва кінці (не більше трьох діб), у зв'язку з такими винятковими особистими обставинами: {абзац перший частини першої статті 111 в редакції закону № 435-vii від 05.09.2013; із змінами, внесеними згідно із законом № 1186-vi від 08.04.2014} смерть або т...
 25. Стаття 102. Режим у колоніях та його основні вимоги
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...суджених, загальноосвітнього і професійно-технічного навчання, соціально-виховної роботи та громадського впливу. {частина третя статті 102 в редакції закону № 1828-vi від 21.01.2010} 4. у колоніях засуджені носять одяг єдиного зразка. форма одягу визначається м...
 26. Стаття 18. Проходження служби в міліції
  Про міліцію
  ...овозобов'язаних, на час служби знімаються з нього і перебувають у кадрах міністерства внутрішніх справ україни. { частина друга статті 18 із змінами, внесеними згідно із законами n 1014-v ( 1014-16 ) від 11.05.2007, n 3455-vi ( 3455-17 ) від 02.06.2011 } { част...
 27. Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  Защита прав собственности → Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  ...о доручення м.київ " " 200 р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та відповідно до законів україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “про охорону прав на пром...
 28. Стаття 107. Права і обов'язки засуджених до позбавлення волі
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ... в порядку, встановленому цим кодексом і нормативно-правовими актами міністерства юстиції україни: {абзац перший частини першої статті 107 із змінами, внесеними згідно із законом № 5461-vi від 16.10.2012} одержувати інформацію і роз'яснення про умови відбування...
 29. Про здійснення державних закупівель
  ...правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому закону. 3. внести зміни до таких законодавчих актів україни: 1) у статті 164-14 кодексу україни про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (відомості верховної ради урср, 1984 р., додаток до n 5...
 30. Про акціонерні товариства
  1. цей закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім другого речення частини другої статті 20, яке набирає чинності через тридцять місяців з дня опублікування цього закону. { пункт 1 розділу xvii із змінами, внесеними...
 31. Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  Защита прав собственности → Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  ...роду м. полтава ""200р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку), відповідно до п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 66
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: предоставляется по согласию
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: 067 6307735
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Загрузка
Наверх