Пошук по фразі «Стаття 405 МКУ»

Пошук Знайти
Розділ
Страницы: 12
 1. Митний кодекс України (МКУ)
  Митний кодекс України був прийнятий 13 березня 2012 року. В ньому визначаються   засади організації та здійснення м
 2. Стаття 405. Дозволи, що надаються підприємствам
  Митний кодекс України (МКУ)
  {назва статті 405 із змінами, внесеними згідно із законом № 222-viii від 02.03.2015} 1. на провадження видів діяльності, зазначених у статті...
 3. Стаття 405. Апеляційний розгляд
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...ого розгляду в суді першої інстанції з урахуванням особливостей, передбачених цією главою. 2. після виконання дій, передбачених статтями 342-345 цього кодексу, і вирішення клопотань суддя-доповідач у необхідному обсязі доповідає зміст оскарженого судового рішен...
 4. Стаття 405. Погроза або насильство щодо начальника
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...ової служби - карається позбавленням волі на строк від двох до семи років. 3. дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. 4...
 5. Стаття 405. Законодавство, що діє на території спеціальної (вільної) економічної зони
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  1. На території спеціальної (вільної) економічної зони діє законодавство України з урахуванням особливостей, передбачених цим Ко
 6. Стаття 405. Зміст заяви про відновлення втраченого судового провадження
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. У заяві повинно бути зазначено, про відновлення якого саме провадження просить заявник, чи було у справі ухвалено рішення по
 7. Стаття 405. Право членів сім'ї власника житла на користування цим житлом
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. Члени сім'ї власника житла, які проживають разом з ним, мають право на користування цим житлом відповідно до закону. Житлове
 8. Стаття 547. Митний пост
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...ктурний підрозділ і в зоні своєї діяльності забезпечує виконання завдань, покладених на органи доходів і зборів. {частина перша статті 547 із змінами, внесеними згідно із законом № 405-vii від 04.07.2013} 2. положення про митні пости затверджуються керівниками ...
 9. Стаття 570. Особливості прийняття на службу до органів доходів і зборів
  Митний кодекс України (МКУ)
  {назва статті 570 із змінами, внесеними згідно із законом № 405-vii від 04.07.2013} 1. на службу до органів доходів і зборів приймаються гро...
 10. Стаття 569. Посадові особи органів доходів і зборів
  Митний кодекс України (МКУ)
  {назва глави 79 із змінами, внесеними згідно із законом № 405-vii від 04.07.2013} {статтю 568 виключено на підставі закону № 405-vii від 04.07.2013} 1. працівники органів доходів і зборів, на яких покладено виконання...
 11. Стаття 25. Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності органів доходів і зборів, їх посадових осіб та інших працівників до посадових осіб та органів вищого рівня
  Митний кодекс України (МКУ)
  {назва статті 25 із змінами, внесеними згідно із законом № 405-vii від 04.07.2013} 1. посадовими особами вищого рівня стосовно посадових осі...
 12. Стаття 24. Право на оскарження
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...ацівників, якщо вважає, що цими рішеннями, діями або бездіяльністю порушено її права, свободи чи інтереси. {частина перша  статті 24 із змінами, внесеними згідно із законом № 405-vii від 04.07.2013} 2. предметом оскарження є: 1) рішення - окремі акти, яким...
 13. Стаття 516. Порядок призначення експертизи
  Митний кодекс України (МКУ)
  {назва статті 516 із змінами, внесеними згідно із законом № 405-vii від 04.07.2013} 1. визнавши за необхідне проведення експертизи, посадова...
 14. Стаття 556. Земельні ділянки, службові та побутові приміщення, обладнання та засоби зв’язку органів доходів і зборів, а також спеціалізованих навчальних закладів та науково-дослідної установи органів доходів і зборів
  Митний кодекс України (МКУ)
  {назва статті 556 із змінами, внесеними згідно із законом № 405-vii від 04.07.2013} 1. надання органам доходів і зборів, а також спеціалізов...
 15. Стаття 543. Здійснення державної митної справи
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. безпосереднє здійснення державної митної справи покладається на органи доходів і зборів. {стаття 543 в редакції закону № 405-vii від 04.07.2013}
 16. Стаття 452. Використання інформації, що надається органам доходів і зборів
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...ди за їх вмотивованим запитом (одноразово) або на підставі міжвідомчих угод про інформаційний обмін (регулярно). {частина перша статті 452 із змінами, внесеними згідно із законом № 405-vii від 04.07.2013} 2. інформація щодо експортно-імпортних операцій конкретн...
 17. Стаття 544. Призначення та основні завдання органів доходів і зборів
  Митний кодекс України (МКУ)
  {назва статті 544 із змінами, внесеними згідно із законом № 405-vii від 04.07.2013} 1. призначенням органів доходів і зборів є створення спр...
 18. Стаття 573. Спеціальні звання посадових осіб органів доходів і зборів
  Митний кодекс України (МКУ)
  ..., а також розміри надбавок до посадового окладу за спеціальні звання затверджуються кабінетом міністрів україни. {частина друга статті 573 в частині встановлення співвідношення спеціальних звань податкової та митної служби з рангами державних службовців набирає...
 19. Стаття 551. Емблеми та прапори органів доходів і зборів
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...і, спеціалізовані навчальні заклади та науково-дослідна установа органів доходів і зборів можуть мати свої емблеми та прапори. {стаття 551 в редакції закону № 405-vii від 04.07.2013}
 20. Стаття 555. Майно органів доходів і зборів
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...ю. управління цим майном здійснюється в порядку, встановленому кабінетом міністрів україни відповідно до закону. {частина перша статті 555 із змінами, внесеними згідно із законом № 405-vii від 04.07.2013}
 21. Стаття 565. Співробітництво органів доходів і зборів України з органами доходів і зборів суміжних держав
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...и доходів і зборів україни спільно з органами доходів і зборів суміжних держав може здійснюватися: {абзац перший частини першої статті 565 із змінами, внесеними згідно із законом № 405-vii від 04.07.2013} 1) проведення спільного митного контролю у пунктах пропу...
 22. Стаття 5. Державна митна політика
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...и україни та її інтеграції до світової економіки. державна митна політика є складовою частиною державної економічної політики. {стаття 5 в редакції закону № 405-vii від 04.07.2013}
 23. Стаття 550. Спеціалізовані навчальні заклади та науково-дослідна установа органів доходів і зборів
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...алізує державну податкову і митну політику, можуть створюватися спеціалізовані навчальні заклади та науково-дослідна установа. {стаття 550 в редакції закону № 405-vii від 04.07.2013}
 24. Стаття 554. Заохочувальні відзнаки органів доходів і зборів
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. {стаття 554 в редакції закону № 405-vii від 04.07.2013}
 25. Стаття 585. Оплата праці посадових осіб органів доходів і зборів
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...о, премії, доплат та інших виплат, розмір та порядок встановлення яких визначаються кабінетом міністрів україни. {частина друга статті 585 із змінами, внесеними згідно із законом № 405-vii від 04.07.2013}
 26. Стаття 545. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...едбачені цим кодексом та іншими законами україни, в межах своїх повноважень видає накази, організує та контролює їх виконання. {стаття 545 в редакції закону № 405-vii від 04.07.2013}
 27. Стаття 586. Житлове забезпечення посадових осіб органів доходів і зборів
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...ня на роботу до органів доходів і зборів, розташованих в іншій місцевості, службове житло надається невідкладно. {частина перша статті 586 із змінами, внесеними згідно із законом № 405-vii від 04.07.2013}
 28. Стаття 546. Митниця
  Митний кодекс України (МКУ)
  ... центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. {частина друга статті 546 із змінами, внесеними згідно із законом № 4915-vi від 07.06.2012} 3. митниця є територіальним органом центрального органу ...
 29. Стаття 320. Вибірковість митного контролю
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...итного контролю іншими органами державної влади, а також участь їх посадових осіб у здійсненні митного контролю. {частина перша статті 320 в редакції закону № 405-vii від 04.07.2013} 2. форми та обсяг контролю, достатнього для забезпечення додержання законодавс...
 30. Стаття 515. Експертиза та висновок експерта
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...правил. особа, щодо якої порушено зазначену справу, має право на проведення за її рахунок незалежної експертизи. {частина друга статті 515 із змінами, внесеними згідно із законом № 405-vii від 04.07.2013} 3. поставлені перед експертом питання та його висновок н...
 31. Стаття 332. Режим зони митного контролю. Забезпечення законності та правопорядку в зоні митного контролю
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...даткову і митну політику, а також посадових осіб державних органів, які не здійснюють види контролю, зазначені у частині першій статті 319 цього кодексу, відбуваються з дотриманням режиму зони митного контролю і допускаються тільки з письмового дозволу керівник...
 32. Стаття 587. Медичне забезпечення та охорона здоров’я посадових осіб органів доходів і зборів та членів їхніх сімей
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...в доходів і зборів після їх звільнення з органів доходів і зборів у зв’язку з виходом на пенсію або у відставку. {частина перша статті 587 із змінами, внесеними згідно із законом № 405-vii від 04.07.2013} 2. посадові особи органів доходів і зборів щорічно прохо...
 33. Стаття 572. Обмеження, пов’язані з проходженням державної служби посадовими особами органів доходів і зборів
  Митний кодекс України (МКУ)
  {назва статті 572 із змінами, внесеними згідно із законом № 405-vii від 04.07.2013} 1. обмеження, пов’язані з проходженням державної служби ...
 34. Стаття 30. Відповідальність органів доходів і зборів, їх посадових осіб та інших працівників
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...нанні ними своїх службових (трудових) обов’язків, відшкодовується цими органами, організаціями у порядку, визначеному законом. {стаття 30 із змінами, внесеними згідно із законом № 405-vii від 04.07.2013}
 35. Стаття 349. Умови допуску посадових осіб органів доходів і зборів до проведення документальних (планових чи позапланових) виїзних перевірок та зустрічних звірок
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...бових посвідчень зазначених осіб, а також надання копії наказу органу доходів і зборів про проведення перевірки. {частина перша статті 349 в редакції закону № 405-vii від 04.07.2013} 2. посвідчення на право проведення перевірки є дійсним за умови наявності підп...
 36. Стаття 357. Операції із взятими пробами (зразками) товарів
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...еного підрозділу або до іншої експертної установи (організації) для проведення досліджень (аналізів, експертиз). {частина перша статті 357 в редакції закону № 405-vii від 04.07.2013} 2. дослідження (аналізи, експертизи) проводяться експертами спеціалізованого о...
 37. Стаття 583. Застосування спеціальних засобів
  Митний кодекс України (МКУ)
  ..., що перебувають під митним контролем, а також для звільнення зазначених об’єктів у разі їх захоплення; {пункт 2 частини першої статті 583 із змінами, внесеними згідно із законом  № 405-vii від 04.07.2013} 3) затримання правопорушників, їх доставки до служ...
 38. Стаття 454. Відомчі класифікатори
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...чних документів, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій. 2. класифікатори, зазначені у частині першій цієї статті, використовуються виключно для цілей, передбачених цим кодексом. 3. центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формуван...
 39. Стаття 97. Каботажні перевезення
  Митний кодекс України (МКУ)
  ... виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, на іноземне судно. {частина перша статті 97 із змінами, внесеними згідно із законом № 405-vii від 04.07.2013} 2. іноземні товари перебувають під митним контролем протя...
 40. Стаття 559. Взаємодія органів доходів і зборів з Національним банком України, Рахунковою палатою, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів та у сфері фінансового контролю
  Митний кодекс України (МКУ)
  ... казначейського обслуговування бюджетних коштів та у сфері фінансового контролю в порядку, визначеному законодавством україни. {стаття 559 в редакції закону № 405-vii від 04.07.2013}
Страницы: 12


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 82
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25
онлайн
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 6
Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08

Загрузка
Наверх