Пошук по фразі «Стаття 389 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 389. Витребування грошей та цінних паперів
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...а також цінні папери на пред'явника, що існують у документарній формі, не можуть бути витребувані від добросовісного набувача. {стаття 389 із змінами, внесеними згідно із законом № 5178-vi від 06.07.2012}
 3. Стаття 389. Виконання ухвали суду
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. Про виконання ухвали відповідний орган державної виконавчої служби повідомляє суд і заявника не пізніше ніж у місячний строк
 4. Стаття 389. Недопустимість незаконного впливу на присяжного
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. Прокурору, обвинуваченому, потерпілому та іншим учасникам кримінального провадження протягом усього судового розгляду заборон
 5. Стаття 389-3. Підготовка справи до розгляду
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. Суд до початку розгляду справи за клопотанням будь-кого з учасників судового розгляду може витребувати матеріали справи трете
 6. Стаття 389-4. Судовий розгляд справи
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...я третейського суду, якщо під час розгляду справи буде встановлено підстави для скасування рішення третейського суду, визначені статтею 389-5 цього кодексу. 5. справа розглядається судом за правилами, встановленими для розгляду справи судом першої інстанції, з ...
 7. Стаття 389-1. Умисне невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...знання винуватості - карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років. {кодекс доповнено статтею 389-1 згідно із законом № 4652-vi від 13.04.2012}
 8. Стаття 389-2. Форма і зміст заяви про скасування рішення третейського суду
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...я підстав для скасування рішення третейського суду; 4) документ, що підтверджує сплату судового збору; {пункт 4 частини третьої статті 389-2 в редакції закону № 3674-vi від 08.07.2011} 5) довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника; 6...
 9. Стаття 389. Ухилення від покарання, не пов'язаного з позбавленням волі
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  1. Ухилення від сплати штрафу або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю особою, засудженою до ц
 10. Стаття 389-1. Оскарження рішення третейського суду
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...дізнатися про прийняття рішення третейським судом. 3. заява, подана після закінчення строку, встановленого частиною другою цієї статті, залишається без розгляду, якщо суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку, про що постановля...
 11. Стаття 389. Позовна давність за іншими вимогами
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  ...а, буксирування, надання лоцманських послуг, морського страхування, угод, укладених капітаном в силу наданих йому законом прав (статті 58, 68, 69 цього кодексу), - з дня виникнення права на позов; 3) за вимогами щодо відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок зі...
 12. Стаття 389-5. Підстави для скасування рішення третейського суду
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. рішення третейського суду може бути скасовано лише у випадках, передбачених цією статтею. 2. рішення третейського суду може бути скасовано у разі якщо: 1) справа, в якій прийнято рішення третейського суду, не підві...
 13. Стаття 389-7. Видача виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...х років з дня прийняття рішення третейським судом. 3. заява, подана після закінчення строку, встановленого частиною другою цієї статті, залишається без розгляду, якщо суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку, про що постановля...
 14. Стаття 389-8. Форма і зміст заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...ейської угоди або належним чином завірена її копія; 3) документ, що підтверджує сплату судового збору; {пункт 3 частини третьої статті 389-8 в редакції закону № 3674-vi від 08.07.2011} 4) копія заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення т...
 15. Стаття 389-9. Порядок розгляду заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...ть чи відсутність підстав для відмови у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, передбачених статтею 389-10 цього кодексу. 4. якщо до суду надійшла заява про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського...
 16. Стаття 389. Захист державою прав та законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  1. Держава здійснює захист прав та законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами України згідно з норма
 17. Стаття 389-10. Підстави для відмови у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. Суд відмовляє у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, якщо: 1) на день ухвалення рішення
 18. Стаття 389-6. Ухвала суду у справі про оскарження рішення третейського суду
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. За наслідками розгляду справи про оскарження рішення третейського суду суд постановляє ухвалу за правилами, встановленими цим
 19. Стаття 389. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України представниками та членами делегацій іноземних держав
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...сульським посадовим особам представництв іноземних держав, членам їхніх сімей, а також особам, зазначеним у частині першій цієї статті, які прямують з тією ж метою транзитом через територію україни, надаються митні пільги, передбачені цим кодексом для дипломати...
 20. Стаття 389-11. Ухвала суду про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду або про відмову у його видачі
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. За результатами розгляду заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду суд постановляє
 21. Стаття 16. Виправні центри
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...их за злочини невеликої та середньої тяжкості, а також засуджених, яким даний вид покарання призначено відповідно до статей 82, 389 кримінального кодексу україни.
 22. Стаття 210. Зміст ухвали суду
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...а постановляється судом не виходячи до нарадчої кімнати, повинна містити відомості, визначені пунктами 3, 4 частини першої цієї статті. 3. якщо ухвала має силу виконавчого документа і підлягає виконанню за правилами, встановленими для виконання судових рішень, ...
 23. Стаття 27. Наслідки ухилення від сплати штрафу
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...асуджений ухиляється від сплати штрафу, як основного покарання, він притягується до кримінальної відповідальності відповідно до статті 389 кримінального кодексу україни. {стаття 27 із змінами, внесеними згідно із законом № 1186-vii від 08.04.2014} {статтю 28 ви...
 24. Стаття 208. Види судових рішень
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. судові рішення викладаються у таких формах: {абзац перший частини першої статті 208 із змінами, внесеними згідно із законом № 3932-vi від 20.10.2011} 1) ухвали; 2) рішення; 3) постанови. {частину першу стат...
 25. Стаття 393. Припинення надання митних пільг посадовим особам представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...собами представництв іноземних держав та міжнародних організацій митної території україни надання їм митних пільг, передбачених статтею 383, частиною другою статті 384, статтями 385, 386, 388, 389, 391 цього кодексу, припиняється.
 26. Стаття 35. Наслідки ухилення від відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...ння права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю він притягується до кримінальної відповідальності відповідно до статті 389 кримінального кодексу україни. {частину другу статті 35 виключено на підставі закону № 1186-vii від 08.04.2014}
 27. Стаття 392. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України посадовими особами представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. кожна посадова особа, яка має пільги згідно із статтями 383–386, 388, 389, 391 цього кодексу, користується ними у разі прямування в україну для зайняття відповідної посади з момент...
 28. Стаття 52. Основні та додаткові покарання
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...сновні, так і як додаткові покарання. 4. за один злочин може бути призначено лише одне основне покарання, передбачене в санкції статті (санкції частини статті) особливої частини цього кодексу. до основного покарання може бути приєднане одне чи кілька додаткових...
 29. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 30. Стаття 40. Відповідальність засуджених до покарання у виді громадських робіт
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...а інспекція надсилає матеріали прокуророві для вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності відповідно до статті 389 кримінального кодексу україни. 3. ухиленням від відбування покарання у виді громадських робіт є: невиконання встановлених ...
 31. Стаття 394. Декларування товарів представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...них засобів застосовуються засоби забезпечення їх ідентифікації. 3. моторні транспортні засоби, зазначені у частині другій цієї статті, можуть бути відчужені на митній території україни після зміни митного режиму, в якому вони перебувають, з тимчасового ввезенн...
 32. Стаття 395. Декларування товарів, що належать членам персоналу представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...них засобів застосовуються засоби забезпечення їх ідентифікації. 3. моторні транспортні засоби, зазначені у частині другій цієї статті, можуть бути відчужені на митній території україни після зміни митного режиму, в якому вони перебувають, з тимчасового ввезенн...
 33. Стаття 57. Направлення засуджених до обмеження волі для відбування покарання
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...озбавлення волі. у цьому випадку засуджений звільняється з-під варти при прибутті до місця відбування покарання. {частина друга статті 57 із змінами, внесеними згідно із законом № 4652-vi від 13.04.2012} 3. засуджені, яким обмеження волі призначено відповідно д...
 34. Стаття 265. Декларанти
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...стих, сімейних чи інших потреб, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності; 2) особами, які мають пільги згідно із статтями 383-386, 388, 389, 391, 392 цього кодексу, - товарів, у зв’язку із ввезенням яких на митну територію україни та вивезенням ї...
 35. Стаття 46. Заходи заохочення і стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до виправних робіт
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...а інспекція надсилає прокуророві матеріали для вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності відповідно до статті 389 кримінального кодексу україни. 6. ухиленням засудженого від відбування покарання у виді виправних робіт є: невиконання вст...
 36. Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  Защита прав собственности → Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  ...о доручення м.київ " " 200 р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та відповідно до законів україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “про охорону прав на пром...
 37. Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  Защита прав собственности → Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  ...роду м. полтава ""200р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку), відповідно до п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 38. "Стаття 166-12. Порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності
  Про ліцензування видів господарської діяльності
  ...яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від вісімдеся...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 66
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: предоставляется по согласию
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: 067 6307735
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Загрузка
Наверх