Пошук по фразі «Стаття 365 МКУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Митний кодекс України (МКУ)
  Митний кодекс України був прийнятий 13 березня 2012 року. В ньому визначаються   засади організації та здійснення м
 2. Стаття 365. Розгляд заяви
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...ь участь у справі, повідомляються про час і місце засідання. неявка цих осіб не є перешкодою для розгляду заяви. {частина перша статті 365 із змінами, внесеними згідно із законом № 4176-vi від 20.12.2011} 2. розгляд заяви здійснюється судом за правилами, встано...
 3. Стаття 365-1. Лотерейна діяльність в Україні
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  1. В Україні діє державна монополія на організацію і проведення лотерей. 2. Проведення в Україні будь-яких інших лотерей, крім д
 4. Стаття 365. Аудиторська палата України
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  1. Аудиторська палата України - самоврядний орган, що здійснює сертифікацію суб'єктів, які мають намір займатися аудиторською ді
 5. Стаття 365. Останнє слово обвинуваченого
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. Після оголошення судових дебатів закінченими суд надає обвинуваченому останнє слово. 2. Суд не має права обмежувати триваліст
 6. Стаття 365. Договір морської іпотеки
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  Договір про іпотеку повинен бути укладений у письмовій формі. У договорі про іпотеку зазначаються найменування, місцезнаходження
 7. Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...ям права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 2. дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або б...
 8. Стаття 365-2. Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...ймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 3. дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права об...
 9. Стаття 365. Припинення права на частку у спільному майні за вимогою інших співвласників
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. Право особи на частку у спільному майні може бути припинене за рішенням суду на підставі позову інших співвласників, якщо: 1)
 10. Стаття 365. Порядок переміщення громадянами товарів через митний кордон України та місця митного оформлення таких товарів
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Громадяни за умови дотримання вимог цього Кодексу та інших актів законодавства України можуть переміщувати через митний кордо
 11. Стаття 60. Державний контроль за здійсненням землеустрою
  Про землеустрій
  ...ї влади, які здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель відповідно до повноважень, визначених законом. { стаття 60 із змінами, внесеними згідно із законами n 4444-vi ( 4444-17 ) від 23.02.2012, n 5462-vi ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } { ста...
 12. Стаття 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у сфері землеустрою
  Про землеустрій
  ...ції; б) участь у розробленні та реалізації загальнодержавних і регіональних програм використання та охорони земель; { пункт "б" статті 14 із змінами, внесеними згідно із законом n 365-vii ( 365-18 ) від 02.07.2013 } в) здійснення землеустрою, у тому числі забез...
 13. Стаття 15-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  ...іністрування державного земельного кадастру; д) участь у державному регулюванні планування територій; {пункт "д" частини першої статті 15-1 із змінами, внесеними згідно із законом № 365-vii від 02.07.2013} е) проведення державної експертизи землевпорядної докум...
 14. Стаття 297-1. Загальні положення спеціального досудового розслідування
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...е досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п’ятою статті 191 (у випадку зловживання служб...
 15. Стаття 151. Строки переробки товарів на митній території України
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...еробки товарів на митній території україни продовжується зазначеним органом, але загальний строк переробки не може перевищувати 365 днів. 2. законами україни може визначатися більший строк переробки товарів.
 16. Стаття 166. Строки переробки товарів за межами митної території України
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...товарів за межами митної території україни продовжується зазначеним органом, але загальний строк переробки не може перевищувати 365 днів. 2. законами україни може визначатися інший строк переробки товарів.
 17. Стаття 29-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері лісових відносин
  Лісовий кодекс України (ЛКУ)
  ... сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері лісових відносин: 1) погоджує матеріали лісовпорядкування; {пункт 2 статті 29-1 виключено на підставі закону № 365-vii від 02.07.2013} 3) організовує проведення екологічної експертизи щодо впливу проми...
 18. Стаття 45. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...битки або усунула заподіяну шкоду. примітка. корупційними злочинами відповідно до цього кодексу вважаються злочини, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також злочини, пере...
 19. Стаття 96-1. Спеціальна конфіскація
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...х установах, іншого майна, включаючи майно третіх осіб, у випадках, визначених цим кодексом, за вчинення злочину, передбаченого статтями 146-150-1, 152-156, 190-192, 198, 201, 209-212-1, 222, 233, 255-260, 301-320, 354, 361-365-2, 368-369-3 цього кодексу. {коде...
 20. Стаття 186-1. Повноваження органів виконавчої влади в частині погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  ... архітектури чи структурного підрозділу обласної державної адміністрації з питань містобудування та архітектури. {частина друга статті 186-1 в редакції закону № 365-vii від 02.07.2013} 3. проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки: природно-заповідног...
 21. Стаття 48. Підстави для відмови у випуску товару
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...збір), такі товари випускаються у вільний обіг на митній території україни за умови сплати особливих видів мита. {частина третя статті 48 із змінами, внесеними згідно із законом № 74-viii від 28.12.2014} 4. до товарів застосовується (відновлюється) режим найбіл...
 22. Стаття 62. Використання земельних лісових ділянок для видобування корисних копалин, прокладання кабельних ліній, трубопроводів та інших комунікацій, здійснення бурових, підривних та інших робіт, не пов'язаних з веденням лісового господарства
  Лісовий кодекс України (ЛКУ)
  ...ійснюється після надання таких ділянок для зазначених цілей у порядку, встановленому земельним кодексом україни. {частина перша статті 62 із змінами, внесеними згідно із законами № 5456-vi від 16.10.2012, № 365-vii від 02.07.2013; в редакції закону № 1193-vii в...
 23. Стаття 15. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  ...я та адміністрування державного земельного кадастру, охорони земель, реформування земельних відносин; {пункт "ґ" частини першої статті 15 в редакції закону № 497-viii від 02.06.2015} д) розроблення економічного механізму регулювання земельних відносин; е) участ...
 24. Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ... на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {частину третю статті 364 виключено на підставі закону № 746-vii від 21.02.2014} примітка. 1. службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 цьог...
 25. Стаття 28-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства
  Лісовий кодекс України (ЛКУ)
  ...ьним кодексом україни та законом україни "про землеустрій", щодо відповідності зазначеної документації лісовому законодавству; {статтю 28-1 доповнено пунктом 11-1 згідно із законом № 365-vii від 02.07.2013} 12) здійснює міжнародне співробітництво з питань веден...
 26. Стаття 125. Строк зберігання товарів у митному режимі митного складу
  Митний кодекс України (МКУ)
  ... режимі митного складу, до закінчення строку їх придатності або строків зберігання, установлених частинами першою і другою цієї статті, повинні бути задекларовані для ввезення на митну територію україни в іншому митному режимі або реекспортовані. якщо іноземні ...
 27. Стаття 364-1. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ... до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. примітка. у статтях 364, 364-1, 365-2, 368, 368-3, 368-4, 369, 369-2 та 370 цього кодексу під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти а...
 28. Стаття 151. Порядок погодження питань, пов'язаних з викупом земельних ділянок для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  {назва статті 151 із змінами, внесеними згідно із законом № 3123-vi від 03.03.2011} 1. юридичні особи, зацікавлені у викупі земельних діляно...
 29. Стаття 477. Поняття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...почате слідчим, прокурором лише на підставі заяви потерпілого щодо кримінальних правопорушень, передбачених: 1) частиною першою статті 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження без обтяжуючих обставин), статтею 125 (умисне легке тілесне ушкодження), час...
 30. Стаття 198. Податковий кредит
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  .... до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з: {абзац перший пункту 198.1 статті 198 в редакції закону № 643-viii від 16.07.2015} а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на мит...
 31. Стаття 287. Особливості оподаткування митом деяких товарів
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...раніше трьох років з часу зарахування їх на баланс ввізне мито сплачується на загальних підставах. {абзац другий частини другої статті 287 виключено на підставі закону № 183-vii від 04.04.2013} 3. наукове, лабораторне і дослідницьке обладнання, а також комплект...
 32. Стаття 16. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів
  Водний кодекс України (ВКУ)
  ...м україни та законом україни "про землеустрій" щодо відповідності зазначеної документації водному законодавству; {частину першу статті 16 доповнено пунктом 12-11 згідно із законом № 365-vii від 02.07.2013} 13) вирішення інших питань у галузі управління і контро...
 33. Стаття 20. Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  {назва статті 20 в редакції закону № 5395-vi від 02.10.2012} 1. віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень...
 34. Стаття 216. Підслідність
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...ро кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування. {частина перша статті 216 із змінами, внесеними згідно із законом № 901-viii від 23.12.2015} 2. слідчі органів безпеки здійснюють досудове розслідув...
 35. Стаття 201. Податкова накладна
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...уповноваженої платником особи, та зареєструвати її в єдиному реєстрі податкових накладних. {абзаци перший - третій пункту 201.1 статті 201 замінено одним абзацом згідно із законом № 71-viii від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із законом № 643-viii від ...


Типові договориБланки договорів



Активні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 35
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: (050) 105-33-11
Телефон: +380952114823

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08

Загрузка
Наверх