Пошук по фразі «Стаття 297-1 КПКУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  Кримінальний процесуальний кодекс України регулює порядок кримінального провадження на території України. Кодекс набрав чинно
 2. Стаття 297-9. Повноваження Верховного Суду України
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ду україни виноситься одна з таких постанов: 1) про повне або часткове задоволення заяви; 2) про відмову у задоволенні заяви. { стаття 297-9 в редакції закону n 192-viii ( 192-19 ) від 12.02.2015 }
 3. Стаття 297. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...платника єдиного податку першої - третьої групи (фізичної особи) та оподатковані згідно з цією главою; {підпункт 2 пункту 297.1 статті 297 в редакції закону № 71-viii від 28.12.2014} 3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг...
 4. Стаття 297. Відкриття апеляційного провадження у справі
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  {назва статті 297 в редакції закону № 4176-vi від 20.12.2011} 1. справа реєструється в апеляційному суді у порядку, встановленому частинами ...
 5. Стаття 297-6. Допуск справи до провадження
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...еруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, а в разі відмови у допуску - особі, яка подала заяву. { стаття 297-6 в редакції закону n 192-viii ( 192-19 ) від 12.02.2015 }
 6. Стаття 297. Право на повагу до гідності та честі
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. Кожен має право на повагу до його гідності та честі. 2. Гідність та честь фізичної особи є недоторканними. 3. Фізична особа м
 7. Стаття 297-3. Розгляд клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...аний вжити необхідних заходів для залучення захисника. 2. слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог статті 297-2 цього кодексу, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу. 3. під час розгляду клопотання слідчий судд...
 8. Стаття 297-10. Постанова Верховного Суду України
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  верховний суд україни задовольняє заяву у разі наявності підстави, передбаченої частиною другою статті 2971 цього кодексу. якщо суд дійшов висновку про повне або часткове задоволення заяви, він має право: 1) скасувати постанову (...
 9. Стаття 297-7. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ... підготовчих дій суддя-доповідач готує доповідь і виносить ухвалу про призначення справи до розгляду верховним судом україни. { стаття 297-7 в редакції закону n 192-viii ( 192-19 ) від 12.02.2015 }
 10. Стаття 297-4. Вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ... суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. {частина перша статті 297-4 із змінами, внесеними згідно із законом № 119-viii від 15.01.2015} 2. під час вирішення питання про здійснення спеціальн...
 11. Стаття 297-2. Клопотання слідчого, прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...ного правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону україни про кримінальну відповідальність; 3) виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вч...
 12. Стаття 297-1. Загальні положення спеціального досудового розслідування
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...е досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п’ятою статті 191 (у випадку зловживання служб...
 13. Стаття 297. Предмет агентського договору
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  1. За агентським договором одна сторона (комерційний агент) зобов'язується надати послуги другій стороні (суб'єкту, якого предст
 14. Стаття 297-8. Порядок розгляду справи Верховним Судом України
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  справа про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої частиною другою статті 2971 цього кодексу, розглядається на спільному засіданні всіх судових палат верховного суду україни. засідання є правомочним з...
 15. Стаття 297-1. Право на перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  Заява про перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення може бути подана особою, на користь якої постановлено
 16. Стаття 297. Сфера застосування відшкодування збитків від зіткнення суден
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  Правила цієї глави застосовуються у разі зіткнення в морських або інших водах морських суден, а також морських суден і суден вну
 17. Стаття 297. Відмова у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...дування у разі, якщо слідчий, прокурор, який звернувся з клопотанням, не доведе наявність підстав, передбачених частиною першою статті 296 цього кодексу, а також, якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підст...
 18. Стаття 297-3. Вимоги до заяви про перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...визнана україною; 4) вимоги особи, яка подає заяву; 5) у разі необхідності - клопотання; 6) перелік матеріалів, що додаються. { стаття 297-3 із змінами, внесеними згідно із законом n 192-viii ( 192-19 ) від 12.02.2015 }
 19. Стаття 297-4. Порядок подання заяви про перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ала заяву. за подання заяви про перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення судовий збір не справляється. { стаття 297-4 із змінами, внесеними згідно із законом n 192-viii ( 192-19 ) від 12.02.2015 }
 20. Стаття 297-5. Порядок вручення процесуальних документів підозрюваному при здійсненні спеціального досудового розслідування
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. Повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим мі
 21. Стаття 297-2. Строк подання заяви про перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...у вирішується судом без виклику учасників судового провадження та за результатами розгляду постановляється відповідна ухвала. { стаття 297-2 із змінами, внесеними згідно із законом n 192-viii ( 192-19 ) від 12.02.2015 }
 22. Стаття 297. Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...а строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. 3. дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з корисливих чи хуліганських мотивів, або щодо пам’ятника, споруд...
 23. Стаття 297. Строки сплати (виконання обов’язку зі сплати) митних платежів
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. У разі ввезення товарів на митну територію України суми митних платежів, нараховані органом доходів і зборів, підлягають спла
 24. Стаття 296. Застосування права у разі зіткнення суден
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  Відносини, пов'язані з відшкодуванням збитків від зіткнення суден у внутрішніх водах або територіальному морі, регулюються закон
 25. Стаття 296. Наслідки скасування постанови із закриттям справи про адміністративне правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту або виправних робіт, провадиться в порядку, встановленому законом. { стаття 296 із змінами, внесеними згідно із законом n 2342-iii ( 2342-14 ) від 05.04.2001 } { статтю 297 виключено на підставі закону ...
 26. Стаття 323. Наслідки неприбуття обвинуваченого
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  .../або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 цього кодексу. {частину другу статті 323 виключено на підставі закону № 767-vii від 23.02.2014} 3. судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо злочинів, зазна...
 27. Стаття 293. Надання копії обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та реєстру матеріалів досудового розслідування
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...надати їх копію та копію реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваному (крім випадку, передбаченого частиною другою статті 297-1 цього кодексу), його захиснику, законному представнику, захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування приму...
 28. Стаття 291. Обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...ушення, які прокурор вважає встановленими, правову кваліфікацію кримінального правопорушення з посиланням на положення закону і статті (частини статті) закону україни про кримінальну відповідальність та формулювання обвинувачення; 6) обставини, які обтяжують чи...
 29. Стаття 12. Відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  ...тановленому земельним ( 2768-14 ) і водним ( 213/95-вр ) кодексами україни. юридичні і фізичні особи, які порушили правила цієї статті, зобов'язані на вимогу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, з...
 30. Стаття 291. Загальні положення
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...4-vi від 04.11.2011} {глава 1 розділу xiv набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім підпункту 1 підпункту 291.5.1 пункту 291.5 статті 291 та пункту 293.2 статті 293 - див. п.1 розділу ii закону № 4014-vi від 04.11.2011} 291.1. у цій главі встановлюються правов...
 31. Стаття 57. Строки сплати податкового зобов'язання
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...рської продукції, інститутів спільного інвестування, неприбуткових установ (організацій), у тому числі визначених пунктом 133.4 статті 133 цього кодексу, та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річ...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 47
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: 0964989772
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 12
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25
Телефон: 067 6307735

Загрузка
Наверх