Пошук по фразі «Стаття 268 Цивільний процесуальний кодекс України»

Пошук Знайти
Розділ
Страницы: 12345678910 ... 145
 1. Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ... окремих випадках. хід судового засідання обов’язково фіксується технічними засобами. цпк складається з 11 розділів і 419 статті.
 2. Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  кримінальний процесуальний кодекс україни регулює порядок кримінального провадження на території україни. кодекс набрав чинності 20 листопада 2012 року....
 3. Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  господарський процесуальний кодекс україни – нормативно-правий кодифікований акт, який вважається основним джерелом судочинства у господарських спр...
 4. Стаття 268. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  1. заходами процесуального примусу є встановлені цим кодексом процесуальні дії, що застосовуються судом до осіб, які порушують встановлені у суді прави...
 5. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  цивільній кодекс україни був прийнятий верховною радою 16 січня 2003 року. розробка цивільного кодексу була розпочата ще в 1992 році, с...
 6. Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)
  кодекс цивільного захисту україни регулює відносини, що пов’язані з захистом навколишнього природного середовища, населення, територій, ...
 7. Стаття 1. Відносини, що регулюються Кодексом цивільного захисту України
  Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)
  1. кодекс цивільного захисту україни регулює відносини, пов’язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна ...
 8. Стаття 8. Застосування до регулювання сімейних відносин Цивільного кодексу України
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...одексом, вони регулюються відповідними нормами цивільного кодексу україни, якщо це не суперечить суті сімейних відносин. {текст статті 8 в редакції закону № 524-v від 22.12.2006}
 9. Стаття 28. Цивільна процесуальна правоздатність
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. здатність мати цивільні процесуальні права та обов'язки сторони, третьої особи, заявника, заінтересованої особи (цивільна процесуальна правоздатність)...
 10. Стаття 9. Застосування Цивільного кодексу України до врегулювання відносин у сферах господарювання, використання природних ресурсів, охорони довкілля, а також до трудових та сімейних відносин
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. положення цього кодексу застосовуються до врегулювання відносин, які виникають у сферах використання природних ресурсів та охорони довкілля, а також д...
 11. Стаття 29. Цивільна процесуальна дієздатність
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. здатність особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов'язки в суді (цивільна процесуальна дієздатність) мають фізичні особи, які досягли п...
 12. Стаття 268. Незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  1. ввезення на територію україни чи транзит через її територію відходів або вторинної сировини без належного дозволу - караються штрафом до ста неоподатковуван...
 13. Стаття 1. Кримінальне процесуальне законодавство України
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. порядок кримінального провадження на території україни визначається лише кримінальним процесуальним законодавством україни. 2. кримінальне процесуальне законодавство україни складається з відповідних положень конституції укра...
 14. Повітряний кодекс України (ПКУ)
  ...ропортів, катастрофа, міжнародний аеропорт та інші. повітряний кодекс визначає, що  авіація поділяється на державну та цивільну. цивільна авіація функціонує для забезпечення потреб громадян та держави у повітряних перевезеннях та авіаційних роботах, а та...
 15. Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  ...ання за наявності у них відповідної ліценції. в кодексі торгівельного мореплавства також зазначено, що до адміністративних, цивільних, господарських та інших відносин, що виникають із торгівельного мореплавства і неврегульовані даним кодексом, застосовуються ...
 16. Кодекси України
 17. Глава 1. Кримінальне процесуальне законодавство україни та сфера його дії
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
 18. Стаття 119. Зменшення розміру процесуальних витрат або звільнення від їх оплати, відстрочення та розстрочення процесуальних витрат
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...ваченого, потерпілого), за власною ініціативою або за її клопотанням має право своєю ухвалою зменшити розмір належних до оплати процесуальних витрат чи звільнити від їх оплати повністю або частково, чи відстрочити або розстрочити сплату процесуальних витрат на визнач...
 19. Лісовий кодекс України (ЛКУ)
  лісовий кодекс україни регулює відносини, які стосуються володіння, користування і розпорядження лісами та спрямовані на забезпечення відтворе...
 20. Бюджетний кодекс України (БКУ)
  бюджетний кодекс україни регулює відносини в процесі складання, розгляду, затвердження та виконання бюджетів, звітування за їх виконання та конт...
 21. Водний кодекс України (ВКУ)
  водним кодексом регулюються відносини щодо збереження, наукового обґрунтованого, раціонального використання вод для потреб населення та різни...
 22. Стаття 1. Завдання Кримінального кодексу України
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  1. кримінальний кодекс україни має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та...
 23. Кримінальний кодекс України (ККУ)
  кримінальний кодекс україни був прийнятий верховною радою україни 5 квітня 2001 року, а набув чинності  01 вересня 2001 року. в кк встановлені...
 24. Митний кодекс України (МКУ)
  митний кодекс україни був прийнятий 13 березня 2012 року. в ньому визначаються   засади організації та здійснення митної справи, а ...
 25. Господарський кодекс України (ГКУ)
  господарський кодекс україни регламентує відносини, що вникають в ході організації та здійснення господарської діяльності між різними суб’єкта...
 26. Земельний кодекс України (ЗКУ)
  в земельному кодексі визначено, що земля є основним національним багатством і перебуває під особливою охороною держави. в кодексі також зазначено, ...
 27. Сімейний кодекс України (СКУ)
  у сімейному кодексі  визначаються засади шлюбу, особисті майнові та немайнові права та обов’язки подружжя, основи виникнення та зміст о...
 28. Податковий кодекс України (ПКУ)
  податковий кодекс україни набув чинності 01.01.2011 року. пк регулює відносини в сфері податків і зборів та визначає вичерпний перелік зборів та ...
 29. Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  кримінально-виконавчий кодекс регулює порядок и умови виконання та відбування  покарань з метою захисту інтересів суспільства, особи та держави шляхом с...
 30. Стаття 3. Сфера дії Повітряного кодексу України
  Повітряний кодекс України (ПКУ)
  ...і, що їх стосується, крім суб'єктів державної авіації, на яких поширюється дія статей 4, 7-9, 23-33, 38, 45, 46, частини першої статті 57, частини другої статті 63, 65, 69, статей 110-116 і частини другої статті 119; 2) за межами україни - на авіаційний персона...
 31. Стаття 2. Внесення змін до Податкового кодексу України
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  2.1. зміна положень цього кодексу може здійснюватися виключно шляхом внесення змін до цього кодексу.
 32. Стаття 1. Завдання Сімейного кодексу України
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  {у тексті кодексу слова "державний орган реєстрації" в усіх відмінках і числах замінено словами "орган державної реєстрації" у відповідному відм...
 33. Стаття 1. Призначення Кодексу адміністративного судочинства України
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...ративних справ, порядок звернення до адміністративних судів та порядок здійснення адміністративного судочинства. {частина перша статті 1 в редакції закону № 2453-vi від 07.07.2010}
 34. Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  кодекс адміністративного судочинства україни визначає  повноваження та юрисдикцію адміністративних судів щодо розгляду адміністра...
 35. Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  кодекс україни про адміністративні правопорушення – це кодифікований закон, що регламентує суспільні відносини щодо притягнення ...
 36. Стаття 1. Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України
  Бюджетний кодекс України (БКУ)
  ...джетного законодавства, а також визначаються правові засади утворення та погашення державного і місцевого боргу. {частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із законом № 3614-vi від 07.07.2011}
 37. Стаття 1. Завдання Кодексу торговельного мореплавства України
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  кодекс торговельного мореплавства україни регулює відносини, що виникають з торговельного мореплавства. під торговельним мореплавством...
 38. Стаття 2. Завдання Кодексу України про надра
  Про надра (КУпН)
  завданням кодексу україни про надра є регулювання гірничих відносин з метою забезпечення раціонального, комплексного використання надр для задов...
 39. Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  кодекс законів про працю україни визначає засади і гарантії здійснення громадянами права розпоряджатися своїми здібностями до праці. к...
 40. Стаття 1. Завдання Кодексу України про адміністративні правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ті і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків, відповідальності перед суспільством. {стаття 1 в редакції закону № 2342-iii від 05.04.2001}
Страницы: 12345678910 ... 145


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 33
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
онлайн
Фото користувача
Сімейний юрист
м. Київ
відповідей за тиждень: 8
Телефон: (050) 105-33-11
не в мережі
Фото користувача
Марта Змисла
м. Львів
відповідей за тиждень: 7
Телефон: +38(099)445-52-40

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08

Загрузка
Наверх