Пошук по фразі «Стаття 251 ПКУ»

Пошук Знайти
Розділ
Страницы: 12
 1. Податковий кодекс України (ПКУ)
  податковий кодекс україни набув чинності 01.01.2011 року. пк регулює відносини в сфері податків і зборів та визначає вичерпний перелік зборів та податків, що установлені  в україні. в...
 2. Повітряний кодекс України (ПКУ)
  Повітряний кодекс України регулює правові основи діяльності у галузі авіації. Державне регулювання діяльності та використання
 3. Стаття 251. Склад рентної плати
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  251.1. рентна плата складається з: 251.1.1. рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин; 251.1.2. рентно...
 4. Стаття 251. Підсудність
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. Заява про усиновлення дитини або повнолітньої особи, яка не має матері, батька або була позбавлена їхнього піклування, подаєт
 5. Стаття 251. Докази
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ... що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами. { стаття 251 із змінами, внесеними згідно з указами пвр n 1369-12від 29.07.91, n 1818-12 від 15.11.91; законами n 586-vi ( 586-17 ) від...
 6. Стаття 251. Порушення ветеринарних правил
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  Порушення ветеринарних правил, яке спричинило поширення епізоотії або інші тяжкі наслідки, - карається штрафом від ста до двохсо
 7. Стаття 251. Порядок митного оформлення іноземних інвестицій
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Митне оформлення товарів, що ввозяться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними
 8. Стаття 251. Поняття строку та терміну
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. Строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення. 2. Терміном є певний моме
 9. Стаття 251. Перевищення страхової суми над страховою вартістю
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  Якщо інтерес застрахований у кількох страховиків на суми, що разом перевищують його страхову вартість, всі страховики відповідаю
 10. Стаття 251. Звільнення опікуна та піклувальника дитини від їх обов'язків
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. Особа може бути звільнена від обов'язків опікуна або піклувальника дитини у випадках, передбачених Цивільним кодексом України
 11. Стаття 251. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу надавати інформацію на запити профспілок, їх об'єднань
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ... ним органу надати таку інформацію чи дозвіл на отримання інформації його дії або бездіяльність можуть бути оскаржені до суду. {стаття 251 в редакції закону № 2343-iii від 05.04.2001, із змінами, внесеними згідно із законом № 1096-iv від 10.07.2003}
 12. Стаття 251. Накладання штрафів за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  1. антимонопольний комітет україни накладає штрафи на суб'єктів господарювання - юридичних осіб за: вчинення дій, передбачених статтями 29, 30 і 32 цього кодексу, ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень антимонопольного комітету україни чи його...
 13. Стаття 251. Відмова від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами та її наслідки
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  1. Особа, яка подала заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, може відмовитися від заяви до початку ро
 14. Стаття 251. Вимоги до постанови слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ... містити: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) правову кваліфікацію злочину із зазначенням статті (частини статті) кримінального кодексу україни; 3) відомості про особу (осіб), місце або річ, щодо яких проводитиметься неглас...
 15. Стаття 13. Справи, підсудні місцевим господарським судам
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  місцеві господарські суди розглядають у першій інстанції усі справи, підвідомчі господарським судам. {стаття 13 в редакції законів № 251/97-вр від 13.05.97, № 2539-iii від 21.06.2001} {статтю 14 виключено на підставі закону № 2539-iii ...
 16. Стаття 66. Підстави забезпечення позову
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  господарський суд за заявою сторони, прокурора або з власної ініціативи має право вжити передбачених статтею 67 цього кодексу заходів до забезпечення позову. забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, як...
 17. Стаття 4-1. Форми судового процесу
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...остей, встановлених законом україни "про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". {кодекс доповнено статтею 4-1 згідно із законом № 251/97-вр від 13.05.97; із змінами, внесеними згідно із законом № 784-xiv від 30.06.99}
 18. Стаття 21. Сторони в судовому процесі
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  сторонами в судовому процесі - позивачами і відповідачами - можуть бути підприємства та організації, зазначені у статті 1 цього кодексу. позивачами є підприємства та організації, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист поруше...
 19. Стаття 56. Надсилання копії позовної заяви і доданих до неї документів
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ... разі залучення господарським судом до участі у справі іншого відповідача, заміни господарським судом неналежного відповідача. {стаття 56 із змінами, внесеними згідно із законами № 251/97-вр від 13.05.97, № 3382-vi від 19.05.2011, № 5288-vi від 18.09.2012}
 20. Стаття 18. Склад учасників судового процесу
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...ть у справі, у разі якщо третейський суд вирішив питання про їх права і обов'язки, треті особи, а також представники цих осіб. {стаття 18 із змінами, внесеними згідно із законами № 251/97-вр від 13.05.97, № 2980-vi від 03.02.2011}
 21. Стаття 1. Право на звернення до господарського суду
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...и, що не є суб'єктами підприємницької діяльності. угода про відмову від права на звернення до господарського суду є недійсною. {стаття 1 із змінами, внесеними згідно із законами № 251/97-вр від 13.05.97, № 850-iv від 22.05.2003, № 483-v від 15.12.2006}
 22. Стаття 17. Передача справ з одного господарського суду до іншого господарського суду
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...ся справа, то така справа передається до господарського суду, найбільш територіально наближеного до цього господарського суду. {стаття 17 із змінами, внесеними згідно із законом № 251/97-вр від 13.05.97; в редакції закону № 2539-iii від 21.06.2001; із змінами, ...
 23. Стаття 85. Оголошення рішення та набрання ним законної сили
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...еляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом. {стаття 85 в редакції законів № 251/97-вр від 13.05.97, № 2539-iii від 21.06.2001; із змінами, внесеними згідно із законом № 1012-v ві...
 24. Стаття 69. Строк вирішення спору
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...бливостей розгляду спору, господарський суд ухвалою може продовжити строк розгляду спору, але не більш як на п'ятнадцять днів. {стаття 69 із змінами, внесеними згідно із законами № 251/97-вр від 13.05.97, № 2453-vi від 07.07.2010} {статтю 70 виключено на підста...
 25. Стаття 272. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...о постанови прокурора із збереженням у таємниці достовірних відомостей про особу. 3. у постанові, крім відомостей, передбачених статтею 251 цього кодексу, зазначається: 1) обґрунтування меж спеціального завдання; 2) використання спеціальних несправжніх (імітаці...
 26. Стаття 83. Права господарського суду щодо прийняття рішення
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ... стягувати у доход державного бюджету україни із сторони, що порушила строки розгляду претензії, штраф у розмірі, встановленому статтею 9 цього кодексу або у відповідності до законів, що регулюють порядок досудового врегулювання спорів у конкретних правовідноси...
 27. Стаття 62. Відмова у прийнятті позовної заяви
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ... оскаржено. у разі скасування цієї ухвали позовна заява вважається поданою в день первісного звернення до господарського суду. {стаття 62 із змінами, внесеними згідно із законами № 251/97-вр від 13.05.97, № 2539-iii від 21.06.2001, № 2453-vi від 07.07.2010, № 3...
 28. Стаття 12. Справи, підвідомчі господарським судам
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...онанні господарських договорів, пов'язаних із задоволенням державних потреб, спорів, передбачених пунктом 4 частини першої цієї статті, та інших спорів, передбачених законом. рішення третейського суду може бути оскаржено в порядку, передбаченому цим кодексом. {...
 29. Стаття 82. Прийняття рішення
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...ах, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 111-16 цього кодексу. суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках верховного суду україни, з одночас...
 30. Стаття 5. Основні положення досудового врегулювання господарського спору
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  сторони застосовують заходи досудового врегулювання господарського спору за домовленістю між собою. {частину другу статті 5 виключено на підставі закону № 2705-iv від 23.06.2005} порядок досудового врегулювання спорів визначається цим кодексом, якщ...
 31. Стаття 4. Законодавство, яке застосовується при вирішенні господарських спорів
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...а у розгляді справи з мотивів неповноти, неясності, суперечливості чи відсутності законодавства, яке регулює спірні відносини. {стаття 4 в редакції закону № 251/97-вр від 13.05.97; із змінами, внесеними згідно із законами № 424-v від 01.12.2006, № 1837-vi від 2...
 32. Стаття 121. Відстрочка або розстрочка виконання рішення, зміна способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...господарського суду, який прийняв відповідне судове рішення. про затвердження мирової угоди господарський суд виносить ухвалу. {стаття 121 із змінами, внесеними згідно із законами № 251/97-вр від 13.05.97, № 2056-iii від 19.10.2000, № 2539-iii від 21.06.2001, №...
 33. Стаття 15. Територіальна підсудність справ господарському суду
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...овноважений нею відособлений підрозділ, територіальна підсудність спору визначається з урахуванням частин першої - третьої цієї статті залежно від місцезнаходження відособленого підрозділу. місце розгляду справи з господарського спору, в якому однією з сторін є...
 34. Стаття 80. Припинення провадження у справі
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...оєї компетенції вирішив господарський спір між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав; {пункт 3 частини першої статті 80 виключено на підставі закону № 2705-iv від 23.06.2005} 4) позивач відмовився від позову і відмову прийнято господарським су...
 35. Стаття 31. Участь в судовому процесі судового експерта
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ... дізналися після початку розгляду справи по суті. питання про відвід вирішується суддею, який виносить з цього приводу ухвалу. {стаття 31 із змінами, внесеними згідно із законом № 251/97-вр від 13.05.97}
 36. Стаття 63. Повернення позовної заяви
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ... спору; 6) не подано доказів надсилання відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів; {пункт 7 частини першої статті 63 виключено на підставі закону № 2705-iv від 23.06.2005} {пункт 8 частини першої статті 63 виключено на підставі закону № 241...
 37. Стаття 8. Повідомлення заявника про результати розгляду претензії
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...я у безспірному порядку претензійної суми винна сторона сплачує другій стороні штраф у розмірі 10 процентів від списаної суми. {стаття 8 із змінами, внесеними згідно із законами № 251/97-вр від 13.05.97, № 2539-iii від 21.06.2001, № 2922-iii від 10.01.2002, № 3...
 38. Стаття 2. Порушення справ у господарському суді
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...и, повинен обґрунтувати наявність підстав для здійснення представництва інтересів держави в суді, передбачених частиною третьою статті 25 закону україни "про прокуратуру". невиконання прокурором вимог щодо надання господарському суду обґрунтування наявності під...
 39. Стаття 54. Форма і зміст позовної заяви
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...одаються до заяви. у позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, якщо вони необхідні для правильного вирішення спору. {стаття 54 із змінами, внесеними згідно із законами № 251/97-вр від 13.05.97, № 2413-iii від 17.05.2001, № 2539-iii від 21.06.2001, № ...
 40. Стаття 20. Відвід судді
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...еруть участь у судовому процесі, якщо було порушено порядок визначення судді для розгляду справи, встановлений частиною третьою статті 2-1 цього кодексу, або якщо буде встановлено інші обставини, що викликають сумнів у його неупередженості. суддя, який брав уча...
Страницы: 12


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 115
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: 0964989772
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: +380952114823

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25

Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх