Пошук по фразі «Стаття 250 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
Страницы: 12
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 250. Строки застосування адміністративно-господарських санкцій
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ... встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності, крім випадків, передбачених законом. 2. дія цієї статті не поширюється на штрафні санкції, розмір і порядок стягнення яких визначені податковим кодексом україни, законом україни "про...
 3. Стаття 250. Страхова сума
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  У разі укладення договору морського страхування страхувальник зобов'язаний оголосити суму, на яку він страхує відповідний інтере
 4. Стаття 250. Відкриття провадження за нововиявленими обставинами
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...о адміністративного суду, передається судді адміністративного суду, який визначається в порядку, встановленому частиною третьою статті 15-1 цього кодексу. у розгляді заяви та перегляді судового рішення за нововиявленими обставинами не може брати участь суддя, я...
 5. Стаття 250. Припинення опіки, піклування над дитиною
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. Опіка, піклування над дитиною припиняється у випадках, встановлених Цивільним кодексом України.
 6. Стаття 250. Порядок подання податкової звітності та сплати податку
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ... календарному кварталу. 250.2. платники податку складають податкові декларації за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього кодексу, подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кв...
 7. Стаття 250. Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів або диких водних тварин - карається штрафом до п'ятдесяти
 8. Стаття 250. Відмова представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...обою, яка видала довіреність, за завдані їй збитки у разі недодержання ним вимог, встановлених частинами другою та третьою цієї статті.
 9. Стаття 250. Відрахування коштів підприємствами, установами, організаціями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...нше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці відповідно до закону україни "про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності". {стаття 250 із змінами, внесеними згідно з указом пвр № 4617-10 від 24.01.83, в редакції законів № 2343-iii від 05.04.2001, № 1096-iv ...
 10. Стаття 250. Проведення негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ... врятуванням життя людей та запобіганням вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, передбаченого розділами і, іі, vi, vii (статті 201 та 209), ix, xiii, xiv, xv, xvii особливої частини кримінального кодексу україни, негласна слідча (розшукова) дія може бут...
 11. Стаття 250. Прокурорський нагляд за виконанням законів при провадженні в справах про адміністративні правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ушення, а також вчиняти інші передбачені законом дії. при провадженні у справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-4 - 172-9 цього кодексу, участь прокурора у розгляді справи судом є обов'язковою. { стаття 250 із змінами, внесеними згі...
 12. Стаття 250. Дії суду в разі появи фізичної особи, яку було визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. У разі одержання заяви про появу фізичної особи, яку було визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою, або відомостей
 13. Стаття 250. Митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України у складі вантажів з допомогою
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. під товарами, що переміщуються через митний кордон україни у складі вантажів з допомогою, у цій статті розуміються: 1) товари, у тому числі транспортні засоби, продукти харчування, медикаменти, одяг, ковдри, намети, збірні будинк...
 14. Стаття 269. Спостереження за особою, річчю або місцем
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ... протокол, до якого долучаються отримані фотографії та/або відеозапис. 2. спостереження за особою згідно з частиною першою цієї статті проводиться на підставі ухвали слідчого судді, постановленої в порядку, передбаченому статтями 246, 248-250 цього кодексу. 3. ...
 15. Стаття 376. Ввезення на митну територію України громадянами алкогольних напоїв та тютюнових виробів
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...и митних платежів та без письмового декларування у таких кількостях із розрахунку на одну особу: 1) 200 сигарет або 50 сигар чи 250 грамів тютюну, або ці вироби в наборі загальною вагою, що не перевищує 250 грамів; 2) 5 літрів пива, 2 літри вина, 1 літр міцни...
 16. Стаття 268. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...місцезнаходження радіоелектронного засобу проводиться на підставі ухвали слідчого судді, постановленої в порядку, передбаченому статтями 246, 248-250 цього кодексу. 3. в ухвалі слідчого судді про дозвіл на встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу ...
 17. Стаття 99. Розміри одноразової грошової допомоги
  Про Національну поліцію
  ... (пункт 1) - 500 розмірів прожиткового мінімуму, визначеного законом для працездатних осіб; 2) смерті поліцейського (пункт 2) - 250 розмірів прожиткового мінімуму, визначеного законом для працездатних осіб; 3) визначення поліцейському внаслідок причин, зазнач...
 18. Стаття 35. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців
  Про державну службу
  ...ю до 15 календарних днів. порядок і умови надання додаткових оплачуваних відпусток встановлюються кабінетом міністрів україни ( 250-94-п ).
 19. Стаття 44. Повноваження представника в суді
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ... мають бути застережені у виданій йому довіреності. 3. підстави і порядок припинення представництва за довіреністю визначається статтями 248-250 цивільного кодексу україни. 4. про припинення представництва або обмеження повноважень представника за довіреністю м...
 20. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 21. Додатково
  Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту
  ...i групи - 400 гривень, інвалідам війни ii групи - 330 гривень, інвалідам війни iii групи - 270 гривень, учасникам бойових дій - 250 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, - 400 гривень, членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) по...
 22. Зразок довіреності на отримання диплома з одночасним письмовим перекладом перекладача
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на отримання диплома з одночасним письмовим перекладом перекладача
  ...uo;язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на один рік і дійсна ...
 23. Стаття 59. Повноваження представника в суді
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...пинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від наданих йому повноважень визначаються статтями 248-250 цивільного кодексу україни. 6. законний представник самостійно здійснює процесуальні права та обов'язки сторони чи т...
 24. Стаття 352. Межі відповідальності
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  межі, якими може обмежуватися відповідальність осіб, зазначених у статтях 348 і 355 цього кодексу, є: а) щодо вимог, викликаних втратою життя або ушкодженням здоров'я: для судна місткістю не більше 5...
 25. Зразок довіреності на ведення справ в суді
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на ведення справ в суді
  ...необхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни, ст. 44 цивільного процесуального кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, ...
 26. Зразок довіреності на представництво інтересів керівника товариства
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на представництво інтересів керівника товариства
  ...обхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на один рік і дійсна до вісімнадцятого серп...
 27. Зразок довіреності на здійснення легалізації документів
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на здійснення легалізації документів
  ...обхідні дії, пов‘язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на один рік і дійсна до вісімнадцятого черв...
 28. Зразок довіреності на отримання паспорта громадянина україни для виїзду за кордон
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на отримання паспорта громадянина україни для виїзду за кордон
  ...обхідні дії, пов‘язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на два місяці і дійсна до восьмого серпня д...
 29. Зразок довіреності на зняття з реєстрації місця проживання
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на зняття з реєстрації місця проживання
  ...еобхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на один рік і дійсна до другого лютого дві ...
 30. Зразок довіреності на отримання пенсії
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на отримання пенсії
  ...необхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на п’ять років і дійсна до шостого ве...
 31. Зразок довіреності на ведення справ в суді з обмеженням прав представника
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на ведення справ в суді з обмеженням прав представника
  ...обхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни, ст. 44 цивільного процесуального кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, ...
 32. Зразок довіреності на ліквідацію товариства
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на ліквідацію товариства
  ... всі інші дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на три роки і дійсна до чотирнадцятого липн...
 33. Зразок довіреності на отримання виписок з банку про проведені операції за рахунком
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на отримання виписок з банку про проведені операції за рахунком
  ...обхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на три роки і дійсна до восьмого лютого дві...
 34. Зразок довіреності на представництво інтересів в органах державної виконавчої служби
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на представництво інтересів в органах державної виконавчої служби
  ...ати всі необхідні дії повязані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни, ст. 44 цивільного процесуального кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, с...
 35. Зразок довіреності на приватизацію квартири
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на приватизацію квартири
  ...обхідні дії, пов‘язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на два роки і дійсна до другого лютого дві ...
 36. Зразок довіреності на реєстрацію права власності
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на реєстрацію права власності
  ...обхідні дії, пов‘язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на один рік і дійсна до двадцятого квітня д...
 37. Зразок довіреності на реєстрацію фізичної особи-підприємця
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на реєстрацію фізичної особи-підприємця
  ... необхідні дії, пов¢язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на три роки і дійсна до третього лютого дві...
 38. Зразок довіреності на приватизацію земельної ділянки
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на приватизацію земельної ділянки
  ...обхідні дії, пов‘язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни, зміст пункту 15 розділу х “перехідні положення” земельного кодексу україни. довірен...
 39. Зразок довіреності, складеної особою, Яка не може власноручно розписатись
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності, складеної особою, Яка не може власноручно розписатись
  ...обхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана з правом передоручення, строком на п’ять років і дійсна до першого лют...
 40. Зразок довіреності, складеної особою, яка не може власноручно розписатись
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності, складеної особою, яка не може власноручно розписатись
  ...необхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана з правом передоручення, строком на п’ять років і дійсна до першого лют...
Страницы: 12


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Boychenko Lyudmila
м. Кіровоград
відповідей за тиждень: 7
Телефон: +380932302047
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 5
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх