Пошук по фразі «Стаття 249 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 249. Скасування довіреності
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ... що дія довіреності припинилася. 4. законом може бути встановлено право особи видавати безвідкличні довіреності на певний час. {стаття 249 із змінами, внесеними згідно із законом № 980-iv від 19.06.2003}
 3. Стаття 249. Відкритий розгляд справи про адміністративне правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...вопорушення такі справи можуть розглядатися безпосередньо в трудових колективах, за місцем навчання або проживання порушника. { стаття 249 із змінами, внесеними згідно із законами n 1703-iv ( 1703-15 ) від 11.05.2004, n 596-viii ( 596-19 ) від 14.07.2015 }
 4. Стаття 249. Відчуження застрахованого судна
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  У разі відчуження застрахованого судна договір морського страхування припиняється з моменту відчуження. Однак у разі відчуження
 5. Стаття 249. Порядок обчислення податку
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  249.1. суми податку обчислюються за податковий (звітний) квартал платниками податку. {пункт 249.1 статті 249 в редакції закону № 3609-vi від 07.07.2011; із змінами, внесеними згідно із законами № 422-vii від 04.07.2013, № 1191-vii ...
 6. Стаття 249. Права та обов'язки опікуна, піклувальника щодо дитини
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ... оплату послуг опікуна та піклувальника, її розмір і порядок виплати встановлюються кабінетом міністрів україни. {частина п'ята статті 249 в редакції закону № 524-v від 22.12.2006}
 7. Стаття 249. Розгляд справи
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. Суд розглядає справу за участю заявника, свідків, зазначених у заяві, та осіб, яких сам суд визнає за потрібне допитати, і ух
 8. Стаття 249. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...способом масового знищення риби, звірів чи інших видів тваринного світу або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, - караються штрафом від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до ...
 9. Стаття 249. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  1. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами подається до суду тієї інстанції, який першим допустив поми
 10. Стаття 249. Присутність декларантів або уповноважених ними осіб під час митного оформлення
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...під час митного оформлення товарів, які пред’являються ними для такого оформлення. 2. у разі застосування заходів, передбачених статтями 338 і 339 цього кодексу, а також на вимогу органу доходів і зборів присутність декларантів або уповноважених ними осіб під ч...
 11. Стаття 249. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу щодо створення умов для діяльності профспілок
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...можуть передаватися на договірних засадах у користування профспілковим організаціям цього підприємства, установи, організації. {стаття 249 із змінами, внесеними згідно з указом пвр № 4617-10 від 24.01.83, в редакції закону № 2343-iii від 05.04.2001, із змінами,...
 12. Стаття 249. Гарантії прав суб'єктів господарювання у разі неправомірного застосування до них адміністративно-господарських санкцій
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ...вання акта, що не відповідає законодавству, і порушує права чи законні інтереси суб'єкта господарювання, останній відповідно до статті 20 цього кодексу має право звернутися до суду із заявою про визнання такого акта недійсним. 3. збитки, завдані суб'єкту господ...
 13. Стаття 249. Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...енням з прокурором або прокурор має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про постановлення ухвали згідно з вимогами статті 248 цього кодексу. 3. крім відомостей, зазначених у статті 248 цього кодексу, слідчий, прокурор повинен надати додаткові відом...
 14. Стаття 65. Зберігання документів
  Про банки і банківську діяльність
  ...го імені, зберігаються банком протягом п'яти років після закриття рахунку. ( глава 11 із змінами, внесеними згідно із законом n 249-iv ( 249-15 ) від 28.11.2002; в редакції закону n 485-iv ( 485-15 ) від 06.02.2003 )
 15. Стаття 261. Права та обов'язки особи, яка взяла у свою сім'ю дитину, щодо її виховання
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...ання, має права та обов'язки щодо її виховання та захисту відповідно до положень статей 249 і 262 цього кодексу. {частина перша статті 261 із змінами, внесеними згідно із законом № 3497-iv від 23.02.2006}
 16. Стаття 270. Аудіо-, відеоконтроль місця
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...істити інформацію, яка має значення для кримінального провадження. 2. аудіо-, відеоконтроль місця згідно з частиною першою цієї статті проводиться на підставі ухвали слідчого судді, постановленої в порядку, передбаченому статтями 246, 248, 249 цього кодексу.
 17. Стаття 274. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. негласне отримання зразків для порівняльного дослідження може бути здійснене лише у випадку, якщо їх отримання відповідно до статті 245 цього кодексу неможливе без завдання значної шкоди для кримінального провадження. 2. негласне отримання зразків здійснюєть...
 18. Стаття 258. Загальні положення про втручання у приватне спілкування
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...зобов’язаний звернутися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на втручання у приватне спілкування в порядку, передбаченому статтями 246, 248, 249 цього кодексу, якщо будь-яка слідча (розшукова) дія включатиме таке втручання. 3. спілкуванням є передання інф...
 19. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 20. Стаття 267. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...таємного проникнення до публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи з метою, передбаченою в частині першій цієї статті, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, постановленої в порядку, передбаченому статтями 246, 248, 249 цього кодексу.
 21. Стаття 269-1. Моніторинг банківських рахунків
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...о підслідності національного антикорупційного бюро україни, прокурор може звернутися до слідчого судді в порядку, передбаченому статтями 246, 248, 249 цього кодексу, для винесення ухвали про моніторинг банківських рахунків. 2. згідно з ухвалою слідчого судді пр...
 22. Стаття 294. Набрання постановою судді у справі про адміністративне правопорушення законної сили та перегляд постанови
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...аконної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, за винятком постанов про застосування стягнення, передбаченого статтею 32 цього кодексу, а також постанов, прийнятих за результатами розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені ...
 23. Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...и міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою - четвертою та сьомою статті 41, статтями 41-1 - 41-3, 42-1, 42-2, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, частинами другою, четвер...
 24. Стаття 166-9. Порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...тю, - тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {кодекс доповнено статтею 166-9 згідно із законом № 249-iv від 28.11.2002 - набирає чинності 11.06.2003 року; в редакції закону № 2258-vi від 18.05.201...
 25. Стаття 246. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...ідомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені статтями 260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 269-1, 270, 271, 272, 2...
 26. Стаття 62. Порядок розкриття банківської таємниці
  Про банки і банківську діяльність
  ...ається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; {пункт 1 частини першої статті 62 із змінами, внесеними згідно із законом № 1170-vii від 27.03.2014} 2) за рішенням суду; {пункт 2 частини першої статті 62 і...
 27. Стаття 64. Обов'язок щодо ідентифікації клієнтів
  Про банки і банківську діяльність
  ...знищення, до відкриття рахунка клієнту, укладення договорів чи здійснення фінансових операцій, зазначених у частині другій цієї статті. банк має право витребувати, а клієнт (особа, представник клієнта) зобов'язаний надати документи і відомості, необхідні для зд...
 28. Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  Защита прав собственности → Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  ...о доручення м.київ " " 200 р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та відповідно до законів україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “про охорону прав на пром...
 29. Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати: 1) уповноважені на те посадові особи: органів вну...
 30. Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  Защита прав собственности → Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  ...роду м. полтава ""200р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку), відповідно до п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 31. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 113
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: 0964989772
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: предоставляется по согласию

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: предоставляется по согласию

Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх