Пошук по фразі «Стаття 248 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 248. Державна реєстрація ліквідації суб’єкта господарювання
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ...’єкта господарювання до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців вноситься відповідний запис"; {стаття 248 в редакції закону № 642-vii від 10.10.2013}
 3. Стаття 248. Підготовка справи до розгляду
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...вання) і за останнім місцем роботи про наявність відомостей щодо фізичної особи, місцеперебування якої невідоме. {частина перша статті 248 із змінами, внесеними згідно із законом № 901-viii від 23.12.2015} 2. одночасно суд вживає заходів через органи опіки та п...
 4. Стаття 248. Незаконне полювання
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...інших видів тваринного світу, або з використанням транспортних засобів, або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, - караються штрафом від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до ...
 5. Стаття 248. Розгляд справи про адміністративне правопорушення на засадах рівності громадян
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...х та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мови та інших обставин. { стаття 248 із змінами, внесеними згідно із законом n 2342-iii ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }
 6. Стаття 248. Гарантії діяльності профспілок
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...плати праці та державного соціального страхування, використання коштів на соціальні і культурні заходи та житлове будівництво. {стаття 248 із змінами, внесеними згідно з указом пвр № 4617-10 від 24.01.83; законом № 871-12 від 20.03.91, в редакції закону № 2343-...
 7. Стаття 248. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...ки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк: {стаття 248 із змінами, внесеними згідно із законом № 4235-vi від 22.12.2011; в редакції законів № 5503-vi від 20.11.2012, 1166-vii ві...
 8. Стаття 248. Відчуження застрахованого вантажу
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  У випадку відчуження застрахованого вантажу договір страхування зберігає силу, причому всі права і обов'язки страхувальника пере
 9. Стаття 248. Початок митного оформлення
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Митне оформлення розпочинається з моменту подання органу доходів і зборів декларантом або уповноваженою ним особою митної дек
 10. Стаття 248. Припинення представництва за довіреністю
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. Представництво за довіреністю припиняється у разі: 1) закінчення строку довіреності; 2) скасування довіреності особою, яка її
 11. Стаття 248. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  1. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами подається в письмовій формі. 2. У заяві про перегляд судово
 12. Стаття 248. Розгляд клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ... виклад обставин злочину, у зв’язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) кримінального кодексу україни; 4) відомості про особу (осіб), місце або річ, щодо яких необхідно провести нег...
 13. Стаття 248. Права дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, яка проживає у закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі, прийомній сім'ї
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  {назва статті 248 в редакції закону № 3497-iv від 23.02.2006} 1. дитина-сирота і дитина, позбавлена батьківського піклування, яка проживає у...
 14. Стаття 250. Відкриття провадження за нововиявленими обставинами
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...о адміністративного суду, передається судді адміністративного суду, який визначається в порядку, встановленому частиною третьою статті 15-1 цього кодексу. у розгляді заяви та перегляді судового рішення за нововиявленими обставинами не може брати участь суддя, я...
 15. Стаття 249. Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...енням з прокурором або прокурор має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про постановлення ухвали згідно з вимогами статті 248 цього кодексу. 3. крім відомостей, зазначених у статті 248 цього кодексу, слідчий, прокурор повинен надати додаткові відом...
 16. Стаття 270. Аудіо-, відеоконтроль місця
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...істити інформацію, яка має значення для кримінального провадження. 2. аудіо-, відеоконтроль місця згідно з частиною першою цієї статті проводиться на підставі ухвали слідчого судді, постановленої в порядку, передбаченому статтями 246, 248, 249 цього кодексу.
 17. Стаття 44. Повноваження представника в суді
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ... мають бути застережені у виданій йому довіреності. 3. підстави і порядок припинення представництва за довіреністю визначається статтями 248-250 цивільного кодексу україни. 4. про припинення представництва або обмеження повноважень представника за довіреністю м...
 18. Стаття 257. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в інших цілях або передання інформації
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...лідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора. слідчий суддя розглядає клопотання згідно з вимогами статей 247 та 248 цього кодексу і відмовляє у його задоволенні, якщо прокурор, крім іншого, не доведе законність отримання інформації та наявніст...
 19. Стаття 615. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...антитерористичної операції, у разі неможливості виконання у встановлені законом строки слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 163, 164, 234, 235, 247 та 248 цього кодексу, а також повноважень щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вар...
 20. Стаття 274. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. негласне отримання зразків для порівняльного дослідження може бути здійснене лише у випадку, якщо їх отримання відповідно до статті 245 цього кодексу неможливе без завдання значної шкоди для кримінального провадження. 2. негласне отримання зразків здійснюєть...
 21. Стаття 269. Спостереження за особою, річчю або місцем
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ... протокол, до якого долучаються отримані фотографії та/або відеозапис. 2. спостереження за особою згідно з частиною першою цієї статті проводиться на підставі ухвали слідчого судді, постановленої в порядку, передбаченому статтями 246, 248-250 цього кодексу. 3. ...
 22. Стаття 268. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...місцезнаходження радіоелектронного засобу проводиться на підставі ухвали слідчого судді, постановленої в порядку, передбаченому статтями 246, 248-250 цього кодексу. 3. в ухвалі слідчого судді про дозвіл на встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу ...
 23. Стаття 258. Загальні положення про втручання у приватне спілкування
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...зобов’язаний звернутися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на втручання у приватне спілкування в порядку, передбаченому статтями 246, 248, 249 цього кодексу, якщо будь-яка слідча (розшукова) дія включатиме таке втручання. 3. спілкуванням є передання інф...
 24. Стаття 250. Проведення негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ... врятуванням життя людей та запобіганням вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, передбаченого розділами і, іі, vi, vii (статті 201 та 209), ix, xiii, xiv, xv, xvii особливої частини кримінального кодексу україни, негласна слідча (розшукова) дія може бут...
 25. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 26. Стаття 267. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...таємного проникнення до публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи з метою, передбаченою в частині першій цієї статті, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, постановленої в порядку, передбаченому статтями 246, 248, 249 цього кодексу.
 27. Стаття 249. Порядок обчислення податку
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  249.1. суми податку обчислюються за податковий (звітний) квартал платниками податку. {пункт 249.1 статті 249 в редакції закону № 3609-vi від 07.07.2011; із змінами, внесеними згідно із законами № 422-vii від 04.07.2013, № 1191-vii ...
 28. Стаття 269-1. Моніторинг банківських рахунків
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...о підслідності національного антикорупційного бюро україни, прокурор може звернутися до слідчого судді в порядку, передбаченому статтями 246, 248, 249 цього кодексу, для винесення ухвали про моніторинг банківських рахунків. 2. згідно з ухвалою слідчого судді пр...
 29. Стаття 59. Повноваження представника в суді
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...пинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від наданих йому повноважень визначаються статтями 248-250 цивільного кодексу україни. 6. законний представник самостійно здійснює процесуальні права та обов'язки сторони чи т...
 30. Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  Защита прав собственности → Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  ...о доручення м.київ " " 200 р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та відповідно до законів україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “про охорону прав на пром...
 31. Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  Защита прав собственности → Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  ...роду м. полтава ""200р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку), відповідно до п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 32. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 100
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: 0964989772
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: +380952114823

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: предоставляется по согласию

Загрузка
Наверх