Пошук по фразі «Стаття 247 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
Страницы: 12
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 247. Ставки податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...анцій), включаючи вже накопичені, становить 0,008 гривні у розрахунку на 1 квт-год виробленої електричної енергії. {пункт 247.1 статті 247 із змінами, внесеними згідно із законами № 4235-vi від 22.12.2011, № 5503-vi від 20.11.2012, 1166-vii від 27.03.2014} 247....
 3. Стаття 247. Порушення законодавства про захист рослин
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...дів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот годин, або обмеженням волі на строк до двох років. {стаття 247 із змінами, внесеними згідно із законом № 270-vi від 15.04.2008}
 4. Стаття 247. Строк довіреності
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. Строк довіреності встановлюється у довіреності. Якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення
 5. Стаття 247. Зміст заяви
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. У заяві про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою повинно бути зазначено: для якої мети необ
 6. Стаття 247. Пред'явлення поліса страховику
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  У разі виплати страхової компенсації страховик має право зажадати пред'явлення поліса або іншого страхового документа, виданого
 7. Стаття 247. Ліквідація суб’єкта господарювання, діяльність якого суперечить закону чи його установчим документам
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ...суб'єкта господарювання може бути застосовано адміністративно-господарську санкцію у вигляді його ліквідації за рішенням суду. {стаття 247 в редакції закону № 642-vii від 10.10.2013}
 8. Стаття 247. Строк звернення про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  .... при цьому заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами з підстави, передбаченої пунктом 1 частини другої статті 245 цього кодексу, може бути подана не пізніше ніж через три роки з дня набрання судовим рішенням законної сили. у разі якщо т...
 9. Стаття 247. Права дитини, над якою встановлено опіку або піклування
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...ціальних виплат, призначених дитині відповідно до законів україни, а також права власності дитини на ці виплати. {частина друга статті 247 в редакції закону № 1390-vi від 21.05.2009}
 10. Стаття 247. Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...іністративну відповідальність; 7) закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 цього кодексу; 8) наявність по тому самому факту щодо особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, постан...
 11. Стаття 247. Місце і час здійснення митного оформлення
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Митне оформлення здійснюється в місцях розташування відповідних підрозділів органів доходів і зборів протягом робочого часу,
 12. Стаття 247. Слідчий суддя, який здійснює розгляд клопотань щодо негласних слідчих (розшукових) дій
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...ш територіально наближеного до апеляційного суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування. {статтю 247 доповнено частиною другою згідно із законом № 613-viii від 15.07.2015} {стаття 247 із змінами, внесеними згідно із законом...
 13. Стаття 247. Повноваження виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...ої організації, що діють на підприємстві, в установі, організації, мають також інші права, передбачені законодавством україни. {стаття 247 із змінами, внесеними згідно з указами пвр № 4617-10 від 24.01.83, № 8474-10 від 27.02.85, № 5938-11 від 27.05.88; законом...
 14. Стаття 302. Припинення виконання постанови про накладення адміністративного стягнення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  за наявності обставин, зазначених у пунктах 5, 6 і 9 статті 247 цього кодексу, орган (посадова особа), який виніс постанову про накладення адміністративного стягнення, припиняє її викона...
 15. Стаття 284. Види постанов по справі про адміністративне правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...виносить одну з таких постанов: 1) про накладення адміністративного стягнення; 2) про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1 цього кодексу; 3) про закриття справи. постанова про закриття справи виноситься при оголошенні усного зауваження, переда...
 16. Стаття 257. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в інших цілях або передання інформації
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...хвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора. слідчий суддя розглядає клопотання згідно з вимогами статей 247 та 248 цього кодексу і відмовляє у його задоволенні, якщо прокурор, крім іншого, не доведе законність отримання інформації та н...
 17. Стаття 615. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...антитерористичної операції, у разі неможливості виконання у встановлені законом строки слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 163, 164, 234, 235, 247 та 248 цього кодексу, а також повноважень щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вар...
 18. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 19. Стаття 249. Порядок обчислення податку
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  249.1. суми податку обчислюються за податковий (звітний) квартал платниками податку. {пункт 249.1 статті 249 в редакції закону № 3609-vi від 07.07.2011; із змінами, внесеними згідно із законами № 422-vii від 04.07.2013, № 1191-vii ...
 20. Зразок довіреності на отримання диплома з одночасним письмовим перекладом перекладача
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на отримання диплома з одночасним письмовим перекладом перекладача
  ...‘язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на один рік і дій...
 21. Стаття 38. Прикінцеві положення
  Про фермерське господарство
  ...2 ) (відомості верховної ради україни, 1992 р., n 14, ст. 187). 3. внести зміни до таких законів україни: { підпункт 1 пункту 3 статті 38 втратив чинність на підставі кодексу n 2755-vi ( 2755-17 ) від 02.12.2010 } { підпункт 2 пункту 3 статті 38 втратив чинніст...
 22. Зразок довіреності на ведення справ в суді
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на ведення справ в суді
  ...всі необхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни, ст. 44 цивільного процесуального кодексу україни. довіреність видана без права передоручен...
 23. Зразок довіреності на представництво інтересів керівника товариства
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на представництво інтересів керівника товариства
  ...і необхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на один рік і дійсна до вісімнадцятого ...
 24. Зразок довіреності на здійснення легалізації документів
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на здійснення легалізації документів
  ...і необхідні дії, пов‘язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на один рік і дійсна до вісімнадцятого ...
 25. Зразок довіреності на отримання паспорта громадянина україни для виїзду за кордон
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на отримання паспорта громадянина україни для виїзду за кордон
  ...і необхідні дії, пов‘язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на два місяці і дійсна до восьмого серп...
 26. Зразок довіреності на зняття з реєстрації місця проживання
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на зняття з реєстрації місця проживання
  ...сі необхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на один рік і дійсна до другого лютого ...
 27. Зразок довіреності на отримання пенсії
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на отримання пенсії
  ...всі необхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на п’ять років і дійсна до шостог...
 28. Зразок довіреності на ведення справ в суді з обмеженням прав представника
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на ведення справ в суді з обмеженням прав представника
  ...і необхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни, ст. 44 цивільного процесуального кодексу україни. довіреність видана без права передоручен...
 29. Зразок довіреності на ліквідацію товариства
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на ліквідацію товариства
  ...вати всі інші дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на три роки і дійсна до чотирнадцятого ...
 30. Зразок довіреності на отримання виписок з банку про проведені операції за рахунком
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на отримання виписок з банку про проведені операції за рахунком
  ...і необхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на три роки і дійсна до восьмого лютого...
 31. Зразок довіреності на представництво інтересів в органах державної виконавчої служби
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на представництво інтересів в органах державної виконавчої служби
  ...онувати всі необхідні дії повязані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни, ст. 44 цивільного процесуального кодексу україни. довіреність видана без права передорученн...
 32. Зразок довіреності на приватизацію квартири
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на приватизацію квартири
  ...і необхідні дії, пов‘язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на два роки і дійсна до другого лютого ...
 33. Зразок довіреності на реєстрацію права власності
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на реєстрацію права власності
  ...і необхідні дії, пов‘язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на один рік і дійсна до двадцятого квіт...
 34. Зразок довіреності на реєстрацію фізичної особи-підприємця
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на реєстрацію фізичної особи-підприємця
  ... всі необхідні дії, пов¢язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на три роки і дійсна до третього лютого...
 35. Зразок довіреності на приватизацію земельної ділянки
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на приватизацію земельної ділянки
  ...і необхідні дії, пов‘язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни, зміст пункту 15 розділу х “перехідні положення” земельного кодексу україни. дов...
 36. Зразок довіреності, складеної особою, Яка не може власноручно розписатись
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності, складеної особою, Яка не може власноручно розписатись
  ...і необхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана з правом передоручення, строком на п’ять років і дійсна до першого...
 37. Зразок довіреності, складеної особою, яка не може власноручно розписатись
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності, складеної особою, яка не може власноручно розписатись
  ...всі необхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана з правом передоручення, строком на п’ять років і дійсна до першого...
 38. Зразок довіреності на зняття з обліку транспортного засобу
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на зняття з обліку транспортного засобу
  ...всі необхідні дії, пов‘язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на п’ять років і дійсна до восьмо...
 39. Зразок довіреності на купівлю транспортного засобу
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на купівлю транспортного засобу
  ...і необхідні дії, пов‘язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на три роки і дійсна до п’ятого л...
 40. Зразок довіреності на користування транспортним засобом
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на користування транспортним засобом
  ...я та експлуатацію третім особам вищезазначеного автомобіля. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. кожен з уповноважених представників за цією довіреністю має право діяти і виконувати надані...
Страницы: 12


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 7
Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: 0990550842

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх