Пошук по фразі «Стаття 245 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
Страницы: 12
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 245. Ставки податку за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  245.1. ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти: {пункт 245.1 статті 245 в редакції законів № 4235-vi від 22.12.2011, № 5503-vi від 20.11.2012, 1166-vii від 27.03.2014} 245.2. ставки податку за с...
 3. Стаття 245. Страхова премія
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  Страхувальник зобов'язаний виплатити страховику страхову премію протягом обумовленого терміну. До сплати страхової премії догові
 4. Стаття 245. Форма довіреності
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ..., що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків, встановлених частиною четвертою цієї статті. 3. довіреність військовослужбовця або іншої особи, яка перебуває на лікуванні у госпіталі, санаторії та іншому військово-ліку...
 5. Стаття 245. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...іністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності. { стаття 245 із змінами, внесеними згідно із законом n 2342-iii ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }
 6. Стаття 245. Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...ибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років. {стаття 245 в редакції закону № 1708-vi від 05.11.2009}
 7. Стаття 245. Рішення суду
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. Суд, розглянувши заяву про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності по суті, ухвалює рішення, яким задовольн
 8. Стаття 245. Право працівників брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...ій зобов'язані у встановлений строк розглядати критичні зауваження і пропозиції працівників і повідомляти їх про вжиті заходи. {стаття 245 із змінами, внесеними згідно з указами пвр № 8474-10 від 27.02.85, № 5938-11 від 27.05.88; законом № 263/95-вр від 05.07.9...
 9. Стаття 245. Отримання зразків для експертизи
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...орядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього кодексу). 3. відбирання біологічних зразків у особи здійснюється за правилами, передбаченими статтею 241 цього к...
 10. Стаття 245. Підстави для провадження за нововиявленими обставинами
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  1. Постанова або ухвала суду, що набрала законної сили, може бути переглянута у зв'язку з нововиявленими обставинами. 2. Підстав
 11. Стаття 245. Опіка та піклування над дитиною, яка проживає у закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  {назва статті 245 із змінами, внесеними згідно із законом № 3497-iv від 23.02.2006} 1. якщо дитина постійно проживає у закладі охорони здоро...
 12. Стаття 245. Припинення експортно-імпортних операцій. Застосування індивідуального режиму ліцензування
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ...діяльності щодо антимонопольних заходів, заборони недобросовісної конкуренції та інших правил, зазначених у частині першій цієї статті, якими встановлюються певні обмеження чи заборони у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, до таких суб'єктів може застос...
 13. Стаття 245. Розпорядження валютними цінностями, дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Валюта України, іноземна валюта, конфіскована за рішенням суду, перераховується до державного бюджету у строки, встановлені з
 14. Стаття 26. Контроль за діяльністю міліції
  Про міліцію
  ...отою міліції, не втручаються в її оперативно-розшукову, кримінальну процесуальну та адміністративну діяльність. { частина друга статті 26 із змінами, внесеними згідно із законами n 2459-iv ( 2459-15 ) від 03.03.2005, n 245-vii ( 245-18 ) від 16.05.2013 }
 15. Стаття 10. Особи, які не можуть бути представниками у виконавчому провадженні
  Про виконавче провадження
  ...аконні представники або уповноважені особи відповідного органу, що є стороною виконавчого провадження; { пункт 3 частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із законом n 245-vii ( 245-18 ) від 16.05.2013 } 4) інші особи, які відповідно до закону не мо...
 16. Стаття 90. Відповідальність за невиконання законних вимог державного виконавця та порушення вимог цього Закону
  Про виконавче провадження
  ...органів з поданням (повідомленням) про притягнення особи до кримінальної відповідальності відповідно до закону. { частина друга статті 90 із змінами, внесеними згідно із законом n 245-vii ( 245-18 ) від 16.05.2013 } президент україни л.кучма м. київ, 21 квітня ...
 17. Стаття 201. Загальногосподарські (публічні) гарантії виконання зобов'язань
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ...дян і юридичних осіб, передавати частину своїх коштів для формування єдиного страхового фонду публічної застави. {частина перша статті 201 із змінами, внесеними згідно із законом № 245-vii від 16.05.2013}
 18. Стаття 23. Розмір допомоги по безробіттю
  Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття
  1. застрахованим особам, зазначеним у частині першій статті 22 цього закону, розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), визначеної ...
 19. Стаття 41. Особи, які не можуть бути представниками
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...іють як представники відповідного органу, що є стороною або третьою особою в справі, чи як законні представники. {частина друга статті 41 із змінами, внесеними згідно із законом № 245-vii від 16.05.2013}
 20. Стаття 7. Види забезпечення та соціальні послуги
  Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття
  ...біттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності; { абзац третій частини першої статті 7 виключено на підставі закону n 5067-vi ( 5067-17 ) від 05.07.2012 } { абзац четвертий частини першої статті 7 виключено на п...
 21. Стаття 57. Особи, які не можуть бути представниками
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...овідних органів, що є стороною або третьою особою у справі, чи як законні представники сторони чи третьої особи. {частина друга статті 57 із змінами, внесеними згідно із законом № 245-vii від 16.05.2013}
 22. Стаття 1177. Відшкодування (компенсація) шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...нального правопорушення, компенсується йому за рахунок державного бюджету україни у випадках та порядку, передбачених законом. {стаття 1177 в редакції закону № 245-vii від 16.05.2013}
 23. Стаття 496. Провадження у справі про порушення митних правил за матеріалами, одержаними від правоохоронних органів
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...значеної особи до адміністративної відповідальності. постанова по такій справі виноситься у строк, передбачений частиною другою статті 467 цього кодексу. {частина перша статті 496 із змінами, внесеними згідно із законом № 245-vii від 16.05.2013}
 24. Стаття 373. Примушування давати показання
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...або із знущанням над особою, за відсутності ознак катування, - караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. {стаття 373 із змінами, внесеними згідно із законами № 270-vi від 15.04.2008, № 245-vii від 16.05.2013}
 25. Стаття 212-15. Порушення порядку надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення виборчої кампанії
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...тковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {стаття 212-15 із змінами, внесеними згідно із законом № 245-vii від 16.05.2013}
 26. Стаття 22. Умови та тривалість виплати допомоги по безробіттю
  Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття
  ...ть місяців за даними державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. { абзац перший частини першої статті 22 в редакції закону n 5067-vi ( 5067-17 ) від 05.07.2012 } право на допомогу по безробіттю зберігається у разі настання перер...
 27. Стаття 16. Зупинення дії сертифіката уповноваженого економічного оператора
  Митний кодекс України (МКУ)
  ... діяльності та/або у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг; {пункт 4 частини першої статті 16 із змінами, внесеними згідно із законом № 245-vii від 16.05.2013} 5) порушення справи про порушення заявником митних правил...
 28. Стаття 44. Черговість задоволення вимог стягувачів у разі недостатності стягнутої суми для задоволення всіх вимог стягувачів
  Про виконавче провадження
  ...г за виконавчими документами, вона розподіляється державним виконавцем між стягувачами в порядку черговості, встановленому цією статтею: 1) у першу чергу задовольняються забезпечені заставою вимоги щодо стягнення з вартості заставленого майна; 2) у другу чергу ...
 29. Стаття 69-1. Призначення покарання за наявності обставин, що пом'якшують покарання
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  1. за наявності обставин, що пом'якшують покарання, передбачених пунктами 1 та 2 частини першої статті 66 цього кодексу, відсутності обставин, що обтяжують покарання, а також при визнанні обвинуваченим своєї вини, строк або розмі...
 30. Стаття 35. Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...є адміністративне стягнення, залежно від характеру адміністративного правопорушення може не визнати дану обставину обтяжуючою. {стаття 35 із змінами, внесеними згідно із законом № 245-vii від 16.05.2013}
 31. Стаття 17. Виконавчі документи за рішеннями, що підлягають примусовому виконанню державною виконавчою службою
  Про виконавче провадження
  ...мінальних провадженнях та справах про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом; { пункт 2 частини другої статті 17 із змінами, внесеними згідно із законом n 245-vii ( 245-18 ) від 16.05.2013 } { офіційне тлумачення положення пункту 2 част...
 32. Стаття 99. Незалежність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
  Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
  ...ненні кримінального правопорушення, зобов’язаний негайно повідомити про це державний орган з питань банкрутства. {частина друга статті 99 із змінами, внесеними згідно із законом № 245-vii від 16.05.2013} 3. вилучення документів у арбітражного керуючого (розпоря...
 33. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 34. Стаття 73. Накладення стягнення на майно, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...м суду встановлено, що це майно було придбане на кошти, здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення. {частина третя статті 73 із змінами, внесеними згідно із законом № 245-vii від 16.05.2013}
 35. Стаття 61. Підстави звільнення від доказування
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...осовно якої ухвалено вирок або постанову суду, з питань, чи мали місце ці дії та чи вчинені вони цією особою. {частина четверта статті 61 із змінами, внесеними згідно із законом № 245-vii від 16.05.2013}
 36. Стаття 274. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. негласне отримання зразків для порівняльного дослідження може бути здійснене лише у випадку, якщо їх отримання відповідно до статті 245 цього кодексу неможливе без завдання значної шкоди для кримінального провадження. 2. негласне отримання зразків здійснюєть...
 37. Стаття 247. Строк звернення про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  .... при цьому заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами з підстави, передбаченої пунктом 1 частини другої статті 245 цього кодексу, може бути подана не пізніше ніж через три роки з дня набрання судовим рішенням законної сили. у разі якщо т...
 38. Стаття 374. Порушення права на захист
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...рок від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. {стаття 374 із змінами, внесеними згідно із законами № 4652-vi від 13.04.2012, № 245-vii від 16.05.2013}
 39. Стаття 72. Підстави для звільнення від доказування
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...кої ухвалений вирок або постанова суду, лише в питаннях, чи мало місце діяння та чи вчинене воно цією особою. {частина четверта статті 72 із змінами, внесеними згідно із законом № 245-vii від 16.05.2013}
 40. Стаття 90. Окрема ухвала. Повідомлення господарського суду
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...дальність за ухилення від виконання вказівок, що містяться в окремій ухвалі, в порядку та розмірі, передбачених частиною першою статті 119 цього кодексу. окрему ухвалу може бути оскаржено в установленому цим кодексом порядку. якщо при вирішенні господарського с...
Страницы: 12


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 115
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: 0964989772
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: предоставляется по согласию

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08

Загрузка
Наверх