Пошук по фразі «Стаття 244 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
Страницы: 12
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 244. Права професійних спілок, їх об'єднань
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...и, законом україни "про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", цим кодексом, іншими нормативно-правовими актами. {стаття 244 із змінами, внесеними згідно з указами пвр № 2240-10 від 29.07.81, № 8474-10 від 27.02.85; законами № 3694-12 від 15.12.93...
 3. Стаття 244-3. Органи державної статистики
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...іністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень (стаття 186-3). від імені органів державної статистики розглядати справи і накладати адміністративні стягнення мають право керівник це...
 4. Стаття 244. Страховий поліс
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  Страховик зобов'язаний на вимогу страхувальника видати йому за своїм підписом документ, що містить умови договору морського стра
 5. Стаття 244-19. Органи ринкового нагляду
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ... про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про ринковий нагляд і загальну безпечність продукції (стаття 188-37). від імені органів ринкового нагляду розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні ...
 6. Стаття 244. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі ввезення палива на митну територію україни: {стаття 244 із змінами, внесеними згідно із законами № 3609-vi від 07.07.2011, № 4235-vi від 22.12.2011; в редакції законів № 5503-vi ...
 7. Стаття 244. Особа, яка може бути опікуном, піклувальником дитини
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ... дитини, ставлення до неї, а також бажання самої дитини. 3. не можуть бути опікунами, піклувальниками дитини особи, зазначені в статті 212 цього кодексу. {частина третя статті 244 в редакції закону № 1452-vi від 04.06.2009}
 8. Стаття 244-2. Органи Пенсійного фонду України
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ..., що використовуються в реєстрі застрахованих осіб державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (стаття 165-1), та з перешкоджанням уповноваженим особам пенсійного фонду україни та його органів у проведенні перевірок (стаття 188-2...
 9. Стаття 244-10. Органи Фонду соціального страхування України
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ... соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (стаття 165-4), про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (стаття 165-5), а...
 10. Стаття 244. Розгляд справи
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності суд розглядає за участю заявника, одного або обох батькі
 11. Стаття 244. Представництво за довіреністю
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. Представництво, яке грунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю. 2. Представництво за довіреністю може грунтув
 12. Стаття 244-12. Органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...еки розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил і норм ядерної та радіаційної безпеки (стаття 95), а також з невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного регулювання ядерної та радіаційної без...
 13. Стаття 244-15. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ... комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 188-21. від імені національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, розглядати справи про адміністра...
 14. Стаття 244-1. Повідомлення про ухвалення рішення та його виготовлення
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  1. Постанова Верховного Суду України повинна бути виготовлена та направлена особам, які беруть участь у справі, не пізніше п'яти
 15. Стаття 244-17. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ... ринку розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням вимог законодавства на ринку цінних паперів (статті 163, 163-5, 163-6, частина перша статті 163-7, статті 163-8 - 163-11, 188-30). від імені національної комісії з цінних паперів...
 16. Стаття 244-1. Органи, які здійснюють державний пробірний контроль
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...них металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (частина друга статті 189-1). від імені органів, які здійснюють державний пробірний контроль, розглядати справи про адміністративні правопорушення і...
 17. Стаття 244-5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з контролю за цінами
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ... формування, встановлення та застосування цін і тарифів, а також невиконанням законних вимог посадових осіб зазначеного органу (статті 165-2, 188-3). від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з контролю за цінами, розглядати ...
 18. Стаття 244-18. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ..., що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 188-36. від імені національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, розглядати справи про ад...
 19. Стаття 244. Постанова Верховного Суду України про відмову у задоволенні заяви
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...и, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 237 цього кодексу, має міститися висновок про те, як саме має застосовуватися норма права, що була неоднаково застосована. {ст...
 20. Стаття 244. Застосування антидемпінгових заходів
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ...ідно до закону. 2. порядок визначення розміру шкоди (загрози шкоди) економіці україни та застосування заходів, зазначених у цій статті, встановлюється кабінетом міністрів україни відповідно до закону.
 21. Стаття 244-11. Органи Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (стаття 165-5), та перешкоджанням уповноваженим особам органів фонду у проведенні перевірок (стаття 188-23). від імені фонду соціально...
 22. Стаття 244-9. Органи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...вопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття (стаття 165-3) та перешкоджанням уповноваженим особам органів фонду у проведенні перевірок (стаття 188-23). від імені фонду загальнооб...
 23. Стаття 244-2. Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  .... рішення верховного суду україни, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених статтею 237 цього кодексу, підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті верховного суду україни не пізніш як через десять днів з ...
 24. Стаття 244-2.  Обов’язковість судових рішень Верховного Суду України
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...а, викладений у його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 237 цього кодексу, є обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-право...
 25. Стаття 244-16. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства, що регулює фінансові механізми здійснення інвестицій у будівництво житла (стаття 166-13), а також із невиконанням законних вимог посадових осіб національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ...
 26. Стаття 244-20. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства про метрологію та метрологічну діяльність (статті 171, 171-1, 172 і 188-44). від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічног...
 27. Стаття 244-6. Органи державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...удови територій та невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю (статті 96, 96-1 (крім частин третьої - п'ятої), частини перша та друга статті 188-42) ( 80731-10 ). від імені органів державного архі...
 28. Стаття 244. Порушення законодавства про континентальний шельф України
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  1. Порушення законодавства про континентальний шельф України, що заподіяло істотну шкоду, а також невжиття особою, що відповідає
 29. Стаття 244. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...дництва, правил технічної експлуатації самохідних сільськогосподарських машин і правил техніки безпеки під час їх експлуатації (статті 52 - 53-4, 54-56, 104-1, 108 та 188-5). від імені зазначеного органу розглядати справи про адміністративні правопорушення і на...
 30. Стаття 244-13. Органи центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...о органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 95-1 і 188-20. від імені органів центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду розглядати справи п...
 31. Стаття 244. Розпорядження коштами, одержаними від реалізації товарів
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. кошти, одержані від реалізації товарів, зазначених у пунктах 2-5 частини першої, пунктах 1-5, 7 частини п’ятої статті 238 та частині четвертій статті 240 цього кодексу, після вирахування сум належних митних платежів, виплати комісійної винагоро...
 32. Стаття 244-8. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...і з порушенням обмежень, встановлених для медичних і фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності (стаття 44-2), з порушенням встановленого порядку взяття, переробки, зберігання, реалізації і застосування донорської крові та (або) ї...
 33. Стаття 244. Розгляд слідчим суддею клопотання про залучення експерта
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...ного правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону україни про кримінальну відповідальність; 3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання;...
 34. Стаття 244-4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ... розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про захист прав громадян-споживачів (статті 155, 155-2 частина друга статті 156, статті 156-1, 156-2, 156-3, 167 - стосовно правопорушень під час реалізації продукції про...
 35. Стаття 213. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...конавчих комітетах сільських, селищних, міських рад; 2) виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад; { пункт третій статті 213 виключений на підставі закону n 244/94-вр від 15.11.94 } 4) районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судам...
 36. Стаття 2. Поняття і терміни, що вживаються у цьому Законі
  Про державну допомогу сім'ям з дітьми
  ...піклування, протягом шести місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги. { абзац шостий статті 2 із змінами, внесеними згідно із законом n 244-vii ( 244-18 ) від 16.05.2013 }
 37. Стаття 243. Порядок залучення експерта
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...бов’язкової. 3. експерт може бути залучений слідчим суддею за клопотанням сторони захисту у випадках та в порядку, передбачених статтею 244 цього кодексу.
 38. Стаття 24-1. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ... чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також окремим громадянам на їх прохання. {кодекс доповнено статтею 24-1 згідно із законом № 244/94-вр від 15.11.94}
 39. Стаття 216. Правомочність засідань колегіальних органів
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...егіальних органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, встановлюється законодавством україни. { стаття 216 із змінами, внесеними згідно із законами n 244/94-врвід 15.11.94, n 2342-iii ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }
 40. Стаття 217. Повноваження посадових осіб, які розглядають справи про адміністративні правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...м повноважень і лише під час виконання службових обов'язків. перелік посадових осіб, які від імені органів, згаданих у пункті 5 статті 213 цього кодексу, розглядають справи про адміністративні правопорушення, встановлюється законами україни. { стаття 217 із змі...
Страницы: 12


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +38 (096)-109-76-08
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25
не в мережі
Фото користувача
Яцюк наталія
м. Київ
відповідей за тиждень: 4
Телефон: +38 (098) 414-65-40
Телефон: 0637323860

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх