Пошук по фразі «Стаття 243 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 243. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...1. ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення: {пункт 243.1 статті 243 в редакції законів № 4235-vi від 22.12.2011, № 5503-vi від 20.11.2012, № 1166-vii від 27.03.2014} 243.2. ставки податку за...
 3. Стаття 243. Зміст заяви
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. У заяві про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності повинні бути викладені дані про те, що неповнолітня осо
 4. Стаття 243. Діти, над якими встановлюється опіка, піклування
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. опіка, піклування встановлюється над дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування. {частина перша статті 243 із змінами, внесеними згідно із законом № 3497-iv від 23.02.2006} 2. опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла чоти...
 5. Стаття 243. Право громадян на об'єднання у професійні спілки
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...и та місцевого самоврядування, у відносинах з власником або уповноваженим ним органом, а також з іншими об'єднаннями громадян. {стаття 243 із змінами, внесеними згідно із законом № 263/95-вр від 05.07.95, в редакції закону № 2343-iii від 05.04.2001}
 6. Стаття 243. Комерційне представництво
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. Комерційним представником є особа, яка постійно та самостійно виступає представником підприємців при укладенні ними договорів
 7. Стаття 243. Порядок залучення експерта
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...бов’язкової. 3. експерт може бути залучений слідчим суддею за клопотанням сторони захисту у випадках та в порядку, передбачених статтею 244 цього кодексу.
 8. Стаття 243. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...стративні правопорушення, пов'язані з порушеннями законодавства про телекомунікації, поштовий зв'язок та радіочастотний ресурс (статті 144, 145, 147, 148-1 - 148-5 і 188-7). від імені національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інф...
 9. Стаття 243. Інформація про ступінь ризику
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  У разі укладення договору страхувальник зобов'язаний повідомити страховика про обставини, що мають істотне значення для визначен
 10. Стаття 243. Забруднення моря
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  1. Забруднення моря в межах внутрішніх морських чи територіальних вод України або в межах вод виключної (морської) економічної з
 11. Стаття 243. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  1. суд задовольняє заяву за наявності однієї з підстав, передбачених частиною першою статті 237 цього кодексу. 2. за наявності підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4 частини першої статті 237 цього кодексу, суд має пра...
 12. Стаття 243. Розпорядження товарами, транспортними засобами комерційного призначення
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...оків зберігання. таке повідомлення не направляється після закінчення строків зберігання, зазначених у частинах другій та п’ятій статті 240 цього кодексу. 2. товари, транспортні засоби, зазначені у пункті 3 статті 461 цього кодексу, конфісковані за рішенням суду...
 13. Стаття 241. Штраф як адміністративно-господарська санкція
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ...ф може застосовуватися у визначених законом випадках одночасно з іншими адміністративно-господарськими санкціями, передбаченими статтею 239 цього кодексу. {статтю 242 виключено на підставі закону № 2756-vi від 02.12.2010} {статтю 243 виключено на підставі закон...
 14. Стаття 277. Об’єкти оподаткування митом
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...що ввозяться на митну територію україни або вивозяться за межі митної території україни підприємствами; {пункт 1 частини першої статті 277 із змінами, внесеними згідно із законом № 1201-vii від 10.04.2014} 2) товари, що ввозяться (пересилаються) на митну терито...
 15. Стаття 1004. Виконання доручення
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...еля про допущені відступи від змісту доручення як тільки це стане можливим. 2. повіреному, який діє як комерційний представник (стаття 243 цього кодексу), довірителем може бути надано право відступати в інтересах довірителя від змісту доручення без попереднього...
 16. Стаття 276. Платники мита
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...я митними платежами, до закінчення строку, визначеного законом; 6) особа, яка реалізує товари, транспортні засоби відповідно до статті 243 цього кодексу.
 17. Стаття 180-1. Порушення порядку перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...цької діяльності від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, - тягнуть за собою накладе...
 18. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 19. Стаття 239. Склади органів доходів і зборів
  Митний кодекс України (МКУ)
  ... товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що зберігаються ними. у випадку, передбаченому частиною четвертою цієї статті, таку відповідальність несе адміністрація підприємств, на складах яких розміщуються товари, передані органами доходів і зборів...
 20. Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...и міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою - четвертою та сьомою статті 41, статтями 41-1 - 41-3, 42-1, 42-2, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, частинами другою, четвер...
 21. Про телекомунікації
  1. цей закон набирає чинності з дня його опублікування. статті 17, 20 набирають чинності в 2004 році. частина третя статті 53, частина п'ята статті 64, частина восьма статті 70 набирають чи...
 22. Стаття 180. Платники податку
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...ланує провадити господарську діяльність і реєструється за своїм добровільним рішенням як платник податку у порядку, визначеному статтею 183 цього розділу; {підпункт 1 пункту 180.1 статті 180 із змінами, внесеними згідно із законом № 443-vii від 05.09.2013} 2) б...
 23. Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  Защита прав собственности → Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  ...о доручення м.київ " " 200 р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та відповідно до законів україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “про охорону прав на пром...
 24. Стаття 148-2. Порушення порядку та умов надання послуг зв'язку в мережах загального користування
  Про телекомунікації
  ...зичних осіб - суб'єктів господарської діяльності в розмірі від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; "стаття 148-4. використання технічних засобів та обладнання, що застосовуються в мережах зв'язку загального користування, без документ...
 25. Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  Защита прав собственности → Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  ...роду м. полтава ""200р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку), відповідно до п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 26. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 89
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: 0964989772
Телефон: +380952114823
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Загрузка
Наверх