Пошук по фразі «Стаття 242 КУпАП»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...шення – це кодифікований закон, що регламентує суспільні відносини щодо притягнення до адміністративної відповідальності. купап україни набрав чинності 7 грудня 1984 року. кодекс про адміністративні правопорушення складається з 5 розділів і 33 глав і має ...
 2. Стаття 242. Об'єкт та база оподаткування
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...к вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання; {підпункт 242.1.3 пункту 242.1 статті 242 в редакції закону № 4834-vi від 24.05.2012} {підпункт 242.1.4 пункту 242.1 статті 242 виключено на підставі закону № 71-vi...
 3. Стаття 242. Підсудність
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...ро надання неповнолітній особі - громадянину україни, який проживає за її межами, у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, повної цивільної дієздатності, визначається за клопотанням заявника ухвалою судді верховного суду україни. {статтю 242 доповн...
 4. Стаття 242. Повноваження Верховного Суду України
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  .... постанова верховного суду україни є остаточною і оскарженню не підлягає, крім випадку, встановленого пунктом 3 частини першої статті 237 цього кодексу. {стаття 242 в редакції закону № 192-viii від 12.02.2015}
 5. Стаття 242. Представництво за законом
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. Батьки (усиновлювачі) є законними представниками своїх малолітніх та неповнолітніх дітей. 2. Опікун є законним представником
 6. Стаття 242. Об'єкти страхування
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  ...орення морського страхового бюро та його державна реєстрація здійснюються в порядку, визначеному кабінетом міністрів україни. ( стаття 242 із змінами, внесеними згідно із законом n 590/97-врвід 21.10.97 )
 7. Стаття 242. Підстави проведення експертизи
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...римати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 кримінального кодексу україни. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, з...
 8. Стаття 242. Видача товарів із складів органів доходів і зборів
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Товари, що зберігаються на складах органів доходів і зборів під митним контролем, можуть бути видані їх власникам або уповнов
 9. Стаття 242. Позбавлення усиновлювача батьківських прав
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...саний матір'ю, батьком усиновленої ним дитини, він може бути позбавлений батьківських прав за наявності підстав, встановлених у статті 164 цього кодексу. 2. у разі позбавлення усиновлювача батьківських прав настають наслідки, встановлені статтею 166 цього кодек...
 10. Стаття 242. Порушення правил охорони вод
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  1. Порушення правил охорони вод (водних об'єктів), якщо це спричинило забруднення поверхневих чи підземних вод і водоносних гори
 11. Стаття 242. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ви про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням правил ведення мисливського господарства і полювання, передбачені статтею 50, частиною першою статті 85, статтями 91-2 і 188-5 цього кодексу. від імені центрального органу виконавчої влади, що реаліз...
 12. Стаття 242-1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...льного використання, відтворення і охорони природних ресурсів, розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 47 - 50, 52 - 53-1, 53-3 - 54, 59 - 77-1, статтею 78 (крім порушень санітарних норм), статтями 78-1 - 79, статтями 80-83 (кр...
 13. Стаття 241. Штраф як адміністративно-господарська санкція
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ...ф може застосовуватися у визначених законом випадках одночасно з іншими адміністративно-господарськими санкціями, передбаченими статтею 239 цього кодексу. {статтю 242 виключено на підставі закону № 2756-vi від 02.12.2010} {статтю 243 виключено на підставі закон...
 14. Стаття 241-1. Обчислення строків, передбачених цим Кодексом
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...адає на святковий, вихідний або неробочий день, то днем закінчення строку вважається найближчий робочий день. {кодекс доповнено статтею 241-1 згідно із законом № 6/95-вр від 19.01.95} {статтю 242 виключено на підставі закону № 2134-12 від 18.02.92}
 15. Стаття 317. Органи, що виконують постанову про позбавлення спеціального права
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ання транспортними засобами виконується посадовими особами органів внутрішніх справ, зазначеними у пунктах 2 і 3 частини другої статті 222 цього кодексу. постанова про позбавлення права керування річковими і маломірними суднами виконується керівником центрально...
 16. Стаття 332. Проведення експертизи за ухвалою суду
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...ід час судового розгляду суд за клопотанням сторін кримінального провадження або потерпілого за наявності підстав, передбачених статтею 242 цього кодексу, має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам. 2. суд...
 17. Стаття 59. Місячний звіт про виконання Державного бюджету України
  Бюджетний кодекс України (БКУ)
  ... за звітним. звіт про бюджетну заборгованість подається не пізніше 1 числа другого місяця, що настає за звітним. {частина друга статті 59 із змінами, внесеними згідно із законами № 3614-vi від 07.07.2011, № 4318-vi від 12.01.2012} 3. органи, що контролюють спра...
 18. Стаття 60. Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України
  Бюджетний кодекс України (БКУ)
  ...анс) державного бюджету україни; 2) звіт про фінансові результати виконання державного бюджету україни; {пункт 2 частини другої статті 60 набирає чинності з 1 січня 2015 року - див. п.1 р.vi "прикінцеві та перехідні положення" цього кодексу} {пункт 3 частини др...
 19. Стаття 45. Виконання Державного бюджету України за доходами
  Бюджетний кодекс України (БКУ)
  1. міністерство фінансів україни здійснює прогнозування та аналіз доходів бюджету. {частина перша статті 45 із змінами, внесеними згідно із законами № 2856-vi від 23.12.2010, № 5463-vi від 16.10.2012, № 242-vii від 16.05.2013} 2. к...
 20. Стаття 66. Склад доходів загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів
  Бюджетний кодекс України (БКУ)
  {назва статті 66 із змінами, внесеними згідно із законами № 79-viii від 28.12.2014, № 176-viii від 10.02.2015} 1. до доходів загального фонд...
 21. Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України
  Бюджетний кодекс України (БКУ)
  1. до доходів державного бюджету україни включаються доходи бюджету, за винятком тих, що згідно із статтями 64, 66, 69, 69-1 та 71 цього кодексу закріплені за місцевими бюджетами. {частина перша статті 29 із змінами, внесеними згідн...
 22. "Стаття 166-12. Порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності
  Про ліцензування видів господарської діяльності
  ...яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від вісімдеся...
 23. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: 0964989772
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 12
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08

Загрузка
Наверх