Пошук по фразі «Стаття 241 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
Страницы: 12
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 241. Податкові агенти
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...і паливо, вироблене з давальницької сировини такого замовника; 241.2.2. здійснюють ввезення палива на митну територію україни. {стаття 241 в редакції закону № 3609-vi від 07.07.2011}
 3. Стаття 241. Рішення суду
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ... відповідно піклування або опіку і за поданням органу опіки та піклування призначає їй піклувальника чи опікуна. {частина перша статті 241 в редакції закону № 3551-iv від 16.03.2006} 2. суд за заявою органу опіки та піклування чи особи, призначеної піклувальник...
 4. Стаття 241-1. Обчислення строків, передбачених цим Кодексом
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...адає на святковий, вихідний або неробочий день, то днем закінчення строку вважається найближчий робочий день. {кодекс доповнено статтею 241-1 згідно із законом № 6/95-вр від 19.01.95} {статтю 242 виключено на підставі закону № 2134-12 від 18.02.92}
 5. Стаття 241. Сфера застосування договору морського страхування
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  Правила цієї глави застосовуються у тих випадках, коли угодою сторін не встановлено інше. Але у випадках, прямо вказаних у цій г
 6. Стаття 241. Штраф як адміністративно-господарська санкція
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ...ф може застосовуватися у визначених законом випадках одночасно з іншими адміністративно-господарськими санкціями, передбаченими статтею 239 цього кодексу. {статтю 242 виключено на підставі закону № 2756-vi від 02.12.2010} {статтю 243 виключено на підставі закон...
 7. Стаття 241. Вчинення правочинів з перевищенням повноважень
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. Правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку
 8. Стаття 241. Забруднення атмосферного повітря
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  1. Забруднення або інша зміна природних властивостей атмосферного повітря шкідливими для життя, здоров'я людей або для довкілля
 9. Стаття 241. Освідування особи
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. Слідчий, прокурор здійснює освідування підозрюваного, свідка чи потерпілого для виявлення на їхньому тілі слідів кримінальног
 10. Стаття 241. Порядок розгляду справи Верховним Судом України
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...ексу. 2. у верховному суді україни справа про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4 частини першої статті 237 цього кодексу, розглядається судовою палатою в адміністративних справах верховного суду україни. засідання судової палати ...
 11. Стаття 241. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...и, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 49, 63-70, 73, 75, 77, 188-5 цього кодексу. від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у ...
 12. Стаття 241. Операції з товарами, що зберігаються на складах органів доходів і зборів підприємствами
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...уповноважені ними особи можуть з дозволу та під контролем цих органів здійснювати із зазначеними товарами операції, передбачені статтею 325 цього кодексу, а також: 1) підготовку товарів до продажу (відчуження, транспортування, консолідацію, подрібнення партій, ...
 13. Стаття 241. Порядок поновлення актового запису про народження у разі визнання усиновлення недійсним або скасування усиновлення
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. Після набрання чинності рішенням суду про визнання усиновлення недійсним або скасування усиновлення суд у місячний строк зобо
 14. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 15. Стаття 245. Отримання зразків для експертизи
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...орядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього кодексу). 3. відбирання біологічних зразків у особи здійснюється за правилами, передбаченими статтею 241 цього к...
 16. Стаття 240-1. Прийняття рішень органом, що розглядає трудові спори, у разі неможливості поновлення працівника на роботі внаслідок припинення діяльності підприємства, установи, організації
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...с вимушеного прогулу. одночасно орган, який розглядає трудовий спір, визнає працівника таким, якого було звільнено за пунктом 1 статті 40 цього кодексу. на такого працівника поширюються пільги і компенсації, передбачені статтею 49-3 цього кодексу для вивільнюва...
 17. Стаття 43. Призначення або заміна законного представника судом
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...чити або замінити законного представника за клопотанням малолітньої або неповнолітньої особи, якщо це відповідає її інтересам. {статтю 43 доповнено частиною згідно із законом № 1397-vi від 21.05.2009} 5. звільнення опікуна чи піклувальника в разі, якщо їх призн...
 18. Про рекламу
  1. цей закон набирає чинності з дня його опублікування. частина дев'ята статті 13 набирає чинності з 1 січня 2005 року. 2. частину першу статті 4 декрету кабінету міністрів україни від 21 січня 1993 року n...
 19. Зразок довіреності на отримання диплома з одночасним письмовим перекладом перекладача
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на отримання диплома з одночасним письмовим перекладом перекладача
  ..., пов‘язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на один рік ...
 20. Зразок довіреності на ведення справ в суді
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на ведення справ в суді
  ...вати всі необхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни, ст. 44 цивільного процесуального кодексу україни. довіреність видана без права передо...
 21. Зразок довіреності на представництво інтересів керівника товариства
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на представництво інтересів керівника товариства
  ...ти всі необхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на один рік і дійсна до вісімнадця...
 22. Зразок довіреності на здійснення легалізації документів
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на здійснення легалізації документів
  ...ти всі необхідні дії, пов‘язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на один рік і дійсна до вісімнадця...
 23. Зразок довіреності на отримання паспорта громадянина україни для виїзду за кордон
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на отримання паспорта громадянина україни для виїзду за кордон
  ...ти всі необхідні дії, пов‘язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на два місяці і дійсна до восьмого...
 24. Зразок довіреності на зняття з реєстрації місця проживання
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на зняття з реєстрації місця проживання
  ...ати всі необхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на один рік і дійсна до другого лю...
 25. Зразок довіреності на отримання пенсії
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на отримання пенсії
  ...вати всі необхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на п’ять років і дійсна до ш...
 26. Зразок довіреності на ведення справ в суді з обмеженням прав представника
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на ведення справ в суді з обмеженням прав представника
  ...ти всі необхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни, ст. 44 цивільного процесуального кодексу україни. довіреність видана без права передо...
 27. Зразок довіреності на ліквідацію товариства
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на ліквідацію товариства
  ...иконувати всі інші дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на три роки і дійсна до чотирнадця...
 28. Зразок довіреності на отримання виписок з банку про проведені операції за рахунком
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на отримання виписок з банку про проведені операції за рахунком
  ...ти всі необхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на три роки і дійсна до восьмого л...
 29. Зразок довіреності на представництво інтересів в органах державної виконавчої служби
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на представництво інтересів в органах державної виконавчої служби
  ...ж виконувати всі необхідні дії повязані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни, ст. 44 цивільного процесуального кодексу україни. довіреність видана без права передор...
 30. Зразок довіреності на приватизацію квартири
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на приватизацію квартири
  ...ти всі необхідні дії, пов‘язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на два роки і дійсна до другого лю...
 31. Зразок довіреності на реєстрацію права власності
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на реєстрацію права власності
  ...ти всі необхідні дії, пов‘язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на один рік і дійсна до двадцятого...
 32. Зразок довіреності на реєстрацію фізичної особи-підприємця
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на реєстрацію фізичної особи-підприємця
  ...увати всі необхідні дії, пов¢язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на три роки і дійсна до третього л...
 33. Зразок довіреності на приватизацію земельної ділянки
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на приватизацію земельної ділянки
  ...ти всі необхідні дії, пов‘язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни, зміст пункту 15 розділу х “перехідні положення” земельного кодексу україни. ...
 34. Зразок довіреності, складеної особою, Яка не може власноручно розписатись
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності, складеної особою, Яка не може власноручно розписатись
  ...ти всі необхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана з правом передоручення, строком на п’ять років і дійсна до пе...
 35. Зразок довіреності, складеної особою, яка не може власноручно розписатись
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності, складеної особою, яка не може власноручно розписатись
  ...вати всі необхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана з правом передоручення, строком на п’ять років і дійсна до пе...
 36. Зразок довіреності на зняття з обліку транспортного засобу
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на зняття з обліку транспортного засобу
  ...вати всі необхідні дії, пов‘язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на п’ять років і дійсна до в...
 37. Зразок довіреності на купівлю транспортного засобу
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на купівлю транспортного засобу
  ...ти всі необхідні дії, пов‘язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на три роки і дійсна до п’ят...
 38. Зразок довіреності на користування транспортним засобом
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на користування транспортним засобом
  ...ування та експлуатацію третім особам вищезазначеного автомобіля. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. кожен з уповноважених представників за цією довіреністю має право діяти і виконувати н...
 39. Зразок довіреності на розпорядження рахунком в банку
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на розпорядження рахунком в банку
  ...ти всі необхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на п’ять років і дійсна до с...
 40. Зразок довіреності на оформлення спадкових прав
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на оформлення спадкових прав
  ...конувати всі необхідні дії, пов`язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на один рік і дійсна до двадцять т...
Страницы: 12


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 116
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: 0964989772
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: +380952114823

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25

Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх