Пошук по фразі «Стаття 240 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 240. Платники податку
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ... вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання); {підпункт 240.1.3 пункту 240.1 статті 240 в редакції закону № 4834-vi від 24.05.2012} 240.1.4. утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені); 240.1.5....
 3. Стаття 240. Органи рибоохорони
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил рибальства та охорони рибних запасів, передбачені статтею 50, частиною третьою статті 85, статтями 86-1, 91-2 і 188-5 цього кодексу. від імені органів рибоохорони розглядати справи пр...
 4. Стаття 240-1. Підготовка справи до розгляду
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...а завершення інших підготовчих дій суддя-доповідач виносить ухвалу про призначення справи до розгляду верховним судом україни. {стаття 240-1 в редакції закону № 192-viii від 12.02.2015}
 5. Стаття 240. Допуск справи до провадження
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  .... питання про допуск справи до провадження вирішується суддею-доповідачем, визначеним у порядку, встановленому частиною третьою статті 151 цього кодексу. у разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є обґрунтованою, він відкриває провадження. у р...
 6. Стаття 240. Докази укладення договору морського страхування
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  Наявність і зміст договору морського страхування можуть бути доведені виключно письмовими доказами.
 7. Стаття 240. Передоручення
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. Представник зобов'язаний вчиняти правочин за наданими йому повноваженнями особисто. Він може передати своє повноваження частк
 8. Стаття 240. Розгляд справ
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи чи визнання фізичної особи недієздатною суд розглядає за участю за
 9. Стаття 240. Слідчий експеримент
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. З метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчий,
 10. Стаття 240. Безоплатне вилучення прибутку (доходу)
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ...ратному розмірі вилученої суми. 2. перелік порушень, за які до суб'єкта господарювання застосовуються санкції, передбачені цією статтею, а також порядок їх застосування визначаються законами.
 11. Стаття 240. Порушення правил охорони або використання надр
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. 3. діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені на територіях чи об'єктах природно-заповідного фонду або вчинені повторно, - караються обмеженням волі на строк від д...
 12. Стаття 240-1. Прийняття рішень органом, що розглядає трудові спори, у разі неможливості поновлення працівника на роботі внаслідок припинення діяльності підприємства, установи, організації
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...с вимушеного прогулу. одночасно орган, який розглядає трудовий спір, визнає працівника таким, якого було звільнено за пунктом 1 статті 40 цього кодексу. на такого працівника поширюються пільги і компенсації, передбачені статтею 49-3 цього кодексу для вивільнюва...
 13. Стаття 240. Строки зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення органами доходів і зборів
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...вари, транспортні засоби комерційного призначення, зазначені у пунктах 1-3, 5 частини першої та у пунктах 1-4, 7 частини п’ятої статті 238 цього кодексу, можуть зберігатися на складах органів доходів і зборів протягом 90 днів, за винятком випадків, передбачених...
 14. Стаття 240. Особи, які мають право на звернення до суду з позовом про скасування усиновлення або визнання усиновлення недійсним
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. Право на звернення до суду з позовом про скасування усиновлення чи визнання його недійсним мають батьки, усиновлювач, опікун,
 15. Стаття 239. Обмеження повороту виконання рішень по трудових спорах
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...ацівників сум, виплачених їм відповідно до раніше прийнятого рішення комісії по трудових спорах при повторному розгляді спору. {стаття 239 із змінами, внесеними згідно з указом пвр № 4617-10 від 24.01.83; законом № 2134-12 від 18.02.92} {статтю 240 виключено на...
 16. Стаття 243. Розпорядження товарами, транспортними засобами комерційного призначення
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...оків зберігання. таке повідомлення не направляється після закінчення строків зберігання, зазначених у частинах другій та п’ятій статті 240 цього кодексу. 2. товари, транспортні засоби, зазначені у пункті 3 статті 461 цього кодексу, конфісковані за рішенням суду...
 17. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 18. Стаття 244. Розпорядження коштами, одержаними від реалізації товарів
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. кошти, одержані від реалізації товарів, зазначених у пунктах 2-5 частини першої, пунктах 1-5, 7 частини п’ятої статті 238 та частині четвертій статті 240 цього кодексу, після вирахування сум належних митних платежів, виплати комісійної винагоро...
 19. Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  Защита прав собственности → Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  ...о доручення м.київ " " 200 р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та відповідно до законів україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “про охорону прав на пром...
 20. Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  Защита прав собственности → Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  ...роду м. полтава ""200р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку), відповідно до п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 21. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорів



Активні юристиАктивні юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Boychenko Lyudmila
м. Кіровоград
відповідей за тиждень: 7
Телефон: +380932302047
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 5
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх