Пошук по фразі «Стаття 239 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 239. Порядок сплати збору
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...єстрації транспортного засобу розрахунок суми збору за такі транспортні засоби за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього кодексу. до розрахунку обов'язково додаються копії реєстраційних документів, завірені відповідним уповноваженим держ...
 3. Стаття 239. Види адміністративно-господарських санкцій
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ... прибутку (доходу); адміністративно-господарський штраф; стягнення зборів (обов'язкових платежів); {абзац п'ятий частини першої статті 239 виключено на підставі закону № 3541-iv від 15.03.2006} застосування антидемпінгових заходів; припинення експортно-імпортни...
 4. Стаття 239. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...мери засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є; 3) обґрунтування підстав для перегляду судових рішень, передбачених статтею 237 цього кодексу; {пункт 3 частини другої статті 239 в редакції закону № 192-viii від 12.02.2015} {пункт 4 частини другої ст...
 5. Стаття 239. Обмеження повороту виконання рішень по трудових спорах
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...ацівників сум, виплачених їм відповідно до раніше прийнятого рішення комісії по трудових спорах при повторному розгляді спору. {стаття 239 із змінами, внесеними згідно з указом пвр № 4617-10 від 24.01.83; законом № 2134-12 від 18.02.92} {статтю 240 виключено на...
 6. Стаття 239. Правові наслідки вчинення правочину представником
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. Правочин, вчинений представником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє.
 7. Стаття 239. Призначення експертизи
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. Суд за наявності достатніх даних про психічний розлад здоров'я фізичної особи призначає для встановлення її психічного стану
 8. Стаття 239. Поняття договору морського страхування
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  За договором морського страхування страховик зобов'язується за обумовлену плату (страхову премію) у разі настання передбачених у
 9. Стаття 239-1. Порядок подання заяви про перегляд судових рішень
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ... заяву; 3) копії різних за змістом судових рішень, якщо заява подається з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4 частини першої статті 237 цього кодексу; 4) копія постанови верховного суду україни, якщо заява подається з підстави, передбаченої пунктом 5 частини...
 10. Стаття 239. Забруднення або псування земель
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  1. Забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілл
 11. Стаття 239-1. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...ю на строк до трьох років та з конфіскацією знарядь і засобів заволодіння. 3. дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом або спричинили загибель людей, масову загибель...
 12. Стаття 239-2. Незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...ю на строк до трьох років та з конфіскацією знарядь і засобів заволодіння. 3. дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, - караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на т...
 13. Стаття 239. Правові наслідки скасування усиновлення
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...я на опікування органові опіки та піклування. 4. у разі скасування усиновлення з підстави, зазначеної у пункті 1 частини першої статті 238 цього кодексу, якщо дитина не передається батькам, за нею зберігається право на проживання у житловому приміщенні, в якому...
 14. Стаття 239. Огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...моврядування. 2. труп виймається з місця поховання за присутності судово-медичного експерта та оглядається з додержанням правил статті 238 цього кодексу. після проведення ексгумації і необхідних досліджень поховання здійснюється в тому самому місці з приведення...
 15. Стаття 239. Склади органів доходів і зборів
  Митний кодекс України (МКУ)
  ... товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що зберігаються ними. у випадку, передбаченому частиною четвертою цієї статті, таку відповідальність несе адміністрація підприємств, на складах яких розміщуються товари, передані органами доходів і зборів...
 16. Стаття 239. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...фері геологічного вивчення та раціонального використання надр, розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 57, 58 цього кодексу. від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вив...
 17. Стаття 241. Штраф як адміністративно-господарська санкція
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ...ф може застосовуватися у визначених законом випадках одночасно з іншими адміністративно-господарськими санкціями, передбаченими статтею 239 цього кодексу. {статтю 242 виключено на підставі закону № 2756-vi від 02.12.2010} {статтю 243 виключено на підставі закон...
 18. Стаття 45. Першочергове надання жилих приміщень
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  ...ом союзу рср і української рср право першочергового одержання жилого приміщення може бути надано й іншим категоріям громадян. { стаття 45 із змінами, внесеними згідно з указами пвр n 2204-11від 12.05.86, n 660-12 від 28.01.91, законами n 3187-12 від 06.05.93, n...
 19. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 20. Стаття 37. Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності
  Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням
  ...ідповідно до закону україни "про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ); донорам, які мають право на пільгу, передбачену статтею 10 закону україни "про донорство крові та її компонентів" ( 239/95-вр ). { абзац п'ятий статті 37 із змінами, внесеними згідн...
 21. Стаття 232. Трудові спори, що підлягають безпосередньому розглядові у районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...лату за час вимушеного прогулу або виконання нижчеоплачуваної роботи, за винятком спорів працівників, вказаних у частині третій статті 221 і статті 222 цього кодексу; 3) керівника підприємства, установи, організації (філіалу, представництва, відділення та іншог...
 22. Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  Защита прав собственности → Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  ...о доручення м.київ " " 200 р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та відповідно до законів україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “про охорону прав на пром...
 23. Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  Защита прав собственности → Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  ...роду м. полтава ""200р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку), відповідно до п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 24. "Стаття 166-12. Порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності
  Про ліцензування видів господарської діяльності
  ...яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від вісімдеся...
 25. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 43
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: (050) 105-33-11
не в мережі
Фото користувача
Марта Змисла
м. Львів
відповідей за тиждень: 7
Телефон: +38(099)445-52-40

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Загрузка
Наверх