Пошук по фразі «Стаття 238-4 КУпАП»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...шення – це кодифікований закон, що регламентує суспільні відносини щодо притягнення до адміністративної відповідальності. купап україни набрав чинності 7 грудня 1984 року. кодекс про адміністративні правопорушення складається з 5 розділів і 33 глав і має ...
 2. Стаття 238. Порядок обчислення збору
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...портного засобу як добуток відповідної бази оподаткування, ставки збору та відповідного коефіцієнта, зазначеного у пункті 234.4 статті 234 цього кодексу.
 3. Стаття 238. Задоволення грошових вимог
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...у працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи (стаття 235), орган, який розглядає спір, має право винести рішення про виплату працівникові належних сум без обмеження будь-яким стро...
 4. Стаття 238. Зміст заяви
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...чи свою сім'ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов'язана утримувати, у скрутне матеріальне становище. {частина перша статті 238 із змінами, внесеними згідно із законом № 4416-vi від 21.02.2012} 2. у заяві про обмеження права неповнолітньої особи само...
 5. Стаття 238. Огляд трупа
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. Огляд трупа слідчим, прокурором проводиться за обов’язкової участі судово-медичного експерта або лікаря, якщо вчасно неможлив
 6. Стаття 238. Строки подання заяви про перегляд судових рішень
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ... ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання на підтвердження підстав, установлених пунктами 1 і 2 частини першої статті 237 цього кодексу, якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого...
 7. Стаття 238. Скасування усиновлення
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. Усиновлення може бути скасоване за рішенням суду, якщо: 1) воно суперечить інтересам дитини, не забезпечує їй сімейного вихов
 8. Стаття 238. Розірвання договору власником об'єкта, що підлягає буксируванню
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  У разі прибуття буксира в пункт відправлення в неморехідному стані, не підготовленим до обумовленого договором буксирування, вла
 9. Стаття 238. Правочини, які може вчиняти представник
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. Представник може бути уповноважений на вчинення лише тих правочинів, право на вчинення яких має особа, яку він представляє. 2
 10. Стаття 238-2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ослин, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог щодо виконання фітосанітарних заходів (стаття 105), ввезенням в україну, вивезенням з україни, транзитом через її територію, вивезенням із карантинних зон або ввезенням до ...
 11. Стаття 238. Застосування адміністративно-господарських санкцій до суб'єктів господарювання
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  1. За порушення встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності до суб'єктів господарювання можуть
 12. Стаття 238. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушеннями правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог (стаття 107), вимог законодавства про ідентифікацію та реєстрацію тварин (стаття 107-2). від імені центрального органу виконавчої влад...
 13. Стаття 238-4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...рі захисту рослин, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про захист рослин (стаття 83-1), а також щодо невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захист...
 14. Стаття 238. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, що зберігаються органами доходів і зборів
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...ериторію україни і підлягають оподаткуванню митними платежами, якщо вони не сплачені; 3) товари, які до закінчення встановлених статтею 204 цього кодексу строків тимчасового зберігання під митним контролем на складах тимчасового зберігання, складах організацій ...
 15. Стаття 238. Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  1. Приховування або умисне перекручення службовою особою відомостей про екологічний, в тому числі радіаційний, стан, який пов'яз
 16. Стаття 240. Строки зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення органами доходів і зборів
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...вари, транспортні засоби комерційного призначення, зазначені у пунктах 1-3, 5 частини першої та у пунктах 1-4, 7 частини п’ятої статті 238 цього кодексу, можуть зберігатися на складах органів доходів і зборів протягом 90 днів, за винятком випадків, передбачених...
 17. Стаття 239. Правові наслідки скасування усиновлення
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...я на опікування органові опіки та піклування. 4. у разі скасування усиновлення з підстави, зазначеної у пункті 1 частини першої статті 238 цього кодексу, якщо дитина не передається батькам, за нею зберігається право на проживання у житловому приміщенні, в якому...
 18. Стаття 239. Склади органів доходів і зборів
  Митний кодекс України (МКУ)
  ... товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що зберігаються ними. у випадку, передбаченому частиною четвертою цієї статті, таку відповідальність несе адміністрація підприємств, на складах яких розміщуються товари, передані органами доходів і зборів...
 19. Стаття 439. Обмеження щодо розміщення товарів на складах тимчасового зберігання
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...і на тимчасове зберігання підприємствам товари, що зберігаються виключно органами доходів і зборів відповідно до частини першої статті 238 цього кодексу. 4. центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну полі...
 20. Стаття 239. Огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...моврядування. 2. труп виймається з місця поховання за присутності судово-медичного експерта та оглядається з додержанням правил статті 238 цього кодексу. після проведення ексгумації і необхідних досліджень поховання здійснюється в тому самому місці з приведення...
 21. Стаття 73. Святкові і неробочі дні
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...инку протягом року для святкування їх великих свят з відпрацюванням за ці дні. у дні, зазначені у частинах першій і другій цієї статті, допускаються роботи, припинення яких неможливе через виробничо-технічні умови (безперервно діючі підприємства, установи, орга...
 22. Стаття 243. Розпорядження товарами, транспортними засобами комерційного призначення
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...оків зберігання. таке повідомлення не направляється після закінчення строків зберігання, зазначених у частинах другій та п’ятій статті 240 цього кодексу. 2. товари, транспортні засоби, зазначені у пункті 3 статті 461 цього кодексу, конфісковані за рішенням суду...
 23. Про банки і банківську діяльність
  ...ржавну виконавчу службу" та "про виконавче провадження" (відомості верховної ради україни, 2000 р., n 50, ст. 436) ( 2056-14 ); статтю 62 закону україни "про національний банк україни" ( 679-14 ) (відомості верховної ради україни, 1999 р., n 29, ст. 238; 2000 р...
 24. Стаття 244. Розпорядження коштами, одержаними від реалізації товарів
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. кошти, одержані від реалізації товарів, зазначених у пунктах 2-5 частини першої, пунктах 1-5, 7 частини п’ятої статті 238 та частині четвертій статті 240 цього кодексу, після вирахування сум належних митних платежів, виплати комісійної винагоро...
 25. Стаття 258. Випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  протокол не складається в разі вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтями 70, 77, частиною третьою статті 85, статтею 153, якщо розмір штрафу не перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів доходів г...
 26. Стаття 148-2. Порушення порядку та умов надання послуг зв'язку в мережах загального користування
  Про телекомунікації
  ...зичних осіб - суб'єктів господарської діяльності в розмірі від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; "стаття 148-4. використання технічних засобів та обладнання, що застосовуються в мережах зв'язку загального користування, без документ...
 27. "Стаття 234-4. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
  Про систему гарантування вкладів фізичних осіб
  ...м законодавства у сфері гарантування вкладів фізичних осіб, нормативно-правових актів фонду гарантування вкладів фізичних осіб (стаття 166-19). від імені фонду гарантування вкладів фізичних осіб розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати а...
 28. Про здійснення державних закупівель
  ...правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому закону. 3. внести зміни до таких законодавчих актів україни: 1) у статті 164-14 кодексу україни про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (відомості верховної ради урср, 1984 р., додаток до n 5...
 29. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 108
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: предоставляется по согласию

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Загрузка
Наверх