Пошук по фразі «Стаття 237 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
Страницы: 12
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 237. Строк сплати збору
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  237.1. збір сплачується фізичними та юридичними особами перед проведенням першої реєстрації в україні транспортних засобів.
 3. Стаття 237-1. Відшкодування власником або уповноваженим ним органом моральної шкоди
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...ткових зусиль для організації свого життя. порядок відшкодування моральної шкоди визначається законодавством. {кодекс доповнено статтею 237-1 згідно із законом № 1356-xiv від 24.12.99}
 4. Стаття 237. Поняття та підстави представництва
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. Представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені др
 5. Стаття 237. Розірвання договору буксировласником
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  У разі неготовності об'єкта до буксирування в обумовлені договором строки після прибуття буксира в пункт відправлення власник бу
 6. Стаття 237. Правові наслідки визнання усиновлення недійсним
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...едання дитини батькам або іншим родичам неможливе, вона передається на опікування органу опіки та піклування. {частина четверта статті 237 в редакції закону № 524-v від 22.12.2006} 5. у разі визнання усиновлення недійсним відновлюються прізвище, ім'я та по бать...
 7. Стаття 237. Огляд
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огля
 8. Стаття 237. Особи, які можуть бути заявниками
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. Заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи може бути подана членами її сім'ї, органом опіки та піклування, нар
 9. Стаття 237. Покладення матеріальної відповідальності на службову особу, винну в незаконному звільненні або переведенні працівника
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...нено з порушенням закону або якщо власник чи уповноважений ним орган затримав виконання рішення суду про поновлення на роботі. {стаття 237 із змінами, внесеними згідно із законом № 2134-12 від 18.02.92}
 10. Стаття 237. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...льного права, що призвело до ухвалення вищим адміністративним судом україни незаконного судового рішення з питань, передбачених статтею 171-1 цього кодексу; 5) невідповідність судового рішення суду касаційної інстанції викладеному у постанові верховного суду ук...
 11. Стаття 237. Підстави та порядок застосування оперативно-господарських санкцій
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  1. Підставою для застосування оперативно-господарських санкцій є факт порушення господарського зобов'язання другою стороною. Опе
 12. Стаття 237. Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  Ухилення від проведення або неналежне проведення на території, що зазнала забруднення небезпечними речовинами або випромінювання
 13. Стаття 237. Порядок та умови здійснення митного та інших видів контролю товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях
  Митний кодекс України (МКУ)
  ... у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, крім митного контролю, підлягають видам контролю, зазначеним у частині першій статті 319 цього кодексу, органи доходів і зборів залучають відповідних спеціалістів для проведення цих видів контролю. 3. переміщенн...
 14. Стаття 239-1. Порядок подання заяви про перегляд судових рішень
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ... заяву; 3) копії різних за змістом судових рішень, якщо заява подається з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4 частини першої статті 237 цього кодексу; 4) копія постанови верховного суду україни, якщо заява подається з підстави, передбаченої пунктом 5 частини...
 15. Стаття 243. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  1. суд задовольняє заяву за наявності однієї з підстав, передбачених частиною першою статті 237 цього кодексу. 2. за наявності підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4 частини першої статті 237 цього кодексу, суд має пра...
 16. Стаття 238. Строки подання заяви про перегляд судових рішень
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ... ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання на підтвердження підстав, установлених пунктами 1 і 2 частини першої статті 237 цього кодексу, якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого...
 17. Стаття 242. Повноваження Верховного Суду України
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  .... постанова верховного суду україни є остаточною і оскарженню не підлягає, крім випадку, встановленого пунктом 3 частини першої статті 237 цього кодексу. {стаття 242 в редакції закону № 192-viii від 12.02.2015}
 18. Стаття 241. Порядок розгляду справи Верховним Судом України
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...ексу. 2. у верховному суді україни справа про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4 частини першої статті 237 цього кодексу, розглядається судовою палатою в адміністративних справах верховного суду україни. засідання судової палати ...
 19. Стаття 244. Постанова Верховного Суду України про відмову у задоволенні заяви
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...и, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 237 цього кодексу, має міститися висновок про те, як саме має застосовуватися норма права, що була неоднаково застосована. {ст...
 20. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 21. Стаття 244-2. Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  .... рішення верховного суду україни, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених статтею 237 цього кодексу, підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті верховного суду україни не пізніш як через десять днів з ...
 22. Стаття 236. Право на звернення про перегляд судових рішень
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...іністративних справах після їх перегляду в касаційному порядку; 2) вищого адміністративного суду україни з питань, передбачених статтею 171-1 цього кодексу. {частина перша статті 236 в редакції закону № 887-vii від 14.03.2014} 2. заява про перегляд судового ріш...
 23. Стаття 239. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...мери засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є; 3) обґрунтування підстав для перегляду судових рішень, передбачених статтею 237 цього кодексу; {пункт 3 частини другої статті 239 в редакції закону № 192-viii від 12.02.2015} {пункт 4 частини другої ст...
 24. Стаття 244-2.  Обов’язковість судових рішень Верховного Суду України
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...а, викладений у його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 237 цього кодексу, є обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-право...
 25. Стаття 161. Питання, які вирішує суд при прийнятті постанови
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...ся; 2) чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження; {пункт 2 частини першої статті 161 із змінами, внесеними згідно із законом № 2453-vi від 07.07.2010} 3) яку правову норму належить застосувати до цих правові...
 26. Зразок довіреності на отримання диплома з одночасним письмовим перекладом перекладача
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на отримання диплома з одночасним письмовим перекладом перекладача
  ...еобхідні дії, пов‘язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком ...
 27. Зразок довіреності на ведення справ в суді
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на ведення справ в суді
  ...також виконувати всі необхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни, ст. 44 цивільного процесуального кодексу україни. довіреність видана без ...
 28. Зразок довіреності на представництво інтересів керівника товариства
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на представництво інтересів керівника товариства
  ...кож виконувати всі необхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на один рік і дійсна д...
 29. Зразок довіреності на здійснення легалізації документів
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на здійснення легалізації документів
  ...кож виконувати всі необхідні дії, пов‘язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на один рік і дійсна д...
 30. Зразок довіреності на отримання паспорта громадянина україни для виїзду за кордон
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на отримання паспорта громадянина україни для виїзду за кордон
  ...кож виконувати всі необхідні дії, пов‘язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на два місяці і дійсна...
 31. Зразок довіреності на зняття з реєстрації місця проживання
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на зняття з реєстрації місця проживання
  ...акож виконувати всі необхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на один рік і дійсна д...
 32. Зразок довіреності на отримання пенсії
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на отримання пенсії
  ...також виконувати всі необхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на п’ять років і...
 33. Стаття 34. Поверхнева перевірка
  Про Національну поліцію
  ... ході поверхневої перевірки будь-яких слідів правопорушення поліцейський забезпечує їх схоронність та огляд відповідно до вимог статті 237 кримінального процесуального кодексу україни.
 34. Стаття 236. Органи державної санітарно-епідеміологічної служби
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...анітарно-епідеміологічної служби розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням санітарних норм (стаття 42), а також про адміністративні правопорушення, передбачені частиною п'ятою статті 41, статтями 78, 80 - 83, 90-1, 95, 167, 1...
 35. Зразок довіреності на ведення справ в суді з обмеженням прав представника
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на ведення справ в суді з обмеженням прав представника
  ...кож виконувати всі необхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни, ст. 44 цивільного процесуального кодексу україни. довіреність видана без ...
 36. Зразок довіреності на розпорядження картковим рахунком
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на розпорядження картковим рахунком
  ... також виконувати всі необхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст ст. 237 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на три роки і дійсна до шостого квітня дві...
 37. Зразок довіреності на ліквідацію товариства
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на ліквідацію товариства
  ...и, а також виконувати всі інші дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на три роки і дійсна д...
 38. Зразок довіреності на отримання виписок з банку про проведені операції за рахунком
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на отримання виписок з банку про проведені операції за рахунком
  ...кож виконувати всі необхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на три роки і дійсна д...
 39. Зразок довіреності на представництво інтересів в органах державної виконавчої служби
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на представництво інтересів в органах державної виконавчої служби
  ...тежі, а також виконувати всі необхідні дії повязані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни, ст. 44 цивільного процесуального кодексу україни. довіреність видана без п...
 40. Зразок довіреності на приватизацію квартири
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на приватизацію квартири
  ...кож виконувати всі необхідні дії, пов‘язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без права передоручення, строком на два роки і дійсна д...
Страницы: 12


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 35
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: (050) 105-33-11
Телефон: +380952114823

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08

Загрузка
Наверх