Пошук по фразі «Стаття 234 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 234. Ставки збору
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  234.1. ставки збору для колісних транспортних засобів: 234.1.1. для мотоциклів: {підпункт 234.1.1 пункту 234.1 статті 234 в редакції законів № 4235-vi від 22.12.2011, № 5503-vi від 20.11.2012, № 1166-vii від 27.03.2014} 234.1.2. для легкових ав...
 3. Стаття 234. Правові наслідки фіктивного правочину
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...вний правочин визнається судом недійсним. 3. правові наслідки визнання фіктивного правочину недійсним встановлюються законами. {статтю 234 доповнено частиною третьою згідно із законом № 2756-vi від 02.12.2010}
 4. Стаття 234. Повернення адміністративної справи
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...ністративного суду першої інстанції невідкладно після набрання постановою або ухвалою суду касаційної інстанції законної сили. {статтю 234 доповнено частиною другою згідно із законом № 4054-vi від 17.11.2011}
 5. Стаття 234. Поновлення судом строків, пропущених з поважних причин
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  у разі пропуску з поважних причин строків, установлених статтею 233 цього кодексу, районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд може поновити ці строки. {стаття 234 із змінами, ...
 6. Стаття 234-4. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...м законодавства у сфері гарантування вкладів фізичних осіб, нормативно-правових актів фонду гарантування вкладів фізичних осіб (статті 166-7, 166-19). від імені фонду гарантування вкладів фізичних осіб розглядати справи про адміністративні правопорушення і накл...
 7. Стаття 234. Окреме провадження
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...атричної допомоги в примусовому порядку; 10) примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу; {пункт 10 частини другої статті 234 із змінами, внесеними згідно із законом № 4565-vi від 22.03.2012} 11) розкриття банком інформації, яка містить банківську ...
 8. Стаття 234-1. Органи державного фінансового контролю
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ового контролю розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства з фінансових питань (стаття 164-2), порушенням порядку припинення юридичної особи (частини третя - шоста статті 166-6). від імені органів державного фінан...
 9. Стаття 234-2. Органи доходів і зборів
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...лядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку приймання готівки для подальшого її переказу (стаття 163-13), порушенням порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за ...
 10. Стаття 234-3. Національний банк України
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку здійснення операцій з електронними грошима (стаття 163-14), порушенням банківського законодавства, нормативно-правових актів національного банку україни або здійсненням ризикови...
 11. Стаття 234. Буксирування між портами України
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  Буксирування між портами України може здійснюватися виключно суднами під прапором України. Порядок буксирування між портами Укра
 12. Стаття 234. Збереження прав дитини, які вона мала до усиновлення
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. Дитина, яка усиновлена, зберігає права на пенсію, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв'язку з втратою
 13. Стаття 234. Обшук
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...ення, у зв’язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону україни про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або...
 14. Стаття 234. Оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...артості оподатковуються митом відповідно до цього кодексу, а також іншими податками відповідно до податкового кодексу україни. {стаття 234 із змінами, внесеними згідно із законом № 4915-vi від 07.06.2012; текст статті 234 в редакції закону № 1201-vii від 10.04....
 15. Стаття 234. Обов'язок боржника, який сплатив штрафні санкції, виконати зобов'язання в натурі
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ...подарського зобов'язання не звільняє боржника від виконання зобов'язання в натурі, крім випадків, передбачених у частині третій статті 193 цього кодексу.
 16. "Стаття 234-4. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
  Про систему гарантування вкладів фізичних осіб
  ...м законодавства у сфері гарантування вкладів фізичних осіб, нормативно-правових актів фонду гарантування вкладів фізичних осіб (стаття 166-19). від імені фонду гарантування вкладів фізичних осіб розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати а...
 17. Стаття 238. Порядок обчислення збору
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...портного засобу як добуток відповідної бази оподаткування, ставки збору та відповідного коефіцієнта, зазначеного у пункті 234.4 статті 234 цього кодексу.
 18. Стаття 615. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...антитерористичної операції, у разі неможливості виконання у встановлені законом строки слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 163, 164, 234, 235, 247 та 248 цього кодексу, а також повноважень щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вар...
 19. Стаття 279. База оподаткування митом
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...щуються (пересилаються) через митний кордон україни в міжнародних поштових та експрес-відправленнях, визначається відповідно до статті 234 цього кодексу. 3. база оподаткування митом товарів, що переміщуються через митний кордон україни громадянами, визначається...
 20. Стаття 265. Вилучення речей і документів
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...орушення, виявлені під час затримання, особистого огляду або огляду речей, вилучаються посадовими особами органів, зазначених у статтях 234-1, 234-2, 244-4, 262 і 264 цього кодексу. вилучені речі і документи зберігаються до розгляду справи про адміністративне п...
 21. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 22. Стаття 233. Незаконна приватизація державного, комунального майна
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...рафом від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 2. діяння, передбачене частиною першою цієї статті, якщо воно призвело до незаконної приватизації майна державної чи комунальної власності в великих розмірах або вчинене групою ...
 23. Стаття 233. Проникнення до житла чи іншого володіння особи
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...ільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. 2. під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно в...
 24. Стаття 231. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...у у сфері охорони праці (частини п'ята (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм) і шоста статті 41, статті 47, 57, 58, 93, 94, 188-4). від імені органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у...
 25. "Стаття 166-7. Протидія тимчасовій адміністрації або ліквідації банку
  Про систему гарантування вкладів фізичних осіб
  1. цей закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім пункту 10 частини першої статті 12 та абзацу другого пункту 3 розділу х "прикінцеві та перехідні положення" цього закону, які набирають чинності з дня, наступ...
 26. Стаття 191. Особливості визначення бази оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі, та для товарів, що ввозяться на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...4 та 374 митного кодексу україни, з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті. {підпункт 191.1.1 пункту 191.1 статті 191 в редакції закону № 1200-vii від 10.04.2014} 191.1.2. датою виникнення податкових зобов’язань у разі ввезення товарів на м...
 27. Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  Защита прав собственности → Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  ...о доручення м.київ " " 200 р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та відповідно до законів україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “про охорону прав на пром...
 28. Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  Защита прав собственности → Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  ...роду м. полтава ""200р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку), відповідно до п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 29. Стаття 22. Прикінцеві положення
  Про податок з доходів фізичних осіб
  22.1. цей закон набирає чинності з 1 січня 2004 року. 22.1.1. підпункт 5.3.1 пункту 5.3 статті 5 та стаття 10 набирають чинності після набрання чинності законом, що регулює питання іпотеки, але не раніше 1 січня 2006 року...
 30. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 47
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: +380952114823
Телефон: (050) 105-33-11

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Загрузка
Наверх