Пошук по фразі «Стаття 233 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 233. База оподаткування збором
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ... колісних транспортних засобів) - за об'ємом циліндрів двигуна в куб. сантиметрах; {підпункт "а" підпункту 233.1.1 пункту 233.1 статті 233 із змінами, внесеними згідно із законом № 3609-vi від 07.07.2011} б) для легкових автомобілів, обладнаних електродвигуном,...
 3. Стаття 233. Окрема ухвала суду касаційної інстанції
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  1. суд касаційної інстанції у випадках і порядку, встановлених статтею 166 цього кодексу, може постановити окрему ухвалу. {стаття 233 із змінами, внесеними згідно із законом № 2453-vi від 07.07.20...
 4. Стаття 233-3. Правові наслідки визнання активів необґрунтованими
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. активи, визнані судом відповідно до статті 233-2 цього кодексу необґрунтованими, стягуються в дохід держави. 2. якщо суд відповідно до статті 233-2 цього кодексу визнає ...
 5. Стаття 233. Законна сила заочного рішення
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. Заочне рішення набирає законної сили відповідно до загального порядку, встановленого цим Кодексом.
 6. Стаття 233-2. Визнання необґрунтованими активів
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. Суд визнає необґрунтованими активи, якщо судом на підставі поданих доказів не встановлено, що активи або грошові кошти, необх
 7. Стаття 233. Внесення змін до актового запису про народження дитини, яка усиновлена
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...ьного стану вносить відповідні зміни і видає нове свідоцтво про народження з урахуванням цих змін. {абзац перший частини першої статті 233 із змінами, внесеними згідно із законом № 2398-vi від 01.07.2010} свідоцтво про народження, що було видане раніше, анулюєт...
 8. Стаття 233. Незаконна приватизація державного, комунального майна
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...рафом від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 2. діяння, передбачене частиною першою цієї статті, якщо воно призвело до незаконної приватизації майна державної чи комунальної власності в великих розмірах або вчинене групою ...
 9. Стаття 233. Форма і зміст договору міжпортового буксирування
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  Договір міжпортового буксирування укладається у письмовій формі. Договір повинен містити умови про порти (пункти) відправлення і
 10. Стаття 233. Зменшення розміру штрафних санкцій
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  1. У разі якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно великі порівняно із збитками кредитора, суд має право зменшити розмір
 11. Стаття 233. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом тяжкої обставини
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...від того, хто був ініціатором такого правочину. 2. при визнанні такого правочину недійсним застосовуються наслідки, встановлені статтею 216 цього кодексу. сторона, яка скористалася тяжкою обставиною, зобов'язана відшкодувати другій стороні збитки і моральну шко...
 12. Стаття 233. Строки звернення до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду за вирішенням трудових спорів
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...трок з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки. {офіційне тлумачення положення частини першої статті 233 див. в рішенні конституційного суду № 4-рп/2012 від 22.02.2012} у разі порушення законодавства про оплату праці працівник ...
 13. Стаття 233. Проникнення до житла чи іншого володіння особи
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...ільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. 2. під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно в...
 14. Стаття 233-1. Пред’явлення позову про визнання необґрунтованими активів та їх витребування
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. позов про визнання необґрунтованими активів та їх витребування від визначених в цій статті осіб подається в інтересах держави прокурором упродовж строку загальної позовної давності з дня набрання законної сили обвинув...
 15. Стаття 233. Загальні правила переміщення (пересилання) міжнародних поштових та експрес-відправлень через митний кордон України
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...центральної сортувальної станції, та направляє його під митним контролем до органу доходів і зборів призначення. {частина третя статті 233 із змінами, внесеними згідно із законом № 183-vii від 04.04.2013} 4. у пункті пропуску через державний кордон україни до т...
 16. Стаття 234. Поновлення судом строків, пропущених з поважних причин
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  у разі пропуску з поважних причин строків, установлених статтею 233 цього кодексу, районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд може поновити ці строки. {стаття 234 із змінами, ...
 17. Стаття 1274. Право на відмову від прийняття спадщини на користь іншої особи
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ..., яка є підпризначеним спадкоємцем. 5. відмова від прийняття спадщини може бути визнана судом недійсною з підстав, встановлених статтями 225, 229-231 і 233 цього кодексу.
 18. Стаття 96-1. Спеціальна конфіскація
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...х установах, іншого майна, включаючи майно третіх осіб, у випадках, визначених цим кодексом, за вчинення злочину, передбаченого статтями 146-150-1, 152-156, 190-192, 198, 201, 209-212-1, 222, 233, 255-260, 301-320, 354, 361-365-2, 368-369-3 цього кодексу. {коде...
 19. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 20. Стаття 514. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...у здійснюється за письмовою заявою представника медичного закладу (лікаря-психіатра), де тримається дана особа, у передбаченому статтею 95 кримінального кодексу україни та статтею 512 цього кодексу порядку. до письмової заяви додається висновок комісії лікарів-...
 21. Стаття 231. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...у у сфері охорони праці (частини п'ята (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм) і шоста статті 41, статті 47, 57, 58, 93, 94, 188-4). від імені органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у...
 22. Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  Защита прав собственности → Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  ...о доручення м.київ " " 200 р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та відповідно до законів україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “про охорону прав на пром...
 23. Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  Защита прав собственности → Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  ...роду м. полтава ""200р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку), відповідно до п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 24. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 33
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
онлайн
Фото користувача
Сімейний юрист
м. Київ
відповідей за тиждень: 8
Телефон: (050) 105-33-11
не в мережі
Фото користувача
Марта Змисла
м. Львів
відповідей за тиждень: 7
Телефон: +38(099)445-52-40

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: (050) 105-33-11

Загрузка
Наверх