Пошук по фразі «Стаття 228 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 228. Забезпечення таємниці усиновлення
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...кт усиновлення, зобов'язані не розголошувати її, зокрема і тоді, коли усиновлення для самої дитини не є таємним. {частина перша статті 228 із змінами, внесеними згідно із законом № 3497-iv від 23.02.2006} 2. відомості про усиновлення видаються судом лише за зго...
 3. Стаття 228. Контроль за надходженням податку з алкогольних напоїв і тютюнових виробів
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...родажу, а також у разі ввезення таких товарів на митну територію україни здійснюють відповідні контролюючі органи. {пункт 228.2 статті 228 в редакції закону № 404-vii від 04.07.2013} 228.3. у разі виявлення фактів ввезення на митну територію україни, зберігання...
 4. Стаття 228. Оскарження рішення комісії по трудових спорах
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...разі коли пропущений строк не буде поновлено, заява не розглядається, і залишається в силі рішення комісії по трудових спорах. {стаття 228 із змінами, внесеними згідно з указами пвр № 3866-08 від 05.06.75, № 4617-10 від 24.01.83; законом № 2134-12 від 18.02.92}
 5. Стаття 228. Допомога аварійному судну
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  У разі аварійної морської події з судном, що буксирується, або іншим плавучим об'єктом з причини, що не залежить від буксируючог
 6. Стаття 228. Забезпечення схоронності припасів
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Перевізники зобов’язані вживати необхідних заходів для запобігання будь-якому недозволеному використанню припасів. 2. Органи
 7. Стаття 228. Регресні вимоги щодо відшкодування збитків
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  1. Учасник господарських відносин, який відшкодував збитки, має право стягнути збитки з третіх осіб у порядку регресу. Державні
 8. Стаття 228. Центральний орган виконавчої влади з питань цивільної авіації
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ольотів, правил поведінки на повітряному судні, правил міжнародних польотів, правил пожежної безпеки на повітряному транспорті (стаття 111, частина перша статті 112, стаття 113, частина друга статті 120). від імені центрального органу виконавчої влади з питань ...
 9. Стаття 228. Порядок і строк подання заяви про перегляд заочного рішення
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. 2. Заяву про перегляд заочного
 10. Стаття 228. Пред’явлення особи для впізнання
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...нання може провадитися за фотознімками, матеріалами відеозапису з додержанням вимог, зазначених у частинах першій і другій цієї статті. проведення впізнання за фотознімками, матеріалами відеозапису виключає можливість у подальшому пред’явленні особи для впізнан...
 11. Стаття 228. Підстави для залишення позовної заяви без розгляду або закриття провадження у справі
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...ві рішення в касаційному порядку і залишає позовну заяву без розгляду або закриває провадження у справі з підстав, встановлених статтями 155 і 157 цього кодексу. 2. суд касаційної інстанції визнає законні судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій так...
 12. Стаття 228. Правові наслідки вчинення правочину, який порушує публічний порядок, вчинений з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  {назва статті 228 в редакції закону № 2756-vi від 02.12.2010} 1. правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрям...
 13. Стаття 230. Пред’явлення трупа для впізнання
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. пред’явлення трупа для впізнання здійснюється з додержанням вимог, передбачених частинами першою і восьмою статті 228 цього кодексу.
 14. Стаття 229. Строк виконання рішення комісії по трудових спорах
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...виконанню власником або уповноваженим ним органом у триденний строк по закінченні десяти днів, передбачених на його оскарження (стаття 228), за винятком випадків, передбачених частиною п'ятою статті 235 цього кодексу. {стаття 229 із змінами, внесеними згідно з ...
 15. Стаття 227. Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...слід вважати введення в обіг продукції, загальна вартість якої перевищує п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {стаття 227 в редакції закону № 2735-vi від 02.12.2010; із змінами, внесеними згідно із законом № 4025-vi від 15.11.2011} {статтю 228 ...
 16. Стаття 263-1. Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...ою осіб, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років. 3. дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, - караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років. {кодекс доповнено статте...
 17. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 18. Стаття 231. Протокол пред’явлення для впізнання
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...особу, річ чи труп. 2. у разі проведення пред’явлення для впізнання згідно з правилами, передбаченими частинами п’ятою і шостою статті 228 цього кодексу, у протоколі, крім відомостей, передбачених цією статтею, обов’язково зазначається, що пред’явлення для впіз...
 19. Стаття 230. Порядок виконання рішення комісії по трудових спорах
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  у разі невиконання власником або уповноваженим ним органом рішення комісії по трудових спорах у встановлений строк (стаття 229) працівникові комісією по трудових спорах підприємства, установи, організації видається посвідчення, що має силу виконавчо...
 20. Про ліцензування видів господарської діяльності
  ....180 n 1344-iv ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ввр, 2004, n 17-18, ст.250 n 1377-iv ( 1377-15 ) від 11.12.2003, ввр, 2004, n 15, ст.228 n 1804-iv ( 1804-15 ) від 17.06.2004, ввр, 2004, n 38, ст.468 n 1891-iv ( 1891-15 ) від 24.06.2004, ввр, 2004, n 50, ст.537 n 2...
 21. Стаття 232. Проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції під час досудового розслідування
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  {назва статті 232 в редакції закону № 725-vii від 16.01.2014 - втратив чинність на підставі закону № 732-vii від 28.01.2014; в редакції зако...
 22. Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  Защита прав собственности → Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  ...о доручення м.київ " " 200 р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та відповідно до законів україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “про охорону прав на пром...
 23. Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  Защита прав собственности → Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  ...роду м. полтава ""200р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку), відповідно до п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 24. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: +380952114823
Телефон: (050) 105-33-11

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх