Пошук по фразі «Стаття 224 МКУ»

Пошук Знайти
Розділ
 1. Митний кодекс України (МКУ)
  Митний кодекс України був прийнятий 13 березня 2012 року. В ньому визначаються   засади організації та здійснення м
 2. Стаття 224. Контроль за сплатою податку
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...одукції), що ввозяться на митну територію україни, під час митного оформлення здійснюється контролюючими органами. {пункт 224.2 статті 224 в редакції закону № 404-vii від 04.07.2013}
 3. Стаття 224. Компетенція комісії по трудових спорах
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...органом по розгляду трудових спорів, що виникають на підприємствах, в установах, організаціях, за винятком спорів, зазначених у статтях 222, 232 цього кодексу. трудовий спір підлягає розглядові в комісії по трудових спорах, якщо працівник самостійно або з участ...
 4. Стаття 224. Буксирування у кригових умовах
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  Власник буксируючого судна не відповідає за шкоду, заподіяну судну, яке буксирується, або іншому плавучому об'єкту чи майну і ва
 5. Стаття 224. Відшкодування збитків
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  1. Учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської д
 6. Стаття 224. Органи залізничного транспорту
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...прямованих на забезпечення схоронності вантажів на залізничному транспорті, правил пожежної безпеки на залізничному транспорті (статті 109, 110, частина перша статті 120, частина перша статті 133, частина перша статті 134, частини абзац другий статті 135, статт...
 7. Стаття 224. Умови проведення заочного розгляду справи
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...ти заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи. {частина перша статті 224 в редакції закону № 2453-vi від 07.07.2010 - зміни щодо здійснення повноважень верховного суду україни та вищого спеціаліз...
 8. Стаття 224. Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...ям права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 2. дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони вчинені повторно або якщо вони завдали великої матеріальної шкоди, - караються штрафом від трьох тисяч до десяти ти...
 9. Стаття 224. Допит
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...ка проводить допит, зобов’язана його зупинити одразу після отримання такої заяви. 5. під час допиту може застосовуватися фотозйомка, аудіо- та/або відеозапис. 6. допитувана особа має право використовувати під час допиту власні документи і нотатки, якщо її по...
 10. Стаття 224. Рішення суду про усиновлення
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. Суд, постановляючи рішення про усиновлення дитини, враховує обставини, що мають істотне значення, зокрема: 1) стан здоров'я т
 11. Стаття 224. Правові наслідки вчинення правочину без дозволу органу опіки та піклування
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. правочин, вчинений без дозволу органу опіки та піклування (стаття 71 цього кодексу), є нікчемним. 2. на вимогу заінтересованої особи такий правочин може бути визнаний судом дійсним, якщо буде ...
 12. Стаття 224. Підстави для залишення касаційної скарги без задоволення, а судових рішень - без змін
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  1. Суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої т
 13. Стаття 224. Умови звільнення від оподаткування митними платежами припасів, які ввозяться на митну територію України
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Припаси, які ввозяться на митну територію України морськими, річковими та повітряними суднами, звільняються від оподаткування
 14. Стаття 46-2. Підстави для звільнення працівників прокуратури
  Про прокуратуру
  ...ратур можуть бути звільнені з військової служби відповідно до законодавства, що регулює порядок її проходження. { частина перша статті 46-2 із змінами, внесеними згідно із законом n 1642-vii ( 1642-18 ) від 14.08.2014 } прокурори і слідчі підлягають звільненню ...
 15. Стаття 106. Звільнення із служби цивільного захисту
  Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)
  ...ері техногенної та пожежної безпеки; 8) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду; {пункт 8 частини другої статті 106 із змінами, внесеними згідно із законом № 224-vii від 14.05.2013} 9) у зв’язку з призовом на строкову військову службу на ...
 16. Стаття 101. Порядок проходження служби цивільного захисту
  Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)
  ...хисту поширюються вимоги та обмеження, передбачені законом україни "про засади запобігання і протидії корупції". {частина п'ята статті 101 із змінами, внесеними згідно із законом № 224-vii від 14.05.2013}
 17. Стаття 98. Права та обов’язки арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
  Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
  ...ь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та невідкладно повідомляти суду про наявність такого конфлікту; {частину другу статті 98 доповнено пунктом 7-1 згідно із законом № 224-vii від 14.05.2013} 8) надсилати органам національної поліції чи органам прок...
 18. Стаття 107. Резерв служби цивільного захисту
  Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)
  ...я спеціальна перевірка в порядку, встановленому законом україни "про засади запобігання і протидії корупції". {частина четверта статті 107 із змінами, внесеними згідно із законом № 224-vii від 14.05.2013} 5. порядок та обсяги підготовки осіб, які уклали контрак...
 19. Стаття 18. Проходження служби в міліції
  Про міліцію
  ...овозобов'язаних, на час служби знімаються з нього і перебувають у кадрах міністерства внутрішніх справ україни. { частина друга статті 18 із змінами, внесеними згідно із законами n 1014-v ( 1014-16 ) від 11.05.2007, n 3455-vi ( 3455-17 ) від 02.06.2011 } { част...
 20. Стаття 114. Призначення та усунення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справі про банкрутство
  Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
  ...поставлений/спожитий природний газ, кабінет міністрів україни може встановлювати додаткові вимоги. {абзац сьомий частини першої статті 114 із змінами, внесеними згідно із законом № 423-viii від 14.05.2015} відхилення господарським судом запропонованих кандидату...
 21. Стаття 36. Підстави припинення трудового договору
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  підставами припинення трудового договору є: 1) угода сторін; 2) закінчення строку (пункти 2 і 3 статті 23), крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх припинення; 3) призов...
 22. Стаття 37. Пенсійне забезпечення державних службовців
  Про державну службу
  { назва статті 37 в редакції закону n 213-viii ( 213-19 ) від 02.03.2015 } на одержання пенсії державних службовців мають право чоловіки, які...
 23. Стаття 352. Допит свідка
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...авниками, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, а також головуючим та суддями. {частина одинадцята статті 352 із змінами, внесеними згідно із законом № 314-vii від 23.05.2013} 12. свідок, даючи показання, має право користуватися нот...
 24. Стаття 26. Звільнення з військової служби
  Про військовий обов'язок і військову службу
  ...вислужили встановлені строки служби, - на підставі указу президента україни та на підставах, передбачених частиною восьмою цієї статті; {пункт "а" частини другої статті 26 із змінами, внесеними згідно із законом № 116-viii від 15.01.2015} б) військовослужбовців...
 25. Стаття 25. Підготовка громадян України для проходження військової служби на посадах осіб рядового, сержантського і старшинського та офіцерського складу
  Про військовий обов'язок і військову службу
  {назва статті 25 із змінами, внесеними згідно із законом № 3353-vi від 12.05.2011} 1. підготовка громадян україни для проходження військової...
 26. Стаття 50-1. Пенсійне забезпечення прокурорів і слідчих
  Про прокуратуру
  ... пенсіонерам, на яких поширюється дія цього закону, достроково призначена пенсія за віком (з урахуванням підпункту "г" пункту 1 статті 26 закону україни "про зайнятість населення" ( 803-12 ), пункту "в" частини другої статті 12 закону україни "про загальні заса...
 27. Стаття 129. Право осіб рядового і начальницького складу цивільного захисту на відпустки. Порядок надання особам рядового і начальницького складу цивільного захисту відпусток та відкликання з них
  Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)
  ...лікування у зв’язку з хворобою або за сімейними обставинами в порядку, передбаченому частинами шістнадцятою та сімнадцятою цієї статті. 12. особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, кандидатури яких затверджено для направлення на навчан...
 28. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: 0964989772
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 10
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх