Пошук по фразі «Стаття 222-2 КУпАП»

Пошук Знайти
Розділ
Страницы: 12
 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...шення – це кодифікований закон, що регламентує суспільні відносини щодо притягнення до адміністративної відповідальності. купап україни набрав чинності 7 грудня 1984 року. кодекс про адміністративні правопорушення складається з 5 розділів і 33 глав і має ...
 2. Стаття 222. Порядок і строки сплати податку
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...оку, передбаченого цим кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період. {підпункт 222.1.1 пункту 222.1 статті 222 із змінами, внесеними згідно із законом № 71-viii від 28.12.2014} 222.1.2. суми податку з алкогольних напоїв, для виробниц...
 3. Стаття 222. Порядок розгляду трудових спорів деяких категорій працівників
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ..., а також працівників навчальних, наукових та інших установ прокуратури, які мають класні чини, встановлюється законодавством. {стаття 222 із змінами, внесеними згідно з указами пвр № 3866-08 від 05.06.75, № 4617-10 від 24.01.83; законом № 2134-12 від 18.02.92}
 4. Стаття 222. Шахрайство з фінансовими ресурсами
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. {стаття 222 із змінами, внесеними згідно із законами № 270-vi від 15.04.2008, № 3795-vi від 22.09.2011, № 4025-vi від 15.11.2011}
 5. Стаття 222. Поняття договору морського буксирування
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  За договором морського буксирування власник одного судна зобов'язується за винагороду відбуксирувати інше судно чи плавучий об'є
 6. Стаття 222. Касаційний розгляд справи в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  {назва статті 222 із змінами, внесеними згідно із законом № 2453-vi від 07.07.2010} 1. суд касаційної інстанції може розглянути справу в пор...
 7. Стаття 222-1. Маніпулювання на фондовому ринку
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...вленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. примітка. 1. значним розміром у цій статті вважається розмір, який у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 2. значною шкодою у цій...
 8. Стаття 222-1. Органи Державної прикордонної служби України
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...її територію, а також з неповерненням капітаном іноземного судна перепусток на право сходження на берег осіб суднового екіпажу (стаття 202, частина друга статті 203, стаття 207). від імені органів державної прикордонної служби україни розглядати справи про адмі...
 9. Стаття 222. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. Відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони ви
 10. Стаття 222. Органи Національної поліції
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...і вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів (статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина пе...
 11. Стаття 222. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ...сом або іншими законодавчими актами. обгрунтовані вимоги заявника одержувач претензії зобов'язаний задовольнити. {частина шоста статті 222 із змінами, внесеними згідно із законом № 2705-iv від 23.06.2005} 7. при розгляді претензії сторони у разі необхідності по...
 12. Стаття 222. Видача або направлення копій судового рішення особам, які брали участь у справі
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  {назва статті 222 в редакції закону № 2875-iv від 08.09.2005} {частину першу статті 222 виключено на підставі закону № 2875-iv від 08.09.200...
 13. Стаття 222. Правові наслідки вчинення правочину неповнолітньою особою за межами її цивільної дієздатності
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...вільної дієздатності без згоди батьків (усиновлювачів), піклувальника, може бути згодом схвалений ними у порядку, встановленому статтею 221 цього кодексу. 2. правочин, вчинений неповнолітньою особою за межами її цивільної дієздатності без згоди батьків (усиновл...
 14. Стаття 222. Згода закладу охорони здоров'я або навчального закладу на усиновлення дитини
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. На усиновлення дитини, яка не має батьків і перебуває у закладі охорони здоров'я або навчальному закладі, потрібна письмова з
 15. Стаття 222-2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...мців та осіб без громадянства, про транзитний проїзд через територію україни, а також питання щодо реєстрації місця проживання (статті 197-201, частина перша статті 203, статті 204, 205, 206). від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну...
 16. Стаття 222. Порядок декларування порожніх автотранспортних засобів комерційного призначення та автотранспортних засобів комерційного призначення, які перевозять пасажирів через митний кордон України
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. Порожні автотранспортні засоби комерційного призначення та автотранспортні засоби, які перевозять пасажирів через митний корд
 17. Стаття 408. Особливі умови отримання дозволів
  Митний кодекс України (МКУ)
  {назва статті 408 із змінами, внесеними згідно із законом № 222-viii від 02.03.2015} 1. необхідною умовою для отримання дозволу на відкриття...
 18. Стаття 167. Підстави тимчасового вилучення майна
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...овим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його поверн...
 19. Стаття 405. Дозволи, що надаються підприємствам
  Митний кодекс України (МКУ)
  {назва статті 405 із змінами, внесеними згідно із законом № 222-viii від 02.03.2015} 1. на провадження видів діяльності, зазначених у статті...
 20. Стаття 96-1. Спеціальна конфіскація
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...х установах, іншого майна, включаючи майно третіх осіб, у випадках, визначених цим кодексом, за вчинення злочину, передбаченого статтями 146-150-1, 152-156, 190-192, 198, 201, 209-212-1, 222, 233, 255-260, 301-320, 354, 361-365-2, 368-369-3 цього кодексу. {коде...
 21. Стаття 411. Безстроковість дії дозволів
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. дозволи на провадження видів діяльності, зазначених у статті 404 цього кодексу, діють безстроково. {частина перша статті 411 із змінами, внесеними згідно із законом № 222-viii від 02.03.2...
 22. Стаття 414. Безоплатність надання та переоформлення дозволів
  Митний кодекс України (МКУ)
  1. дозволи на провадження видів діяльності, зазначених у статті 404 цього кодексу, надаються та переоформлюються безоплатно. {частина перша статті 414 із змінами, внесеними згідно із законом...
 23. Стаття 267. Оскарження заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...бо до суду. оскарження заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення не зупиняє їх виконання. { стаття 267 із змінами, внесеними згідно із законами n 2342-iii ( 2342-14 ) від 05.04.2001, n 586-vi ( 586-17 ) від 24.09.2008, n 3565...
 24. Стаття 415. Реєстри підприємств, яким надаються дозволи
  Митний кодекс України (МКУ)
  {назва статті 415 із змінами, внесеними згідно із законом № 222-viii від 02.03.2015} 1. центральний орган виконавчої влади, що забезпечує фо...
 25. Стаття 321. Оформлення судових рішень, видача або направлення їх сторонам та іншим особам, які брали участь у справі
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. судові рішення апеляційного суду оформлюються, видаються або надсилаються в порядку, встановленому статтею 222 цього кодексу. 2. копії судових рішень апеляційного суду повторно видаються судом першої інстанції, де зберігається справ...
 26. Стаття 351. Оформлення судових рішень суду касаційної інстанції, видача та направлення їх особам, які беруть участь у справі
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. судові рішення суду касаційної інстанції оформлюються, видаються або надсилаються в порядку, встановленому статтею 222 цього кодексу. 2. копії судових рішень суду касаційної інстанції повторно видаються судом першої інстанції, де зберігаєть...
 27. Стаття 92. Поняття та мета примусових заходів медичного характеру
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  {Назва розділу XIV в редакції Закону № 222-VII від 18.04.2013} Примусовими заходами медичного характеру є надання амбулаторної п
 28. Стаття 224. Компетенція комісії по трудових спорах
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...органом по розгляду трудових спорів, що виникають на підприємствах, в установах, організаціях, за винятком спорів, зазначених у статтях 222, 232 цього кодексу. трудовий спір підлягає розглядові в комісії по трудових спорах, якщо працівник самостійно або з участ...
 29. Стаття 169. Припинення тимчасового вилучення майна
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...і чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього кодексу; 4) у разі скасування арешту. {частину першу статті 169 доповнено пунктом 4 згід...
 30. Стаття 260. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...о сп'яніння, а також щодо вживання лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, з метою, передбаченою цією статтею, визначається цим кодексом та іншими законами україни. відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконним застосуванням...
 31. Стаття 174. Скасування арешту майна
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. {абзац перший частини першої статті 174 із змінами, внесеними згідно із законом № 314-vii від 23.05.2013} арешт майна також може бути скасовано повністю чи частко...
 32. Стаття 236. Недійсність усиновлення
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  ...ументів. 4. усиновлення може бути визнане недійсним за рішенням суду у разі відсутності згоди на усиновлення осіб, зазначених у статтях 220-222 цього кодексу. 5. якщо одним із подружжя усиновлена дитина другого з подружжя, усиновлення може бути визнане недійсни...
 33. Стаття 219. Доведення до банкрутства
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...оходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. примітка. у статтях 219, 222 цього кодексу матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний м...
 34. Стаття 407. Форми, порядок подання та розгляду заяв, надання дозволів і контролю за діяльністю підприємств, які їх отримали
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...док подання та розгляду заяв, порядок надання, зупинення дії, анулювання дозволів на провадження видів діяльності, зазначених у статті 404 цього кодексу, а також правила провадження зазначених видів діяльності та порядок контролю за їх провадженням затверджують...
 35. Стаття 406. Органи, уповноважені надавати дозволи
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...альним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону. {частина перша статті 406 із змінами, внесеними згідно із законами № 4915-vi від 07.06.2012, № 222-viii від 02.03.2015} {частину другу статті 406 ви...
 36. Стаття 265-2. Тимчасове затримання транспортних засобів
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...явності підстав вважати, що водієм вчинено порушення, передбачені частинами першою, другою, третьою, четвертою, шостою і сьомою статті 121, частиною третьою статті 122 (в частині порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загр...
 37. Стаття 317. Органи, що виконують постанову про позбавлення спеціального права
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ання транспортними засобами виконується посадовими особами органів внутрішніх справ, зазначеними у пунктах 2 і 3 частини другої статті 222 цього кодексу. постанова про позбавлення права керування річковими і маломірними суднами виконується керівником центрально...
 38. Стаття 366. Службове підроблення
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {стаття 366 із змінами, внесеними згідно із законами № 1508-vi від 11.06.2009 - зміни втратили чинність на підставі закону № 2808-vi в...
 39. Стаття 239. Види адміністративно-господарських санкцій
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ... прибутку (доходу); адміністративно-господарський штраф; стягнення зборів (обов'язкових платежів); {абзац п'ятий частини першої статті 239 виключено на підставі закону № 3541-iv від 15.03.2006} застосування антидемпінгових заходів; припинення експортно-імпортни...
 40. Стаття 232. Трудові спори, що підлягають безпосередньому розглядові у районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...лату за час вимушеного прогулу або виконання нижчеоплачуваної роботи, за винятком спорів працівників, вказаних у частині третій статті 221 і статті 222 цього кодексу; 3) керівника підприємства, установи, організації (філіалу, представництва, відділення та іншог...
Страницы: 12


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 108
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: предоставляется по согласию

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Загрузка
Наверх